MATERIAŁY DLA STUDENTÓW:

Regulamin ogólny Zakładu Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej

Regulamin ogólny

4 rok Periodontologia przedkliniiczna

Sylabus ( semestr 7 )

4 rok Periodontologia kliniiczna (Periodontologia i Choroby Błony Śluzowej)

Sylabus ( semestr 8 )

Tematyka zajęć (semestr 8)

5 rok Periodontologia i Choroby Błony Śluzowej

Sylabus ( semestr 9 )

5 rok Gerostomatologia

Sylabus ( semestr 10 )

Tematyka zajęć ( semestr 10)

4 year DDS Preclinical Periodontology

4 year DDS Periodontology and Oral Mucosal Diseases

Schedule of Classes

5 year DDS Periodontology and Oral Mucosal Diseases