I. Laboratorium Analiz Lekarskich 
ul. Czechosłowacka 8/10; tel.42 675 72 22, 42 675 72 49

MORFOLOGIA KRWI, BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA

 

 1. Morfologia pełna
 2. Ocena mikroskopowa preparatu
 3. Płytki krwi
 4. Retikulocyty
 5. Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
 6. Czas krwawienia
 7. Czas protrombinowy (PT) + INR
 8. Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

CHEMIA KLINICZNA

 

 1. Aminotransferaza alaninowa (ALT)
 2. Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 3. Amylaza
 4. Fosfataza alkaliczna (ALP)
 5. Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)
 6. Białko całkowite
 7. Proteinogram + białko całkowite
 8. Bilirubina całkowita
 9. Cholesterol całkowity
 10. Cholesterol HDL
 11. Cholesterol LDL
 12. Triglicerydy (TG)
 13. Lipidogram (cholesterol + frakcje)
 14. Glukoza
 15. Kinaza kreatynowa (CK)
 16. Kinaza kreatynowa izoenzym MB (CKMB) – aktywność
 17. Krzywa obciążenia glukozą (2 oznaczenia)
 18. Krzywa obciążenia glukozą (3 oznaczenia)
 19. Kreatynina
 20. Kwas moczowy
 21. Mocznik
 22. Fosfor nieorganiczny
 23. Elektrolity: sód, potas (Na, K)
 24. Wapń całkowity
 25. Magnez całkowity
 26. Żelazo całkowite

TERAPIA MONITOROWANA

 

 1. Kwas walproinowy
 2. Karbamazepina
 3. Lit

ANALITYKA OGÓLNA

 

 1. Badanie ogólne moczu
 2. Glukoza (ilościowo) i ciała ketonowe w moczu
 3. Białko w moczu
 4. Próba Addisa (ilościowa ocena składników morfotycznych moczu)
 5. Krew utajona w kale (test na obecność hemoglobiny ludzkiej)

TESTY

 

 1. Test na obecność Helicobacter pylori
 2. Test ciążowy
 3. Testy narkotykowe: marihuana (THC), amfetamina (AMP), morfina (MOP), kokaina (COC), benzodiazepiny (BZD), Ekstaza (MDMA), Fencyklidyna (PCP), Metadon (DMT), Metamfetamina (MET), Paracetamol (PCM)
 4. Panel narkotykowy 4 parametrowy: amfetamina (AMP) + morfina (MOP) + marihuana (THC) + Benzodiazepiny (BZD)

 

II. Zespół Pracowni Diagnostyki Immunologicznej
ul. Pomorska 251; tel. 42 673 73 90; 42 675 73 67, 42 675 73 88

 

DIAGNOSTYKA CHORÓB REUMATYCZNYCH

 

 1. Przeciwciała przeciwcytrulinowe (anty CCP)
 2. Czynnik reumatoidalny (RF)
 3. Czynnik RF (test Waalera-Rosego)
 4. Antystreptolizyna O (ASO)
 5. Białko C-reaktywne
 6. Antygen HLA B27

DIAGNOSTYKA CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH

 

 1. Przeciwciała przeciwsercowe (AHA)
 2. Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)
 3. Panel przeciwciał: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro 52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, białko centromeru (CENP B), PCNA, dsDNA, Nukleosomy, Histony, Rybosomalne białko P, AMA M2
 4. Przeciwciała przeciwmitochondrialne (AMA)
 5. Przeciwciała przeciwneutrofilowe (ANCA)
 6. Przeciwciała przeciwtarczycowe (ATA)
 7. Przeciwciała przeciwko n-DNA
 8. Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim (ASMA)

DIAGNOSTYKA ALERGOLOGICZNA

 

 1. Swoiste IgE (pojedynczy alergen)
 2. Całkowite IgE
 3. Profil 27 alergenów – pediatryczny (trawy i drzewa, roztocza, alergeny zwierzęce, pleśń, jaja i ryby, mleko, zboża, orzechy, owoce i warzywa)
 4. Profil wziewny – 20 alergenów (trawy, drzewa, zioła, roztocza, alergeny zwierzęce, pleśń)
 5. Profil pokarmowy – 20 alergenów (jaja, mleko, drożdże, zboża, orzechy, owoce, warzywa, owoce morza)

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ODPORNOŚCI

 

 1. Immunoglobuliny klas: IgA, IgM, IgG (met. nefelometryczna)
 2. Składowe dopełniacza: C3 i C4 (met. nefelometryczna)
 3. Subpopulacje limfocytów: CD3/CD4, CD3/CD8, CD3/CD56, CD2/CD19 – CD45/CD14
 4. Panel: CD2/CD3/CD4/CD8/CD14/CD22/CD56
 5. Inhibitor C1-esterazy (met. nefelometryczna)
FUNKCJE GRANULOCYTÓW OBOJĘTNOCHŁONNYCH
 1. Fagocytoza – Phagotest
 2. Metabolizm tlenowy – Burstest

DIAGNOSTYKA ENDOKRYNOLOGICZNA (testy III generacji)

 

 1. Poziom hormonu tyreotropowego (TSH)
 2. Poziom hormonu tarczycy fT3
 3. Poziom hormonu tarczycy fT4
 4. Poziom prolaktyny

DIAGNOSTYKA TRANSPLANTOLOGICZNA

 

 1. Typowanie tkankowe antygenów HLA metodą molekularną

III. Pracownia Mikrobiologiczna ul. Pomorska 251, tel. 42 675-73-13

 1. Posiew w kierunku nosicielstwa MRSA
 2. Posiew moczu z identyfikacją i antybiogramem
 3. Wymaz: gardło, nos, ucho, oko, jama ustna, plwocina, rana, cewka moczowa
  posiew z identyfikacją i antybiogramem
 4. Sporal
 5. Wymaz czystościowy jałowy
 6. Wymaz czystościowy z identyfikacją
 7. Czystość powierzchni metodą odcisku
 8. Czystość powietrza metodą sedymentacji
 9. Czystość surowców