Realizacja Projektu dofinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej

wt, 2018-10-23 Joanna Barden

Rozpoczęliśmy realizację Projektu dofinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, nr POIS.09.01.00-00-0288/18, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020