Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nadany został Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 547/2016 z dn. 29 września 2011 r.

(tekst jednolity: Uchwała Senatu UM w Łodzi nr 329/2019 z dnia 26.09.2019 r.)

Uchwała 329-2019 UM z dn. 26.09.2019 Statut CSKUM w Łodzi

Pobierz


Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 25 października 2019, 14:37