Telefon: 42 675 72 19

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

– porada lekarska diagnostyczna

–  porada lekarska terapeutyczna

–  porada kontrolna

–  porada psychologiczna diagnostyczna

– porada psychologiczna

–  sesja psychoterapii indywidualnej – wykonywana przez psychoterapeutę

–  sesja psychoterapii indywidualnej – wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

– sesja psychoterapii grupowej (uczestnik)

–  sesja wsparcia psychospołecznego (uczestnik)

–  wizyta / porada domowa / środowiskowa

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

–  porada lekarska diagnostyczna

–  porada lekarska terapeutyczna

–  porada kontrolna

–  porada psychologiczna diagnostyczna

–  porada psychologiczna

–  sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez psychoterapeutę

–  sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

–  sesja psychoterapii grupowej (uczestnik)

–  sesja wsparcia psychospołecznego (uczestnik)

–  wizyta / porada domowa/ środowiskowa

–  porada kompleksowo – konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym

–  program terapeutyczno – rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym

Zespół Leczenia Środowiskowego.

 

Nasz Zespół:

Lekarze Specjaliści Psychiatrzy
Psycholodzy Kliniczni
Terapeuta Środowiskowy
Pielęgniarka Środowiskowa