Telefon: 42 675-74-47 lub 42 675-74-37

 

Działalność dydaktyczna

 1. Zajęcia przedkliniczne fantomowe dla studentów polsko i anglojęzycznych Oddziału Stomatologicznego z zakresu endodoncji.
 2. Zajęcia kliniczne dla studentów polsko i anglojęzycznych Oddziału Stomatologicznego z zakresu endodoncji.
 3. Wykłady dla studentów polsko i anglojęzycznych Oddziału Stomatologicznego z zakresu endodoncji.
 4. Kształcenie lekarzy dentystów podczas stażu podyplomowego z zakresu endodoncji
 5. Kształcenie lekarzy dentystów specjalizujących się ze stomatologii zachowawczej z endodocją – praca w Poradni Endodoncji
 6. Wykłady dla lekarzy specjalizujących się ze stomatologii zachowawczej z endodocją
 7. Seminaria dla słuchaczy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich

Działalność medyczna

 1. W ramach zajęć klinicznych studenci pod opieką doświadczonych lekarzy z Zakładu Endodoncji przyjmują pacjentów wykonując podstawowe zabiegi z zakresu endodoncji – leczenia kanałowego
 2. W Poradni Endodoncji wykonywane są specjalistyczne zabiegi z zakresu endodoncji i mikrochirurgii endodontycznej m.in.:
 • Pierwotne leczenie kanałowe
 • Powtórne leczenie kanałowe
 • Leczenie kanałów zobliterowanych
 • Leczenie powikłań endodontycznych
 • Resekcje wierzchołków korzeni zębów z wstecznym wypełnieniem kanałów

Urządzenia i sprzęt medyczny

 1. Aparat rentgenowski z radiowizjografią
 2. Mikroskop endodontyczny
 3. Endometr
 4. Systemy do maszynowego opracowania kanałów korzeniowych
 5. System termicznego wypełniania kanałów korzeniowych
 6. Koferdam
 7. Autoklaw
 8. Kauter

W 2012 roku została przyznana zespołowa nagroda dydaktyczna ministra zdrowia za podręcznik Współczesna endodoncja w praktyce.

Kierownik Zakładu prof. zw. dr hab. n. med.  Halina Pawlicka pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. Jest także członkiem Komisji Bioetycznej i Komisji Kształcenia Podyplomowego.

Skład osobowy

Prof. zw. dr hab. n. med.  Halina Pawlicka kierownik Zakładu i Poradni Endodoncji
dr n. med. Sławomir Ledzion zastępca kierownika Zakładu Endodoncji
dr n. med. Katarzyna Olczak adiunkt
dr n. med. Michał Łęski adiunkt
dr n. med. Aleksandra Palatyńska – Ulatowska adiunkt
dr n. med. Agnieszka Kozuń asystent
dr n. med. Ewa Zmysłowska – Polakowska asystent
dr n. med. Michał Bednarski asystent
Doktoranci:
lek. dent. Justyna Klepacz – Szewczyk
lek. dent. Katarzyna Fabjańska
lek. dent. Joanna Grącka – Mańkowska
lek. dent. Adam Chiżyński
lek. dent. Agata Koprowicz