Telefon 42 675-75-49 lub 42 675-76-63

STREFA STUDENTA / STUDENT’S ZONE

 

Zakres działalności dydaktycznej:

– dla IV i V roku studentów stomatologii:
   ćwiczenia fantomowe, kliniczne, seminaryjne , wykłady,

– dla IV i V roku studentów stomatologii studiów  anglojęzycznych:
  ćwiczenia  fantomowe, kliniczne, seminaryjne , wykłady,

    – dla studentów kierunku lekarskiego VI roku (propedeutyka stomatologii)

    – praktyki studenckie dla studentów stomatologii II, III, IV roku

Zakres działalności medycznej:

– skaling naddziąsłowy z polerowaniem koron i szyjek zębów,

– kontaktowe stosowanie preparatów fluoru,

– mechaniczne oczyszczanie zębów

– skaling poddziąsłowy i wygładzenie cementu korzeniowego

– piaskowanie naddziąsłowe i  poddziąsłowe zębów,

– kiretaż zamknięty i otwarty

– zabiegi płatowe na przyzębiu,

– zabiegi regeneracji tkanek przyzębia za pomocą wszczepów i materiałów kościozastępczych, białek matrycy szkliwnej oraz błon regeneracyjnych,

– zabiegi chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej (pokrycie recesji dziąsła, pogłębienie przedsionka),

– zabiegi sterowanej regeneracji tkanek przyzębia,

– szynowanie zębów,

– zabiegi profilaktyczne w obrębie przyzębia,

– zabiegi laserem diodowym,

– terapia fotodynamiczna chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej,

– leczenie farmakologiczne chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej,

– diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej,

– profilaktyka onkologiczna dotycząca jamy ustnej,

– leczenie chirurgiczne chorób błony śluzowej jamy ustnej.

Pozostała działalność:

W ramach kształcenia podyplomowego realizowane są:

– studia doktoranckie,

– staże specjalizacyjne  (kierunkowe i cząstkowe  z zakresu periodontologii),

– staże podyplomowe dla absolwentów uczelni medycznych,

Urządzenia i sprzęt medyczny:

 • 15 unitów stomatologicznych w sali klinicznej
 • 1 unit stomatologiczny w sali zabiegowej
 • skalery dźwiękowe
 • piaskarka
 • laser diodowy
 • lampa Bioptron
 • lampa Fotosan

 Osiągnięcia naukowe w latach 2008-2014:

Publikacje naukowe o charakterze prac poglądowych, oryginalnych i kazuistycznych na łamach czasopism medycznych z dodatnim wskaźnikiem Impact Factor (Immunobiology, Archivum Immunologiae et Therapia Experimentalis, Journal of Oral Pathology & Medicine, Advances in Medical Sciences, Archivum Immunologiae et Therapia Experimentalis, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health) oraz z punktacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Czasopismo Stomatologiczne, Dental and Medical Problems, Dental Forum,  Magazyn Stomatologiczny, Poradnik Stomatologiczny, e-Dentico, Otorynolaryngologia, Mikologia Lekarska, Annals of Parasitology, Lekarz Rodzinny).

Ponadto pracownicy  biorą czynny udział w konferencjach naukowo-szkoleniowych, międzynarodowych sympozjach i zjazdach naukowych.

Prace badawcze w ramach grantów uczelnianych i ministerialnych:

 • Ocena progresji zmian i stanów przednowotworowych w jamie ustnej z uwzględnieniem ekspresji tetraspanin oraz aktywacji białka
 • Epidemiologia, etiopatogeneza, profilaktyka i leczenie zespołowe chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
 • Etiologia i patogeneza aft nawracających
 • Skuteczność wybranych protokołów chirurgicznego i niechirurgicznego leczenia zapaleń przyzębia

Osiągnięcia dydaktyczne:

 • Zakład prowadzi Studenckie Koło Naukowe, które cieszy się dużym zainteresowaniem. W ramach Koła przygotowywane są publikacje naukowe oraz wygłaszane są doniesienia zjazdowe (w 2014 roku wygłoszono 3 prace poglądowe i 2 prace kliniczno-badawcze na Konferencji Naukowej Studentów Stomatologii im. M. Kłopotowskiego w Łodzi).

Osiągnięcia lecznicze:

Lekarze pracujący w Zakładzie Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej mają wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu interdyscyplinarnym pacjentów.

Zakład prowadzi współpracę w zakresie diagnostyki i leczenia z ośrodkami dermatologicznymi.

Wydarzenia, nagrody, tytuły, pełnienie funkcji społecznych prowadzonych poza Szpitalem:

 • 2 osoby posiadają tytuł naukowy profesora zwyczajnego,
 • 6 pracowników stopnie doktora nauk medycznych.

Prof. zwycz. dr hab. n. med. Tomasz Konopka

 • Promotor 9 prac doktorskich i opiekun 14 specjalistów z zakresu periodontologii
 • Redaktor naczelny kwartalnika „Dental and Medical Problems”
 • Członek rad naukowych polskich i zagranicznych czasopism naukowych
 • Były dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu (2005-2008)
 • W latach 2000-2004 przewodniczący Sekcji Periodontologicznej PTS
 • Zastępca Prezesa Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego
 • Autor 300 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych

Prof. zwycz. dr hab. n. med. Anna Kurnatowska:

 • Promotor 9 prac doktorskich i opiekun 8 specjalistów z zakresu periodontologii i stomatologii zachowawczej z endodoncją
 • Członek Uczelnianej Komisji ds. jakości kształcenia w Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi
 • Wielokrotnie  otrzymała nagrodę Rektora AM/UM w  Łodzi
 • Wchodzi w skład Rady Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
 • Autorka 128  publikacji naukowych

Dr n.med. Natalia Lewkowicz

 • Konsultant województwa łódzkiego ds. Periodontologii

Dr n.med. Anna Stankiewicz – Szałapska

 • Pełniąca funkcję adiunkta dydaktycznego

Dr n.med. Anna Dudko

 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego

Pracownicy Zakładu są członkami Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

SKŁAD OSOBOWY: 
Kierownik Zakładu: Prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Konopka   (profesor, specjalista periodontologii i stomatologii ogólnej)
Nauczyciele akademiccy:
Prof. zw. dr hab. n. med. Anna Kurnatowska           profesor, specjalista periodontologii, stomatologii ogólnej i zachowawczej
Dr n. med. Natalia Lewkowicz                                  adiunkt, specjalista stomatologii ogólnej i periodontologii
Dr n.med. Ewa Sieńko                                             st. wykładowca, specjalista stomatologii ogólnej i periodontologii
Dr n. med. Róża Peterson – Jęckowska                  st. wykładowca, specjalista stomatologii ogólnej i periodontologii
Dr n.med. Anna Stankiewicz – Szałapska                asystent, specjalista periodontologii
Dr n.med. Anna Dudko                                            adiunkt, specjalista periodontologii
Dr n.med. Angelika Wójcicka-Rubin                        asystent, specjalista periodontologii
Lek. dent. Małgorzata Janowska – Bugaj                 wykładowca, specjalista periodontologii
  Lekarze:
Lek. dent. Rafał Peterson                                       w trakcie specjalizacji z periodontologii
Dr n.med. Agata Furmanek-Kostulska                    specjalista periodontologii
Lek. dent. Marcin Adamiecki                                   w trakcie specjalizacji z periodontologii
Lek. dent. Adrian Królak                                         w trakcie specjalizacji z periodontologii
Dr n.med. Adrianna Adamek                                  specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji w trakcie specjalizacji z periodontologii
Sekretariat Zakładu:
wakat