Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001.112.1198 z późn. zm.).

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej składa się z podstawowych elementów:

  • menu przedmiotowego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony,
  • właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się treści artykułów wyszczególnionych w menu przedmiotowym.

Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji na temat Szpitala. Do informacji tych można dotrzeć poprzez:

  • menu przedmiotowe,
  • wyszukiwarkę znajdującą się u góry po prawej stronie witryny.
Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 11 września 2018, 14:16