ZP/74/2019

śr, 2019-09-18 Agnieszka Andrzejczak

Dostawy produktów żywienia medycznego, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz smoczków dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Data ostatniej modyfikacji: 11 grudnia 2019, 14:49, Agnieszka Andrzejczak

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS180-438095-pl

Pobierz


SIWZ wraz z załącznikami

Pobierz


Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Pobierz


JEDZ pdf

Pobierz


JEDZ xml

Pobierz


Klucz Publiczny

Pobierz


Modyfikacja treści SIWZ

Pobierz


Załącznik nr 10 - wzór umowy użyczenia pomp

Pobierz


ZP_74_2019_Zmiana terminu składania ofert

Pobierz


ZP_74_2019_Wyjaśnienia treści SIWZ

Pobierz


ZP_74_2019_Załącznik-nr-2-Formularz-asortymentowo-cenowy- MODYFIKACJA

Pobierz


ZP_74_2019_SIWZ_Żywienie_medyczne MODYFIKACJA

Pobierz


ZP_74_2019_Informacja z otwarcia ofert

Pobierz


ZP_74_2019_Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania w części

Pobierz


ZP_74_2019_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz