Ośrodek Dawców Szpiku

przy Klinice Immunologii, Reumatologii i Alergii

Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi

92-213 Łódź ul. Pomorska 251

Budynek C-5 pokój 57

Telefon: 42 675-73-88

E-mail: szpik@cskis.umed.pl