Telefon: 42 675 74 57

 

Zakres działalności dydaktycznej:
W ramach działalności dydaktycznej prowadzone są zajęcia przedkliniczne i kliniczne dla studentów stomatologii ll, lll, lV, V roku. W toku kształcenia przedklinicznego studenci na ll roku zapoznają się z podstawowymi  zabiegami stomatologicznymi ucząc się  opracowywania  na fantomach wszystkich klas ubytków. Od lll roku studiów rozpoczynają się ćwiczenia  kliniczne, gdzie procedury profilaktyczne i lecznicze wykonywane są u pacjentów. Studenci  V  roku odbywają także zajęcia praktyczne z dziedziny gerostomatologii. Przyjmują pacjentów w wieku podeszłym wykonując zabiegi z zakresu  profilaktyki i stomatologii odtwórczej. Praca z  pacjentem, w pozycji leżącej,  odbywa się w zespołach 2 osobowych lekarz-asysta z zachowaniem zasad ergonomii.
W Zakładzie Stomatologii Zachowawczej prowadzone są także staże podyplomowe, w ramach których  absolwenci stomatologii  pod nadzorem  lekarzy  klinicystów wykonują procedury stomatologiczne nabywając  nowego doświadczenia zawodowego.
Zarówno w Zakładzie jak i Poradni  pracują także lekarze dentyści specjalizujący się w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją.  Pod opieką kierowników specjalizacji wykonują wysokospecjalistyczne zabiegi stomatologiczne z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu.

Zakres działalności medycznej
W Zakładzie  Stomatologii Zachowawczej w ramach zajęć dydaktycznych, staży podyplomowych oraz specjalizacyjnych przeprowadza się diagnostykę,  profilaktyczne zabiegi stomatologiczne oraz procedury z zakresu stomatologii odtwórczej.   W Poradni Stomatologii Zachowawczej  doświadczeni lekarze specjaliści oraz stażyści wykonują trudne zabiegi stomatologiczne w zakresie rekonstrukcji zębów  przy użyciu różnych technik. Prowadzone jest  skomplikowane leczenie u osób po urazach zębów. Doświadczony zespół lekarzy wykonuje także zabiegi w przypadkach resorpcji oraz powikłań po leczeniu endodontycznym. Wykonywane są  także różne procedury z zakresu chirurgii endodotycznej

Pozostała działalność
Przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej działa Koło Naukowe dla studentów stomatologii, w ramach którego członkowie prowadzą działalność naukową i badawczą.  Prace przygotowane w ramach Koła  prezentowane są na konferencjach naukowych,  a najlepsze z nich zdobywają nagrody.

Urządzenia, sprzęt medyczny
Procedury stomatologiczne w Zakładzie i  Poradni Stomatologii Zachowawczej przeprowadzane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń:
– mikroskop endodontyczny i lupy do powiększania pola zabiegowego
– mikrosilnik endodontyczny służący do maszynowego opracowywania
kanałów korzeniowych
–  nowoczesne endometry pozwalające precyzyjnie określić długość
kanału korzeniowego
– lampy polimeryzacyjne o dużej mocy  znacznie skracające czas pracy
podczas utwardzania wypełnień
– Diagnodent- urządzenie służące do wykrywania  początkowych zmian
próchnicowych
– piaskarka abrazyjna umożliwiająca minimalnie inwazyjne przygotowanie
twardych tkanek zęba do wypełnienia i zabiegów profilaktycznych.

Osiągnięcia naukowe
Kadra naukowa Zakładu Stomatologii Zachowawczej  zajmuje się kariologią i endodoncją. W ostatnich latach ukazała się praca habilitacyjna  – dr hab. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska pt .”Badania epidemiologiczne, doświadczalne i kliniczne nad skutecznością    leczenia endodontycznego”.
oraz prace doktorskie:

W ramach studiów doktoranckich prowadzone są prace naukowe dotyczące:
– wpływu środków płuczących stosowanych podczas leczenia
endodontycznego na siłę połączenia materiału kompozytowego  z zębiną
– wpływu różnych preparatów remineralizacyjnych na leczenie plam
próchnicowych na powierzchniach gładkich
– wykorzystania nowoczesnych metod obrazowania radiologicznego w
diagnozowaniu złamań korzeni zębów
– radiologicznej oceny progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu
infiltracji żywicą o niskiej lepkości
– występowania halitozy u młodzieży
– badania wytrzymałości połączenia MTA z materiałami kompozytowymi
– oceny połączenia kompozyt – kompozyt w zależności od sposobu
przygotowania powierzchni

Osiągnięcia dydaktyczne:
Pracownicy Zakładu Stomatologii Zachowawczej są autorami podręczników dla studentów stomatologii i lekarzy:
1. Kompendium próchnicy zębów pod redakcją Prof. Danuty Piątowskiej
2. Zarys kariologii pod redakcją Prof. Danuty Piątowskiej. Podręcznik został wyróżniony   nagrodą dydaktyczną Rektora UM
3.  Anatomia zębów.  Przewodnik do ćwiczeń przedklinicznych pod redakcją Prof. Danuty Piątowskiej.  Podręcznik  dostępny w wersji elektronicznej
 
Osiągnięcia lecznicze
Lekarze i osoby, specjalizujące się w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją, wykonują trudne procedury kliniczne.   Zespół pod opieką dr n. med. Piotra Ciesielskiego, posiadającego wieloletnie doświadczenie  prowadzi terapię i monitorowanie pacjentów po urazach zębów. Wykonuje również zachowawczo-chirurgiczne leczenie skomplikowanych przypadków.
Stomatolodzy pracujący w Zakładzie prowadzą kompleksowe zabiegi stomatologiczne mające na celu  przygotowaniu   osób w wieku  podeszłym do leczenia protetycznego.

Wydarzenia, nagrody, funkcje społeczne

Podręcznik „Zarys kariologii” pod redakcją Prof. Danuty Piątowskiej. został wyróżniony  nagrodą dydaktyczną Rektora UM

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska jest członkiem Zarządu Głównego   Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Dr n. med. Joanna Kunert  jest sekretarzem  łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Skład osobowy:

Kierownik Zakładu Prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
Adiunkt : dr n. med. Piotr Ciesielski
Asystenci :
zastępca kierownika  Zakładu dr n. med. Joanna Kunert
dr n. med. Aneta Ostrowska
dr n. med. Małgorzta Broniarek
dr n. med. Małgorzata Krawczyk-Stuss
dr n. med. Małgorzata Płuciennik-Stronias
dr n. med. Krzysztof Sokołowski
dr n. med. Aneta Olek
Starsi  wykładowcy:
dr n. med. Stefania Brauman-Furmanek
dr n. med. Joanna Łaszkiewicz
dr n. med. Małgorzta Paul-Stalmaszczyk
Doktoranci :
lek. stom. Anna Guzowska
lek. stom. Oskar Armata
lek. stom. Katarzyna Piątek
lek. stom. Renata Zielińska
lek. stom. Mia Sulwińska
lek. stom. Mariusz Pietrzak /studia niestacjonarne/
Sekretariat :
Grażyna Ressel