Telefon: 42 675-75-23

 

Zakres działalności dydaktycznej

Zakład prowadzi dydaktykę przeddyplomową w ramach przedmiotu Stomatologia dziecięca, na II, III, IV i V roku Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego (263 godz.), w tym 18 godzin w ramach ćwiczeń przedklinicznych na fantomach, 18 wykładów i 227 godzin jako zajęcia kliniczne. Treści programowe przedmiotu obejmują zagadnienia dotyczące fizjologii rozwoju uzębienia i zgryzu oraz profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób jamy ustnej w wieku rozwojowym t.j. próchnica, choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych, urazowe uszkodzenia zębów, wady rozwojowe uzębienia, choroby tkanek zęba pochodzenia niepróchnicowego, choroby błony śluzowej i przyzębia, postępowanie stomatologiczne w chorobach układowych w dzieci a także psychostomatologii.

Działalność w zakresie kształcenia podyplomowego polega na prowadzeniu specjalizacji ze Stomatologii dziecięcej i staży cząstkowych dla innych specjalizacji stomatologicznych, organizowania kursów doskonalących dla lekarzy, szkoleniu stażystów podyplomowych oraz wygłaszaniu wykładów na zebraniach Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego na terenie całego kraju.

 Zakres działalności medycznej

Zespół lekarski Zakładu i Poradni Stomatologii Wieku Rozwojowego SP ZOZ CSK Instytut Stomatologii UM w Łodzi prowadzi działalność usługową realizując kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie stomatologii dziecięcej.

Działalność diagnostyczno-lecznicza Zakładu i Poradni wynika z potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży. Rocznie przyjmowanych jest około 14 tysięcy pacjentów. Wykonywane są zabiegi z zakresu profilaktyki i leczenia próchnicy, chorób miazgi u pacjentów w wieku rozwojowym oraz leczenia urazowych uszkodzeń zębów. Przeprowadzane są także kompleksowe zabiegi profilaktyczno-lecznicze w znieczuleniu ogólnym u dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Oprócz dzieci przyjmowanych na planowe zabiegi w Poradni leczone są także dzieci i młodzież w nagłych przypadkach, w tym kierowanych z oddziałów pediatrycznych Szpitala Klinicznego nr 4 im. M. Konopnickiej, Szpitala im. Korczak czy Centrum Matki Polki.

Zakład ściśle współpracuje z innymi specjalnościami stomatologicznymi na terenie Instytutu Stomatologii, w szczególności z Zakładem Ortodoncji, który wchodzi w skład Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego oraz Zakładem Chirurgii Stomatologicznej. 

 Pozostała działalność

Pracownicy Zakładu w ramach pracy naukowej prowadzą liczne badania kliniczne i doświadczalne na terenie placówki. Ponadto uczestniczą w programach profilaktycznych, przeprowadzanych w przedszkolach i szkołach na terenie Łodzi,    w ramach kontraktu z NFZ oraz w programie koordynowanym przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

 Skład osobowy

Zakład i Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego wchodzi w skład Centralnego Szpitala Klinicznego Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W Zakładzie zatrudnionych jest oprócz kierownika Zakładu i Poradni 7 lekarzy: 4 adiunktów, 1 starszy wykładowca i 2 wykładowców – wszyscy z tytułem doktora nauk  medycznych i posiadający specjalizację z zakresu stomatologii dziecięcej.      W Poradni natomiast jest zatrudnionych jest 8 lekarzy – 3 z tytułem doktora nauk  medycznych i specjalizacją z zakresu stomatologii dziecięcej. Pozostałych 3 lekarzy ma także specjalizację z zakresu stomatologii dziecięcej, 1 osoba z chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej oraz 1 osoba posiada specjalizację ze stomatologii zachowawczej i endodoncji.

