TELEPORADY - opieka specjalistyczna CSK UM

pt, 2020-03-13 Joanna Barden

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną uprzejmie informujemy o możliwości uzyskania świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w postaci teleporady w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w terminie wyznaczonej wcześniej wizyty.

Poradnie specjalistyczne CKD ul. Pomorska 251

tel. 42 201 42 54

tel. 42 201 42 40

tel. 42 201 41 76

 Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej ul. Sporna

PORADNIA ALERGOLOGICZNO-GASTROLOGICZNA                      42 617 79 60
PORADNIA ALERGOLOGICZNO-LARYNGOLOGICZNA                    42 617 79 72
PORADNIA AUDIOLOGICZNA                                                            42 617 79 48
PORADNIA CHIRURGICZNA                                                              42 617 79 94
PORADNIA CHIRURGICZNO-ONKOLOGICZNA                                42 617 79 45
PORADNIA DIABETOLOGICZNA                                                        42 617 79 52
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA                                                 42 617 79 43
PORADNIA FONIATRYCZNA                                                              42 617 79 48
PORADNIA GASTROLOGICZNA                                                        42 617 79 60
PORADNIA HEMATOLOGICZNA                                                        42 617 79 58
PORADNIA KARDIOLOGICZNA                                                          42 617 79 69
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA                                                      42 617 79 48
PORADNIA LOGOPEDYCZNA                                                            42 617 79 71
PORADNIA NEFROLOGICZNA                                                           42 617 79 46
PORADNIA NEUROLOGICZNA                                                           42 617 79 70
PORADNIA OKULISTYCZNA                                                              42 617 79 62
PORADNIA ONKOLOGICZNO-HEMATOLOGICZNA                          42 617 79 59
PORADNIA PATOLOGII NOWORODKA                                              42 617 79 54
PORADNIA PULMONOLOGICZNA                                                     42 617 79 54
PORADNIA REUMATOLOGICZNA                                                      42 617 79 53
PORADNIA REHABILITACYJNA                                                         42 617 77 79
PORADNIA UROLOGICZNA                                                                42 617 79 45
PORADNIA LECZENIA OSTEOPOROZY                                            42 617 79 54

Poradnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych ul. Czechosłowacka 8/10 

Gabinet 104 tel. 42 675 7277

Gabinet 106  tel. 42 675 7229

Gabinet 107  tel. 42 675 8730

Gabinet 109  tel. 42 675 7227

Gabinet 111  tel. 42 675 7270

Gabinet 112  tel. 42 675 7301

Gabinet 113  tel. 42 675 7278

Rejestracja    tel. 42 675 7219