Przeprowadzenie dialogu technicznego budowy wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

pt, 2019-10-25 Tomasz Miazek

„Dostosowanie kompleksu budynków Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego szpitala klinicznego UM w Łodzi do aktualnych wymogów p.poż – budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – II etap prac” Zlokalizowanych przy ul. Pankiewicza 16 w Łodzi (dawniej ul. Sporna 36/51).

Ogłoszenie dialogu

Pobierz


Regulamin dialogu technicznego

Pobierz