Telefon: 42 675 74 64

 

Kierownik: Prof. dr hab.n.med.Jerzy Sokołowski

 

Zakład prowadzi i koordynuje dydaktykę przedkliniczną oraz kliniczną. Bazę naukowo-dydaktyczną stanowi zespół nowoczesnych sal fantomowych, laboratorium badawcze wyposażone w najwyższej najości sprzęt oraz sala kliniczna – I Poradnia Stomatologii Ogólnej, prowadząca jednocześnie działalność usługową dla pacjentów CSK Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Lekarze pracujący w I Poradni Stomatologii Ogólnej służą rzetelną wiedzą i umiejętnościami. Nasz zakres usług obejmuje profilaktykę, leczenie zachowawcze, endodoncję, protetykę, periodontologię oraz chirurgię w podstawowym jej zakresie.

W ramach zajęć dydaktycznych studenci V roku stomatologii pod opieką kadry dydaktycznej zapewniają pacjentom kompleksową opiekę stomatologiczną począwszy od zabiegów profilaktycznych a kończąc na leczeniu protetycznym.


 

Lp IMIĘ NAZWISKO TYTUŁ NAUKOWY SPECJALIZACJA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, DYDAKTYCZNE, LECZNICZE NAGRODY, TYTUŁY, PEŁNIONE FUNKCJE SPOŁECZNE POZA SZPITALEM (NP. KONSULTANT WOJEWÓDZKI) LEKARZ ZOZCZY LEKARZ AKADEMICKI
1. Monika Łukomska-Szymańska Dr hab.n. med.Lek.dent. Protetyka stomatologiczna AKADEMICKIZOZ
2. Emilia Mazur Lek. dent.
  • Członek Komisji Stomatologicznej
  • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy

 

ZOZ
3. Izabela

 

Ślusarczyk Lek. dent. I st. Stomatologia Ogólna ZOZ
4. Sylwia

 

 

Podlejska Lek.dent. W trakcie specjalizacji : Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją ZOZ
5. Barbara Łapińska Dr n. med.Lek.dent. Protetyka Stomatologiczna AKADEMICKIZOZ
6. Karolina Drzewiecka Lek.dent. W trakcie studiów doktoranckich ZOZ
7. Joanna Jędrzejczak Lek.dent. ZOZ
8. Dagmara Reiss Lek.dent. ZOZ
9. Ewa Kowalska Lek.dent. W trakcie studiów doktoranckich ZOZ
10. Katarzyna Banaszek Dr n.med.Lek.dent. II st. Stomatologia Zachowawcza ZOZ
11. Adam Kalinowski Lek.dent. ZOZ
12. Katarzyna Kmiecińska Lek.dent. ZOZ
13. Kaja

 

 

 

 

 

Wichrowska Dr n.med.Lek.dent. Protetyka Stomatologiczna
  • Narodowy Kliniczny Koordynator Projektu “Zdrowy Uśmiech” Olimpiady Specjalne Polska
  • Special Smiles Regional Clinical Advisor, Special Olympics Inc.
AKADEMICKIZOZ
14 Violetta Olbert-Sieroszewska Lek.dent.
15 Anna Sokołowska Lek.dent.
16 Hanna Alwas-Danowska Dr n.med
17 Jerzy Sokołowski Prof. dr hab.n.med