• Dział Spraw Pracowniczych
  • Sekcja Spraw Socjalnych
 • Służba BHP
 • Radca Prawny
 • Dział Finansowo-Księgowy
  • Kasa główna
  • Kasy pomocnicze
 • Sekcja Płac
 • Dział Analiz i Planowania
 • Sekcja ds. Obronnych, OC i Ochrony Informacji Niejawnych
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
 • Stanowisko ds. Audytu
 • Stanowisko inspektora ochrony ppoż.
 • Sekretariat Szpitala
 • Sekcja ds. Organizacyjnych
 • Dział Administracyjno-Eksploatacyjny
 • Magazyn
 • Dział Techniczno-Inwestycyjny
 • Dział Informatyki
 • Dział Rozliczeń z Płatnikami i Monitorowania Świadczeń Medycznych
 • Dział Zamówień Publicznych, Marketingu i Promocji
 • Dział Rejestracji i Dokumentacji Medycznej
  • Sekcja Rejestracji i Kartotek Pacjentów
  • Archiwum Medyczne
 • Naczelna Pielęgniarka
  • Pielęgniarka epidemiologiczna
  • Dietetyk
 • Ośrodek Kształcenia Psychologów Klinicznych
 • Lekarz zakładowy
 • Kapelan szpitalny
 • Biblioteka szpitalna
 • Ośrodek Kształcenia Stomatologów
Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 18 października 2018, 13:56