Telefon: sekretariat – (42) 675-75-71, sala kliniczna, zapisy na zabiegi – (42) 675-75-29

Zakres działalności dydaktycznej:

dla IV roku studentów stomatologii (dzienne i niestacjonarne):
ćwiczenia seminaryjne,
ćwiczenia  kliniczne,
wykłady,

dla V roku studentów stomatologii (dzienne i niestacjonarne):
ćwiczenia seminaryjne,
ćwiczenia  kliniczne,
wykłady,

dla studentów technik dentystycznych:
ćwiczenia seminaryjne,
wykłady,

dla studentów studiów  anglojęzycznych stacjonarnych:
IV rok:
ćwiczenia seminaryjne,
ćwiczenia  kliniczne,
wykłady,

V roku:
ćwiczenia seminaryjne,
ćwiczenia  kliniczne,
wykłady,

– praktyki studenckie dla II, III, IV roku. 

Zakres działalności medycznej:

– usunięcie zębów mlecznych,

– usunięcie zębów jednokorzeniowych,

– usunięcie zębów wielokorzeniowych,

– chirurgiczne usunięcie zęba,

– chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego,

– odsłonięcie zęba zatrzymanego,

– resekcja wierzchołka korzenia zęba,

– plastyka wyrostka zębodołowego,

– radektomia, hemisekcja,

– nacięcie zewnątrzustnie i wewnątrzustnie ropni zębopochodnych,

– wyłuszczenie torbieli zębopochodnej kości szczęki i żuchwy,

– pobranie materiału do badania histopatologicznego,

– plastyka połączenia ustno-zatokowego,

– wycięcie guzów z tkanki miękkiej,

– leczenie stanów zapalnych gruczołów ślinowych,

– leczenie kamicy ślinowej,

– zabiegi laserem CO2,

-stosowanie  biostymulacji laserowej,

– leczenie ortopedyczne złamań kości szczęki i żuchwy.

 

Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejscowym oraz w procedurze chirurgii jednego dnia.

Zabiegi wykonywane są zarówno u dorosłych jak i dzieci, i młodzieży.

Pozostała działalność:

w ramach kształcenia podyplomowego realizowane są:

– studia doktoranckie,

– staże specjalizacyjne  (kierunkowe i cząstkowe  z zakresu chirurgii stomatologicznej),

– staże podyplomowe dla absolwentów uczelni medycznych,

 

Urządzenia, sprzęt medyczny: 

– aparat Wand,

– laser biostymulacyjny,

– laser CO2,

– radiowizjografia,

– unity stomatologiczne.

– aparat fotograficzny.

– nóż elektrochirurgiczny.

Osiągnięcia naukowe:

Publikacje naukowe  na łamach czasopism medycznych ((E-Dentico, Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały, Magazyn  Stomatologiczny, Twój Przegląd Stomatologiczny, Archives of Oral Biology, Journal of Education, Health and Sport, Pulmonary Pharmacology & Therapeutics, Medyczna  Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Dental Forum, Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, Developmental Period Medicine)  Przykładowo w latach 2013 – 2014 łącznie opublikowano  69 prac (poglądowych, oryginalnych, kazuistycznych) oraz 1 książka.

Do września 2015  zaś ukazało się  łącznie   24  prac oraz 1 książka.

Ponadto pracownicy  biorą udział i przedstawiają referaty w:

– konferencjach naukowo-szkoleniowych,

–  międzynarodowych sympozjach.

Osiągnięcia lecznicze:

W ostatnich latach:

–  w znieczuleniu miejscowym wykonano zabiegów:

w  2014   – 15 792

do końca sierpnia   2015 r –9 751

–  w chirurgii 1-go dnia wykonano zabiegów:

w  2014r  –  u 750  pacjentów,

do końca sierpnia  2015r  – u  469  pacjentów.

Wydarzenia, nagrody, tytuły, pełnienie funkcji naukowych społeczne prowadzonych poza szpitalem;

 – Kierownik zakładu posiada tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego,

– 4 pracowników stopnie doktora nauk medycznych  zaś 3 jest w trakcie pisania pracy doktorskiej.

Kierownik  zakładu:

–  promotor 12 prac doktorskich (w tym 5 w toku) ,

prowadzi:

–  szkolenia w PTS,

–  szeroką działalność ambulatoryjną  w  Przychodni Chirurgii Stomatologicznej.

– członek  m.in.:

– Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,

– Towarzystwa Dysfunkcji  Narządu  Żucia,

–  Polskiego Towarzystwa Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,

– członek wielu komisji uczelnianych np.:

– Komisji ds. programu nauczania na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym,

– Uczelnianej Komisji Wyborczej,

– wchodzi w skład Rady Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

– wielokrotnie  otrzymała nagrodę Rektora AM/UM w  Łodzi.

Skład osobowy:

Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Janas ( specjalista chirurgii stomatologicznej)
Nauczyciele akademiccy:
Dr n. med. Jolanta Białkowska-Głowacka st. wykładowca (specjalista chirurgii stomatologicznej­)
Dr n. med. Monika Ratajek-Gruda adiunkt (specjalista chirurgii stomatologicznej­)
Dr n. med. Piotr Osica wykładowca ( rozpoczęta  specjalizacja z chirurgii stomatologicznej)
Lek. dent. Rafał Stelmach młodszy asystent
Lekarze:
Lek. stom. Janusz Lasociński starszy asystent (specjalista chirurgii stomatologicznej­)
Dr n. med.  Anna Olborska starszy asystent (specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej)
Lek. stom. Michał Olasek starszy asystent (specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej)
Lek. dent.. Droszkowski Krzysztof młodszy asystent
Lek. dent. Kurczyński  Michał młodszy asystent (w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej)
Doktoranci:
Lek. dent. Aleksandra Szczepkowska
Lek. dent. Milner Paweł

Pracownicy Zakładu są członkami Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.