I. Szpital Kliniczny

 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
  (ul. Czechosłowacka 8/10)

  • Oddział Zaburzeń Psychotycznych
  • Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych (ul. Czechosłowacka 8/10)
  • Oddział Zaburzeń Afektywnych
  • Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny:
   • Pododdział Zaburzeń Odżywiania
   • Pododdział Zaburzeń Odżywiania dla Dzieci
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej (ul. Czechosłowacka 8/10)
  • Oddział Psychiatrii Młodzieżowej
 • Centrum Pomocy Psychiatrycznej i Psychologicznej dla Młodzieży (ul. Bardowskiego 1)
  • Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży – Hostel
 • Zakład Medycyny Nuklearnej (ul. Czechosłowacka 8/10)
  • Pracownia Diagnostyki Radioizotopowej
  • Pracownia Ultrasonografii
  • Pracownia Mammografii
  • Pododdział Medycyny Nuklearnej
  • Pracownia Radiofarmacji
  • Pracownia Fizyczna
 • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej (ul. Czechosłowacka 8/10)
  • Laboratorium Analiz Lekarskich
  • Laboratorium Zespołu Pracowni Diagnostyki Immunologicznej (ul. Pomorska 251)
   • Pracownia Immunologii Transplantacyjnej
   • Pracownia Immunoreumatologii
   • Pracownia Immunoserologii
   • Pracownia Biologii Molekularnej
   • Pracownia Cytometrii Przepływowej
 • Inne komórki medycznej działalności szpitalnej
  • Izba Przyjęć Klinik Psychiatrii (ul. Czechosłowacka 8/10)
  • Pracownia EEG i EKG (ul. Czechosłowacka 8/10)
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej – Zespół Chirurgii Jednego Dnia (ul. Pomorska 251)
  • Blok Operacyjny (ul. Pomorska 251)
  • Zakład Kontroli Jakości Badań i Ochrony Radiologicznej (ul. Czechosłowacka 8/10)
  • Oddział Jednodniowych Procedur Alergologicznych (ul. Pomorska 251)
  • Apteka Szpitala (ul. Czechosłowacka 8/10)
  • Oddział Dzienny Dermatologii i Wenerologii (ul. Pomorska 251)
  • Oddział Dzienny Neurologiczny (ul. Pomorska 251)
  • Oddział Urologiczny (ul. Pomorska 251)

II. Zespół Ambulatoriów

 • Oddziały Dzienne Klinik Psychiatrycznych (ul. Czechosłowacka 8/10)
  • Pododdział Dzienny Zaburzeń Psychotycznych
  • Pododdział Dzienny Psychiatrii Wieku Podeszłego
  • Pododdział Dzienny Zaburzeń Afektywnych
  • Pododdział Dzienny Zaburzeń Lękowych
  • Pododdział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej
  • Pododdział Dzienny Psychiatrii Młodzieżowej
  • Dzienny Ośrodek Terapeutyczny dla Młodzieży (ul. Bardowskiego 1)
 • Zakład Chirurgii Stomatologicznej (ul. Pomorska 251)
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej (ul. Pomorska 251)
  • Poradnia Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej
 • Zakład Ortodoncji (ul. Pomorska 251)
  • Poradnia Ortodoncji
 • Zakład Stomatologii Ogólnej (ul. Pomorska 251)
  • I Poradnia Stomatologii Ogólnej
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
  • Centrum Implantologii Stomatologicznej
  • Poradnia Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
 • Zakład Protetyki Stomatologicznej (ul. Pomorska 251)
  • I Poradnia Protetyki Stomatologicznej
 • Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego (ul. Pomorska 251)
  • Poradnia Stomatologii Dziecięcej
 • Zakład Stomatologii Zachowawczej (ul. Pomorska 251)
  • Poradnia Stomatologii Zachowawczej
 • Zakład Endodoncji (ul. Pomorska 251)
  • I Poradnia Endodoncji
  • II Poradnia Endodoncji
 • Przychodnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych
  (ul. Czechosłowacka 8/10)

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży
   • ul. Czechosłowacka 8/10
   • ul. Bardowskiego 1
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
   • ul. Czechosłowacka 8/10
   • ul. Bardowskiego 1
  • Poradnia Terapii Rodzin
   • ul. Czechosłowacka 8/10
   • ul. Bardowskiego 1
  • Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) (ul. Czechosłowacka 8/10)
  • Poradnia Psychogeriatrii
   • ul. Czechosłowacka 8/10
  • Poradnia Leczenia Nerwic
   • ul. Czechosłowacka 8/10
   • ul. Bardowskiego 1
  • Poradnia Psychologiczna
   • ul. Czechosłowacka 8/10
   • ul. Bardowskiego 1
 • Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii (ul. Pomorska 251)
  • Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii
  • Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii dla Dzieci
  • Poradnia Immunologii Klinicznej
  • Zespół Pracowni Diagnostyki Immunologicznej
  • Poradnia Reumatologii Klinicznej
  • Poradnia Immunotransplantologii Klinicznej
  • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Zakład Medycyny Zapobiegawczej (ul. Pomorska 251)
  • Poradnia Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych
  • Centrum Medycyny Sportowej
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
 • Zakład Genetyki Klinicznej (ul. Pomorska 251)
  • Poradnia Genetyki Klinicznej
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
  • Pracownia Ultrasonografii
  • Poradnia Logopedyczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Rozwoju
  • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Rozwoju
  • Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci
  • Punkt Pobrań Materiałów do Badań
  • Poradnia Urologiczna
 • Filie Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi
  • Filia w Bełchatowie (ul. Św. Barbary 1)
  • Filia w Skierniewicach (ul. Lelewela 5)
 • Inne komórki medycznej działalności ambulatoryjnej
  • II Poradnia Stomatologii Ogólnej z Izbą Przyjęć (ul. Pomorska 251)
  • II Poradnia Protetyki Stomatologicznej (ul. Pomorska 251)
  • Pracownia Techniki Dentystycznej (ul. Pomorska 251)
  • Centralna Sterylizacja (ul. Pomorska 251)
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej (ul. Czechosłowacka 8/10)
  • Ośrodek Psychodermatologii i Medycyny Estetycznej (ul. Pomorska 251)
   • Poradnia Dermatologiczna
  • Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego (ul. Czechosłowacka 8/10)
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (ul. Czechosłowacka 8/10)
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (ul. Pomorska 251 – A-3)
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (ul. Pomorska 251 – C-5)
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (ul. Pomorska 251 – A-3)
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (ul. Pomorska 251 – A-1)
  • Poradnia Neurologiczna (ul. Pomorska 251)
Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 11 września 2018, 16:13