Aby zostać potencjalnym dawcą szpiku, należy zgłosić się osobiście do Ośrodka Dawców Szpiku:

Pracownia Immunologii Transplantacyjnej
92-213 Łódź ul. Pomorska 251
Budynek C-5 pokój 57
(na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

 Kandydatów na dawców szpiku kostnego przyjmujemy
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:00
Wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy!
Telefon: 42 675-73-88;  e-mail: szpik@cskis.umed.pl

 

Do pobrania krwi nie trzeba być na czczo – możliwe jest wcześniejsze spożycie lekkiego posiłku.

Nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie.

W Ośrodku Dawców Szpiku przeprowadzona zostanie kwalifikacja na podstawie Ankiety stanu zdrowia potencjalnego dawcy szpiku, wypełnionej przez kandydata na dawcę. Ankietę można pobrać ze strony internetowej w zakładce Pliki do pobrania i wypełnić wcześniej albo wypełnić jej druk otrzymany na miejscu. Konieczne będzie także wypełnienie Karty Ewidencyjnej Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, dostępnej na miejscu w Ośrodku, a także w zakładce Pliki do pobrania.

Po pozytywnej kwalifikacji pobrana zostanie krew (ok. 10 ml) do badań laboratoryjnych – oznaczenia antygenów zgodności tkankowej. Na tym etapie od dawców nie pobiera się komórek krwiotwórczych, a cała procedura jest właściwie bezbolesna i szybka – trwa ok. 20 minut.

Po zakończeniu badań ich wyniki oraz dane osobowe potencjalnego dawcy zostaną przekazane i zarejestrowane (z zachowaniem rygorów ustawy o ochronie danych osobowych) w ogólnopolskim Centralnym Rejestrze Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, a następnie przekazane zostaną do ogólnoświatowej bazy BMDW.

W przypadku zmiany danych teleadresowych podanych w Karcie ewidencyjnej prosimy o ich zgłoszenie do Ośrodka (pocztą elektroniczną lub tradycyjną, faksem lub telefonicznie) przy użyciu formularza Deklaracji zmiany danych osobowych – dostępnego w zakładce Zmiana danych osobowych. Dane kontaktowe Ośrodka dostępne są w zakładce Kontakt.

Aktualizacja danych teleadresowych ma ogromne znaczenie – umożliwia ona szybkie dotarcie do dawcy w przypadku znalezienia odpowiadającego mu biorcy. Sprawna komunikacja może pomóc uratować ludzkie życie!

Szczegółowy opis procedur związanych z honorowym dawstwem szpiku opisany jest w zakładce Procedury.