 

Skład osobowy Zakładu i Poradni Stomatologii Wieku Rozwojowego:

 •  prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska I stopień stomatologia dziecięca, II stopień stomatologia dziecięca Kierownik Poradni Stomatologii Wieku Rozwojowego
 • dr n. med. Agnieszka Bruzda-Zwiech   
  adiunkt
  I stopień stomatologia ogólna, specjalista stomatologii dziecięcej (nowy tryb)
 • dr n. med. Małgorzata Daszkowska   
  adiunkt
  I stopień stomatologia ogólna, II stopień stomatologia dziecięca
 • dr n. med. Renata Filipińska
  wykładowca
  I stopień stomatologia ogólna, II stopień stomatologia dziecięca
 • dr n. med. Aleksandra Hilt
  adiunkt
  I stopień stomatologia ogólna, II stopień stomatologia dziecięca
 • dr n. med. Patrycja Proc
  adiunkt
  specjalista stomatologii dziecięcej (nowy tryb)
 • dr n. med. Jacek Lesław Pypeć
  starszy wykładowca
  I stopień stomatologia dziecięca, II stopień stomatologia dziecięca
 • dr n. med. Ewa Rybarczyk-Townsend
  wykładowca
  I stopień stomatologia ogólna, II stopień stomatologia dziecięca

Skład osobowy Poradni Stomatologii Wieku Rozwojowego:

 • dr n. med. Aleksandra Fortuniak
  specjalista stomatologii dziecięcej (nowy tryb)
 • lek stom. Elżbieta Jarzębska
  specjalista stomatologii ogólnej (nowy tryb)
 • dr n. med. Beata Lubowiedzka-Gontarek   
  I stopień stomatologia ogólna, II stopień stomatologia dziecięca
 • lek stom. Elżbieta Mikołajczyk
  specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji (nowy tryb)
 •  lek stom. Anna Olborska
  I stopień chirurgia stomatologiczna, II stopień chirurgia szczękowo-twarzowa
 • lek stom. Joanna Osuchowska-Rybacka
  I stopień stomatologia ogólna, specjalista stomatologii dziecięcej (nowy tryb)
 • dr n. med. Beata Szydłowska-Walendowska   
  I stopień stomatologia ogólna, II stopień stomatologia dziecięca
 • lek stom. Waldemar Bożyk

Urządzenia i sprzęt medyczny

Zakład i Poradnia posiada ogółem 14 unitów stomatologicznych, w tym dwa    w gabinetach jednofotelowych: pracownia profilaktyki i ozonoterapii oraz pracownia diagnostyczna, która dysponuje laserowym przepływomierzem Dopplera do badania stanu miazgi. Oprócz standardowego wyposażenia sali klinicznej Zakład dysponuje: urządzeniem MDM do sedacji wziewnej w podtlenku azotu, piaskarką abrazyjną z płaszczem wodnym – Prep Start H2O (Danville – USA), urządzeniem BeeFill do wypełniania kanałów ciekłą gutaperką, diagnodentem KAVO, lampę polimeryzacyjną FlashMax P3 do 3-sekundowego utwardzania, realizowany jest zakup nowego lasera biostymulacyjnego Lightpower.

Osiągnięcia naukowe – najważniejsze osiągnięcia w ostatnich latach

     I    Publikacje  z Impact Factorem:

