Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wprowadzony został Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 27/2019  z dn. 11 marca 2019r.

Regulamin Organizacyjny

Pobierz


Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 23 sierpnia 2019, 14:22