Dyrektor
dr n. med. Monika Domarecka
tel. 42 675 75 00

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Psychiatrycznego
dr n. med. Małgorzata Zabrocka
tel. 42 675 72 58

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Pediatrycznego
dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska
tel. 42 617 79 04

Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych
mgr Elżbieta Krawczyk
tel. 42 675 74 86

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
mgr Ewa Dobruchowska
tel. 42 675-76-76

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
mgr Maria Antosik
tel. 42 675 75 05

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Ścieszko
tel. 42 675 75 76

Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 30 marca 2021, 10:30