 1. Stec M, Szczepańska J, Hirschfelder U: Comparison of caries prevalence in two populations of cleft patients. Cleft Pal-Craniofac J 2007, 44, 5: 532-537.
 1. Stec M, Szczepańska J, Pypeć J, Hirschfelder U: Periodontal status and oral hygiene in two populations of cleft patients. Cleft Pal-Craniofac J 2007, 44, 1: 73-78.
 1. Wochna-Sobańska M, Lubowiedzka-Gontarek B, Szydłowska-Walendowska B, Proc P:
  Dental state of adults subjected since birth to high levels of fluorides in drinking water. Pol J Environ Stud 2007, 16, part 2: 76-80.
 1. Wochna-Sobańska M, Proc P, Lubowiedzka-Gontarek B, Szydłowska-Walendowska.B:
  Dental caries of 12-year-old children liwing in regions with different levels of fluoride in drinking water in the district of Sieradz. Pol J Environ Stud  2008, 17, part 1: 374-378.
 1. Pawłowska E, Janik-Papis K, Wiśniewska-Jarosińska M, Szczepańska J, Błasiak J: Mutations in the human homeobox MSX1 gene in the congenital lack of permanent teeth. Tohoku J Exp Med (TJEM) 2009, 217, 4: 307-312.
 1. PopławskiT, PawłowskaE, Wiśniewska-JarosińskaM, KsiążekD, WoźniakK, SzczepańskaJ, BłasiakJ: Cytotoxicity and genotoxicity of glycidyl methacrylate. Chem Biol Interact (CBI) 2009, 180: 60-78.
 1. Poplawski T, Loba K, Pawlowska E, Szczepanska J, Blasiak J: Genotoxicity of urethane dimethacrylate, a tooth restoration component. Toxicol In Vitro 2010, 24: 854-862.
 1. Pawlowska E, Poplawski T, Książek D, Szczepanska J, Blasiak J: Genotoxicity and cytotoxicity of 2-hydroxyethyl methacrylate. Mutation Res 2010, 696: 122-129.
 1. Pawlowska E, Janik-Papis K, Poplawski T, Blasiak J, Szczepanska J: Mutations in the PAX9 gene in sporadic oligodontia. Orthod Craniofac Res 2010,13:142–152.
 1. Blasiak J, Kasznicki J, Drzewoski J, Pawlowska E, Szczepanska J, Reiter RJ: Perspectives on the use of melatonin to reduce cytotoxic and genotoxic effects of methacrylate-based dental materials. J Pineal Res 2011, 51: 157-162.
 2. Szczepanska J, Pawlowska E, Synowiec E, Czarny P,  Rekas M, Blasiak J, Szaflik J: Protective effect of chitosan oligosaccharide lactate against DNA double-strand breaks induced by a model methacrylate dental adhesive. Med Sci Monit 2011, 17, 8: 201-208.
 1. Wisniewska-Jarosinska M, Poplawski T, Chojnacki CJ, Pawlowska E, Krupa R,  Szczepanska J, Błasiak J: Independent and combined cytotoxicity and genotoxicity of triethylene glycol dimethacrylate and urethane dimethacrylate. Mol Biol Rep 2011, 38:4603–4611.
 1. Szczepanska J, Poplawski T, Synowiec E, Pawlowska E, Chojnacki CJ, Chojnacki J, Blasiak J: 2-Hydroxylethyl methacrylate (HEMA), a tooth restoration component, exerts its genotoxic effects in human gingival fibroblasts trough methacrylic acid, an immediate product of its degradation. Mol Biol Rep 2012, 39, 2:1561-1574. 
 1. Zwiech R, Bruzda-Zwiech A: Does oral health contribute to post-transplant complications in kidney allograft recipients?  Acta Odontol Scand  2013, 71, 4: 756-763.
 1. Zwiech R, Bruzda-Zwiech A: The dual blockade of the renin-angiotensin system in hemodialysis patients requires decreased dialysate sodium concentration. Int Urol Nephrol 2012, DOI 10.1007/s11255-012-0320-z

II    Granty MNiSW:

 1. dr hab. n. med. prof. nadzw. Joanna Szczepańska – kierownik grantu„Biologiczne kryteria oceny geno- i cytotoksyczności kompozytowych materiałów dentystycznych oraz ochrona komórek miazgi zęba i stymulacja ich mechanizmów obronnych” (2008 -2011).
 2. dr hab. n. med. prof. nadzw. Joanna Szczepańska – główny wykonawca grantu „Cyto- i genotoksyczność metakrylanowych materiałów stomatologicznych oraz ochronna rola chitozanu i jego pochodnych” (2008 -2011)

