SZKOLENIA – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zapraszamy na szkolenia organizowane w CSK UM w Łodzi. Kierowane są one do psychologów, lekarzy, pedagogów, a do także studentów Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Nauk o Wychowaniu oraz do osób zawodowo zajmujących się pomaganiem innym ludziom. Organizujemy szkolenia dotyczące zarówno psychoterapii, jak i diagnozy. Staramy się, aby proponowane przez nasz Szpital zajęcia nie tylko tematycznie odpowiadały współczesnym problemom z dziedziny szeroko rozumianego zdrowia psychicznego, ale także by były praktyczne, aby zapewniały Uczestnikom przydatne w ich pracy materiały oraz by przebiegały w bezpiecznej i sprzyjającej nabywaniu nowych umiejętności atmosferze

W najbliższym czasie zapraszamy na szkolenia: