Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
92-216 Łódź, ul. Pomorska 251
prowadzi rekrutację na stanowisko:
inspektor ds. organizacyjnych

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku odpowiedzialna będzie za sprawy związane
z procedurami konkursowymi, do jej zadań będzie m.in. należało:
• współpraca przy przygotowywaniu materiałów do projektów unijnych
• opracowywanie ofert konkursowych
Oczekujemy:
• doświadczenia w realizacji postępowań konkursowych
• umiejętności obsługi programów MS Office
• dobrej organizacji pracy – umiejętności zarządzania czasem

Oferujemy:
samodzielną, stabilną pracę, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym
do dnia 09.12.2016 r. na w/w adres lub na e-mail: bis@csk.umed.pl