III   Nagrody naukowe:

 1. dr hab. n. med. prof. nadzw. J.Szczepańska – Nagroda naukowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego (2009).
 1. dr hab. n. med. prof. nadzw. J. Szczepańska – Nagroda naukowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego (2010).
 1. dr hab. n. med. prof. nadzw. J. Szczepańska – Zespołowa nagroda naukowa MNiSW za osiągnięcia naukowe za cykl 48 publikacji pt. „Zmienność genetyczna i reakcja na uszkodzenie DNA w komórkach prawidłowych i patologicznych” (2010).
 2. dr hab.n.med.prof. nadzw.J.Szczepańska– Zespołowa nagroda naukowa II stopnia Rektora za osiągnięcia naukowe za cykl publikacji dotyczących badań nad cyto- i genotoksycznością stomatologicznych materiałów kompozycyjnych ( 2012)

 

      IV  Konferencje zagraniczne:

 1. Błasiak J, Popławski T, Woźniak K, Pawłowska E, Szczepańska J: Genotoxicity of dental materials. 6th Pan African Environmental Mutagen Society Conference (PAEMS), Cape Town, South Africa, 2-5.11. 2008.
 1. Mielnik-Błaszczak M, Wochna-Sobańska M, Janus M, Borysewicz-Lewicka M: Dental caries in disabled and chronically ill children and youths. Santos, Brazylia 2008, P-30.
 1. Błasiak J, Popławski T, Woźniak K, Pawłowska E, Szczepańska J: Genotoxicity of dental materials. VII Parnas Conference, Jałta 3-7.10.2009. The Ukrainian Biochemical Journal, 2009, 81, 4, 183.
 1. Błasiak J, Pawłowska E, Popławski T, Szczepańska J: Relation of human pulp cells to DNA damage induced by urethane dimethacrylate (UDMA), a component of dental restorative materiale. The American Society of Human Genetics, 59th Annual Meeting, Hawaje, 20-24.10.2009. Abstract nr 2283.
 1. Błasiak J, Książek D, Popławski T, Woźniak K, Pawłowska E, Szczepańska J: Genotoxicity of dental materials and protective role of chitosan. JEMS, 2-6 December 2008, Ginowan City, Okinawa, Japan.
 1. Popławski T, Pawłowska E, Wiśniewska-Jarosińska M, Książek D, Woźniak K, Szczepańska J, Błasiak J: Geno- and cytotoxicity of glycydyl mathacrylate. 10th International Symposium on Mutations in the Genome, 28 May – 1 June 2009, Paphos, Cyprus.
 1. Szczepańska J, Pawłowska E:: 35th Annual Meeting of the Association for Dental Education in Europe. 26-29.08.2009, Helsinki.

V   Doktoranci

W Zakładzie odbywa studia doktoranckie 6 doktorantów: 2 w ramach stacjonarnych i 4 niestacjonarnych studiów doktoranckich.

 Osiągnięcia dydaktyczne

Pracownicy Zakładu są współautorkami monografii naukowych i podręczników akademickich w języku angielskim i polskim:

 1. Szczepańska J, Bruzda-Zwiech A, Pawłowska E, Proc P: Paediatric Dentistry, Textbook for pre-clinical classes, Part One, First edition, Edited by Joanna Szczepańska and Magdalena Wochna-Sobańska, Authors: e-book, Wydawnictwo DENTOnet.pl, Łódź (2010).
 1. Blasiak J, Synowiec E, Czarny P, Pawlowska E, Szczepanska J: Mutagenic potential of methacrylates used in restorative dentistry. Frank Columbus (ed) „DNA Mutation”. NOVA Publishers, NY (2011).
 1. Szczepańska J, Proc P, Bruzda-Zwiech A: Polsko-angielski słownik i rozmówki stomatologiczne w praktyce klinicznej dla studentów stomatologii” (2012)
 1. „Stomatologia wieku rozwojowego” pod red. M. Szpringer-Nodzak i M. Wochny-Sobańskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL – III wydanie podręcznika przygotowywanego do druku -rozdziały:
 • Szczepańska J: „Aspekty genetyczne w stomatologii”
 • Szpringer-Nodzak M, Proc P: „Higiena jamy ustnej”
 • Wochna-Sobańska M,  Proc P: „Fluor w profilaktyce próchnicy”
 • Bruzda-Zwiech A: „Badanie dziecka”  i „Ozonoterapia w stomatologii dziecięcej”

 

Osiągnięcia lecznicze

 W Zakładzie przeprowadzane jest wysokospecjalistyczne leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży z użyciem nowoczesnych metod i technik terapeutycznych.

Wydarzenia, nagrody, tytuły, pełnione funkcje naukowe i społeczne

 1. 1.    dr hab. n. med. prof. nadzw. Joanna Szczepańska
 • Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. Rozwoju Dydaktyki na
 • Oddziale Stomatologicznym UM
 • Członek Rady Naukowej ds. Studiów Doktoranckie
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla Oddziału Stomatologicznego
 • Członek Komisji ds. Nostryfikacji dyplomów lekarza-dentysty Wydziału    Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Zdrowie Publiczne
 • Koordynator studenckich praktyk wakacyjnych na Oddziale Stomatologicznym UM
 • Członek Rady Naukowej czasopisma Twój Przegląd Stomatologiczny
 1. 2.    dr n. med. Małgorzata Daszkowska
 • Członek Zarządu PTS Oddział Łódź
 1. 3.    dr n. med. Aleksandra Hilt
 • Członek Okręgowego Sąd Lekarskiego w Łodzi
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarski OIL w Łodzi- 2009-2013
 • Członek Komisji Stomatologicznej przy OIL w Łodzi
 1. 4.    dr n. med. Patrycja Proc
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarski OIL w Łodzi- 2009-2013
 • Członek Komisji Stomatologicznej przy OIL w Łodzi
 • V-ce Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego „Panaceum” pisma OIL w Łodzi
 • Sekretarz PTS Oddział Łódź od 2008 roku
 • Członek Komisji Rewizyjnej Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 • Koordynator systemu uxp w Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego
 • Koordynator przedmiotu Propedeutics of Dentistry na studiach anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim
 • Opiekun Koła Naukowego przy Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego
 1. 5.    dr n. med. Jacek Lesław Pypeć
 • Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów – od 2003r. nadal
 • Członek Zarządu PTS  O/Łódź-  od 2006r nadal
 • Opiekun studentów V roku Oddziału Stomatologii a obecnie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – od 1996r.  nadal
 • Przewodniczący Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Stomatologii – od 2004r. nadal
 • Delegat na Zjazd Okręgowej Izby Lekarskiej / od 2.  kadencji /
 • Delegat na Zjazd Krajowy Izb Lekarskich / od 2. kadencji /
 • Sędzia Okręgowego Sądu Lekarskiego w Łodzi / od 2. kadencji /
 • V-ce Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi – od 2010r
 • Przewodniczący  Komisji Stomatologicznej ORL w Łodzi  – od 2010r
 • Członek Komisji Stomatologicznej  Naczelnej Rady Lekarskiej – od 2010r
 • Członek Komisji: Regulaminowo-Organizacyjnej ,Informacyjno – Wydawniczej i  Szkolenia Lekarzy ORL w Łodzi  VI kadencji
 • Członek Prezydium oraz  Komisji ds. Szkoleń Rady Biegłych Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi
 • Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Łodzi w dziedzinie stomatologii dziecięcej – od 1990r. nadal
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Stomatologia dziecięca od 2011r
 • Członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy Wojewodzie Łódzkim – od 2012r