W konkursie nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016 ogłoszonym w ramach Działania 9.2 POIiŚ w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych:
– na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego, – na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego, – w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych
i całodobowych: na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego,
na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego,
w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z wyłączeniem województwa mazowieckiego – wnioski o dofinansowanie uwzględniające w zakresie projektu oddziały o charakterze zabiegowym i oddziały
o charakterze zachowawczym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  z projektem:

„Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” zajął 16 miejsce na liście rankingowej.

Całkowity koszt projektu wynosi 27 809 434,54 zł, wartość przyznanego dofinansowania
odpowiada kwocie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i wynosi 23 638 019,35 zł, co stanowi 85% wartości projektu.