Powołanie Ośrodka Dawców Szpiku przy Klinice Immunologii, Reumatologii i Alergii Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi jest kontynuacją wieloletnich działań na rzecz rozwoju transplantologii w makroregionie łódzkim. Działająca w strukturach szpitala Pracownia Immunologii Transplantacyjnej należy do najstarszych w Polsce, została utworzona w latach 70. ubiegłego wieku.

Od tego czasu współpracujemy z lekarzami w szpitalach, poradniach oraz z indywidualnymi pacjentami, działając na rzecz społeczności regionu łódzkiego. Przez cały okres istnienia Pracowni wykonaliśmy kilka tysięcy badań dla potrzeb Klinik Hematologicznych w Łodzi.

Byliśmy pierwszą pracownią w regionie, która w 1996 roku rozpoczęła typowanie HLA u dawców narządowych, wykonywanie testów cross-match i badań wirusologicznych dla zespołu dokonującego przeszczepów narządowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.

W ramach umowy z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT wykonujemy badanie antygenów HLA u pacjentów oczekujących na przeszczep nerki lub nerki i trzustki, znajdujących się na Krajowej Liście Biorców. Od wielu lat prowadzimy rekrutację i badania układu HLA u potencjalnych honorowych dawców szpiku kostnego, poszerzając polskie i światowe rejestry dawców niespokrewnionych.

Poniżej zamieszczamy Decyzje Ministra Zdrowia ws. pozwoleń na działanie Ośrodka Dawców Szpiku przy Klinice Immunologii, Reumatologii i Alergii Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi