Redakcja Biuletynu Informacji Publicznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny INSTYTUT STOMATOLOGII Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

tel./fax (0-42) 675 75 00
e-mai: bip@isum.pl