Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wprowadzony został Zarządzeniem Dyrektora Szpitala

Zarządzenie 87-2022 - Regulamin Organizacyjny

Pobierz


Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 28 września 2022, 13:51