Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nadany został Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 547/2016 z dn. 29 września 2011 r.

 

Uchwała_2021_092-sig

Pobierz


Uchwała_2021_093_Statut_zał 1-sig

Pobierz


Uchwała_2021_093_Statut_zał 1a-sig

Pobierz


Uchwała_2021_093_Statut_zał 2-sig

Pobierz


Uchwała_2021_093_Statut_zał 2a-sig

Pobierz


Uchwała_2021_093_Statut_zał 3-sig

Pobierz


Uchwała_2021_093_Statut_zał 4.1-sig

Pobierz


Uchwała_2021_093_Statut_zał 4.2-sig

Pobierz


Uchwała_2021_093_Statut_zał 4.3-sig

Pobierz


Uchwała_2021_093_Statut_zał 4.4-sig

Pobierz


Uchwała_2021_093_Statut-sig

Pobierz


Uchwała_2021_093-sig

Pobierz


Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 02 listopada 2021, 10:58