W Łodzi otwarto pierwsze Centrum Zdrowia Psychicznego

czw, 2018-10-04 Joanna Barden

W Łodzi otwarto pierwsze w mieście Centrum Zdrowia Psychicznego. Rusza ono w ramach ogólnopolskiego pilotażu. Na razie mogą skorzystać z niego mieszkańcy Widzewa. Realizatorem tego programu pilotażowego jest Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego. Łódź jest jednym z trzech dużych miast objętych tym programem pilotażowym.  Poza tym ten pilotaż uruchomiono w ponad dwudziestu powiatach.  Tego typu pilotaże  uruchomione są także w niemal każdym województwie, ale obejmują obszar powiatu, który jest o wiele mniej liczebny niż Widzew – mówi Robert Wilanowski, zastępca dyrektora ds. medycznych łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. – Na Widzewie mieszka około 114 tysięcy osób, które ukończyły 18 rok życia.
Program ten wprowadza nową organizację i finansowanie opieki psychiatrycznej. Ma trwać trzy lata i objąć opieką 3,1 miliona Polaków.
Jesteśmy kolejnym województwem, które otwiera na swym terenie Centrum Zdrowia Psychicznego – wyjaśnia Robert Wilanowski. – Celem tego pilotażowego programu jest przeniesienie opieki do środowiska pacjenta. Program rozpoczął się 1 października i będzie trwał do 30 czerwca 2021 roku. Co roku będziemy sprawdzali czy ten główny cel, czyli przeniesienie opieki do środowiska pacjenta będzie realizowany.
Centrum Zdrowia Psychicznego zapewni pacjentom i ich rodzinom opiekę w poradniach zdrowia psychicznego, oddziałach dziennych i stacjonarnych szpitali. Ale jego głównym zadaniem jest tzw. leczenie środowiskowe, czyli w domu pacjenta. Tak, by osoby cierpiące na schorzenia psychiczne były akceptowane przez środowisko, by lepiej i skutecznej można było wdrażać metody leczenia. – By pacjent nie był stygmatyzowany poprzez to, że leczony jest wyłącznie w oddziale stacjonarnym – mówi dyrektor Robert Wilanowski. Jednocześnie psychiatrzy zauważają, że gdy pacjent ze schorzeniami psychicznymi wychodzi ze szpitala, to może kontynuować leczenie w oddziale dziennym, poradni. Niestety część pacjentów tam nie trafia. Przerywa terapię, odstawia leki i często wraca do szpitala. Dzięki temu programowi chorzy mogą mieć opiekę w domu. Będzie ich tam odwiedzał lekarz, pielęgniarka, która poda lekarstwa czy pracownik socjalny. Mają wspomagać pacjenta, motywować do leczenie, do tego, by nie odstawiał leków. Znajdujący się w Centrum Zdrowia Psychicznego punkt koordynacyjny ma śledzić losy pacjenta. Aby skorzystać z usług centrum nie trzeba mieć skierowania. Program jest skierowany do osób, które ukończyły 18 lat. Pacjent otrzyma plan leczenia, fachową poradę. W stanach pilnych pacjenci w ciągu 72 godzin rozpoczną terapię w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego. Kontrakt Centrum Zdrowia Psychicznego z łódzkim oddziałem NFZ, na okres od października do grudnia tego roku, wynosi 2,1 miliona zł. Programem są na razie objęci mieszkańcy Widzewa na terenie którego znajduje się Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego.