Badania Elektrofizjologiczne, Wydolnościowe, Endoskopowe, Urodynamiczne, Leczenie cukrzycy, Konsultacje Lekarskie

Uniwersyteckie Centrum Pediatrii - Badania Elektrofizjologiczne, Wydolnościowe, Endoskopowe, Urodynamiczne, Leczenie cukrzycy, Konsultacje Lekarskie Badania elektrofizjologiczne 42 617 79 68 Badania echokardiolografuczne płodu 42 617 79 57 Badania czynnościowe układu oddechowego 42 617 77 88 Gastroskopia 42 617 79 61 Wodorowy test oddechowy 42 617 77 44 Badania urodynamiczne 42 617 7934 Leczenie cukrzycy w poradni diabetologicznej (powyżej 26 r.ż) 42 617 79 52 Konsultacje lekarskie 42 617 79 99 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50 Cennik komercyjny, obowiązuje od 01 stycznia 2022r.

Badania laboratoryjne

Cennik badań laboratoryjnych W związku z okresowym brakiem odczynników Medyczne Laboratorium Diagnostyki Immunologicznej zawiesza - do odwołania, badanie aktywności wybuchu tlenowego monocytów i granulocytów w pełnej krwi obwodowej (PHAGOBURST)

Badania Mammograficzne

Zakład Medycyny Nuklearnej 92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10, tel.: (42) 675-70-16 Cennik komercyjny – obowiązuje od 1 Stycznia 2020 r.

Badania Scyntygraficzne

Zakład Medycyny Nuklearnej 92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10, tel.: (42) 675-70-16 - obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Badania Ultrasonograficzne

Badania ultrasonograficzne w CSK UM można wykonać: Zakład Medycyny Nuklearnej , 92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10, tel.: (42) 675-70-16 Uniwersyteckie Centrum Pediatrii, 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50 tel. 42 617 79 79 CKD 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251 tel. 42 201 42 04 Cennik obowiązuje od 01.01.2023r.

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne - Fizjoterapia Ambulatoryjna

Fizjoterapia ambulatoryjna 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 201-42-48, 201-44-40 Cennik komercyjny - obowiązuje od maja 2016 r.

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne - Izba Przyjęć

Izba przyjęć 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 201-41-90, 201-41-95 Cennik komercyjny - obowiązuje od maja 2016 r.

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne - Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Endokrynologiczna 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 201-41-76 Cennik komercyjny - obowiązuje od 01.02.2023r.

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne - Zespół Poradni Specjalistycznych

Zespół Poradni Specjalistycznych 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 201-42-40; 201-42-54 Cennik komercyjny - obowiązuje od 1 grudnia 2022r.

Centrum Medycyny Sportowej

Poradnia prewencji chorób układu krążenia i metabolicznych Centrum Medycyny Sportowej Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 675-74-71, fax: (42) 675-75-91 Cennik komercyjny - obowiązuje od maja 2016 r.

Diagnostyka w kierunku SARS-CoV-2

Pobieranie materiału do badań w Punkcie Pobrań Pracowni Wirusów Oddechowych, Budynek C5, ul. Pomorska 251 Poniedziałek-Piątek 12-17 Sobota-Niedziela NIECZYNNE Odbiór wyników badań możliwy jest w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy: https://kl745.elaborat.marcel.pl/ Istnieje możliwość uzyskania wyniku badań komercyjnych w języku angielskim. Oznaczanie przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2/diagnostyka poszczepienna Pobieranie materiału do badań: Punkt Pobrań Zespołu Poradni CKD, Budynek A-1, ul. Pomorska 251, wejście „C”. Przed badaniem należy wypełnić zlecenie na badanie (dostępne w Kasie Rejestracji) oraz uiścić opłatę. Materiał do badań w kierunku oznaczania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 (krew żylna) pobierany jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 Do badania nie trzeba być na czczo. Telefon do Pracowni Wirusów Oddechowych: 516 945 165 Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem: http://www.csk.umed.pl/diagnostyka-koronawirusa-sars-cov-2-w-csk-u Cennik obowiązuje od dnia 06.03.20223

Gotowość pracowni do wykonywania świadczeń zdrowotnych

Cennik opłat za miesięczną gotowość pracowni do wykonywania świadczeń zdrowotnych. Cennik obowiązuje od maja 2016 r.

Izba Przyjęć - ul. Sporna

Izba Przyjęć 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50, tel.: (42) 617-77-90 Cennik komercyjny - obowiązuje od Maja 2016 r.

Ośrodek diagnostyki i leczenia astmy i alergii

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 675-73-35 Obowiązuje od 01.10.2022r.

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 675-74-74 Cennik komercyjny - obowiązuje od 16 kwietnia 2018 r.

Poradnia Genetyczno - Ginekologiczna

Genetyka 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 272-53-53 Cennik komercyjny, obowiązuje od 01 września 2022r.

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Poradnia Ginekologiczno - Połoznicza 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251 tel. 42 201 41 15 Obowiązuje od 1 września 2022r.

Poradnia Pulmonologiczna

Badania czynnościowe układu oddechowego, diagnostyka i leczenie zespołu obturacyjnego bezdechu sennego 92-216 Łódź, ul. Mazowiecka 6/8, tel.: (42) 677-93-19, 669-087-669 Cennik komercyjny - obowiązuje od 01.01.2020 r.

Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej ZDL

Cennik komercyjny laboratoryjnych badań toksykologicznych w Pracowni Diagnostyki Toksykologicznej ZDL ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 tel. 42 631-47-95 42 631-47-96 Obowiązuje od dnia 01 lutego 2023r

Pracownia Endoskopii

Pracownia Endoskopii 92-231 Łódź, ul. Pomorska 251 tel. 42 201 43 77

Przygotowanie leków cytostatycznych w dawkach indywidualnych

Przygotowanie leków cytostatycznych w dawkach indywidualnych

Psychiatria - EEG i EKG

Klinika Psychiatrii 92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10 Cennik komercyjny - obowiązuje od 26 września 2018 r.

Rehabilitacja - ul. Sporna

Fizjoterapia Ambulatoryjna 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50, tel.: (42) 617-77-79 Cennik komercyjny - obowiązuje od Maja 2016 r. UWAGA: Wszystkie ceny obejmują tylko 1 zabieg!

Sterylizacja

Centralna Sterylizatornia 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 201-41-70 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/59, tel.: (42) 617-79-31 lub 694-910-737 Cennik komercyjny - obowiązuje od 17 sierpnia 2016 r.

Stomatologia

Instytut Stomatologii ul. Pomorska 251, Łódź tel. (42) 675-74-74

Świadczenia Zakładu i Poradni Genetyki Klinicznej

ŚWIADCZENIA ZAKŁADU i PORADNI GENETYKI KLINICZNEJ SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w ŁODZI

Transport medyczny pacjentów

cennik obowiązuje od 01 kwietnia 2019r.

Uniwersyteckie Centrum Ginekologiczno - Polożnicze im. dr. L. Rydygiera

ul. Sterlinga 13 Łódź Obowiązuje od 1 stycznia 2020

Usługi administracyjne

Cennik obowiązuje od 4 Listopada 2019 r.

Zakład Diagnostyki Obrazowej CKD/UCP

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zakład Diagnostyki Obrazowej - Centrum Kliniczno-Dydaktyczne 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251 tel. 42 201 42 04 cennik obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251 tel. 42 675 76 25 Obowiązuje od 15 maja 2022r.