ZP/72/2021- „Dostawa wyposażenia medycznego – mebli medycznych na potrzeby Poradni Audiologii i Foniatrii UCP ul. Pankiewicza 16” dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

czw, 2021-10-14 Kinga Miśkiewicz

ZP/72/2021- „Dostawa wyposażenia medycznego – mebli medycznych na potrzeby Poradni Audiologii i Foniatrii UCP ul. Pankiewicza 16” dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

Data ostatniej modyfikacji: 14 października 2021, 16:07, Kinga Miśkiewicz

ZP_72_2021_WYPOSAŻENIE_MEBLE_C__Link do miniPortalu

Pobierz