Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zapraszamy do korzystania z serwisu.
W razie jakichkolwiek problemów oraz pytań prosimy o kontakt z redakcją lub administratorem BIP.

Informacja publiczna nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej będzie udostępniana na wniosek, na zasadach określonych w art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001.112.1198 z późn. zm.).

Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 11 września 2018, 14:13