Zakres usług CSK UM – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zakres usług Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dostępnych bez skierowania i wymagających skierowania.

Usługi dostępne bez skierowania

Zakres usług Jednostka Adres Kontakt
Ginekologia Poradnia Ginekologiczna Pomorska 251 bud. A-1 42 272 53 53
Stomatologia Instytut Stomatologii Pomorska 251 bud. A-3 42 675 74 74
Psychiatria Szpital Psychiatryczny Czechosłowacka 8/10 bud. B-1 42 675 72 19
Mammografia (dla kobiet w wieku 50-69 lat) Zakład Medycyny Nuklearnej Czechosłowacka 8/10 bud. B-1 42 675 70 16

Usługi wymagające skierowania

Zakres usług Jednostka Adres Kontakt
Badania Prenatalne Poradnia Genetyki Klinicznej Pomorska 251 bud. A-1 42 272 53 55
Badania Genetyczne Pomorska 251 bud. A-1 42 272 53 55
Logopeda Pomorska 251 bud. A-1 42 272 53 55
Psycholog Pomorska 251 bud. A-1 42 272 53 55
Alergologia Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii
Klinika Immunologii Reumatologii i Alergii
Pomorska 251 bud. C-5 42 675 73 38
Immunologia Pomorska 251 bud. C-5 42 675 73 38
Choroby Metaboliczne Poradnia Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych Pomorska 251 bud. A-3 42 675 74 71
Dermatologia Poradnia Dermatologiczna Pomorska 251 bud. A-3 42 675 74 74
Medycyna Sportowa Centrum Medycyny Sportowej Pomorska 251 bud. A-3 42 675 74 71
Rehabilitacja Kardiologiczna Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Pomorska 251 bud. A-3 42 675 74 71
Badania z zakresu Medycyny Nuklearnej Zakład Medycyny Nuklearnej Czechosłowacka 8/10 bud. B-1 42 675 70 16
Mammografia (dla kobiet w wieku poniżej 50 i powyżej 69 lat) Zakład Medycyny Nuklearnej Czechosłowacka 8/10 bud. B-1 42 675 70 16