Cennik badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne

CENNIK  BADAŃ KOMERCYJNYCH                                                                                                                                                                          wykonywanych w ZDL CSK UM w Łodzi
obowiązuje od dnia 23 czerwca 2021
Nazwa badania CENNIK KOMERCYJNY

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne-CKD, ul. Pomorska 251, Budynek A1
tel. (42) 201 41 83
    
BIOCHEMIA
Albuminy (ALB) 5,00
Aminotransferaza alaninowa (ALT) 7,00
Aminotransferaza asparaginowa (AST) 7,00
Amylaza (AMYL) 9,00
Białko całkowite (TP) 6,00
Białko C-reaktywne (CRP) 8,00
Białko C-reaktywne ultraczułe (hs-CRP) 10,00
Bilirubina bezpośrednia (Dbil) 8,00
Bilirubina całkowita (Tbil) 8,00
Cholesterol całkowity (CHL) 7,00
Cholesterol HDL (HDL-CHL) 9,00
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 9,00
Elektrolity: Na, K, Cl 12,00
Fosfataza alkaliczna (ALP) 7,00
Fosforany nieorganiczne (P) 6,50
Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) 9,00
GFR - CG  12,00
GFR wg MDRD 19,00
Glukoza (GLU) 6,00
Hemoglobina glikowana (HbA1c) - metoda ITA 16,00
Kinaza kreatynowa (CK) 10,00
Kreatynina (CREAT) 8,50
Kwas mlekowy (LACT) 14,00
Kwas moczowy (UA) 7,50
Lipidogram (cholesterol całk., TG, HDL-CH, LDL-CH-wyliczony) 24,00
Magnez całkowity (Mg) 7,00
Mocznik (UREA) 7,00
Proteinogram (rozdział elektroforetyczny +białko całkowite (PROT)  46,00
Równowaga kwasowo - zasadowa (RKZ) 21,00
Triglicerydy (TG) 8,00
Wapń całkowity (Ca) 7,00
Wapń zjonizowany 21,00
Żelazo (Fe) 7,00
Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC) 16,00
% wysycenia transferyny Tfs (%) 23,00
ANALITYKA 
Badanie ogólne moczu - bez osadu (MOCZ) 7,50
Badanie ogólne moczu z osadem (MOCZ + OSAD) 9,50
Białko w moczu - ilościowo (UPROT) 10,50
Białkomocz dobowy 10,50
Albumina w moczu (MikroALB) 10,50
Wskaźnik wydalania albumin (ACR) 19,00
Glukoza w moczu - ilościowo (UGLU) 6,00
Glukoza i ciała ketonowe w moczu 6,00
Krew utajona w kale  15,00
HEMATOLOGIA / KOAGULOLOGIA
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 10,00
Czas protrombinowy (PT) 10,00
Czas trombinowy (TT) 10,00
D-dimery (DD) 35,00
Fibrynogen (FBG) 10,00
Morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów (MORF 5-diff) 12,50
Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) 4,00
Preparat krwi obwodowej barwiony M-G-G (rozmaz) 10,00
Retikulocyty (RETC)  25,00
IMMUNOCHEMIA 
C-peptyd 68,00
Ferrytyna (FER) 28,00
Insulina 30,00
Izoenzym MB kinazy kreatynowej (CK-MB mass) 25,00
Gonadotropina kosmówkowa (HCG + podjednostka β) 35,00
Mioglobina (Mb) 38,00
N-końcowy fragment (pro) peptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) 75,00
Parathormon (PTH) 35,00
Prokalcytonina (PCT) 62,00
Trójjodotyronina wolna (FT-3) 20,00
Tyroksyna wolna (FT- 4) 20,00
Tyreotropina (TSH)  20,00
Troponina T (hs-TnT) 30,00
przeciwciała przeciwko receptorowi TSH (anty TSHR) 60,00
MARKERY NOWOTWOROWE
Alfa - fetoproteina (AFP) 30,00
Antygen karcynoembrionalny (CEA-S) 33,00
Antygen CA 19.9 33,00
Antygen swoisty dla stercza całkowity (tPSA) 28,00
Antygen CA 125 42,00
LEKI I NARKOTYKI
Digoksyna (DIG) 28,00
Karbamazepina (CARB) 40,00
Kwas walproinowy (VAL) 50,00
Lit (Li)  21,00
Wykrywanie narkotyków w moczu - Amfetamina (AMP)  12,00
Wykrywanie benzodiazepin w moczu - (BZD)  12,00
Wykrywanie narkotyków w moczu - Ekstaza (MDMA)  12,00
Wykrywanie fencyklidyny w moczu (PCP)  12,00
Wykrywanie narkotyków w moczu - Kokaina (COC)  12,00
Wykrywanie narkotyków w moczu - Marihuana (THC)  12,00
Wykrywanie narkotyków w moczu - Metadon (DMT)  12,00
Wykrywanie narkotyków w moczu - Metamfetamina (MET)  12,00
Wykrywanie narkotyków w moczu - Morfina (MOP)  12,00
Wykrywanie narkotyków w moczu (AMP, COC, OPI, THC, BZD)  35,00
   
IMMUNOLOGIA TRANSFUZJOLOGICZNA
Grupa krwi (ABO,Rh,przeciwciała) 35,00
Przeciwciała odpornościowe-odczyn Coombsa (PTA) 20,00
Przeciwciała odpornościowe-odczyn Coombsa (BTA) 20,00
   

Medyczne Laboratorium Diagnostyki Immunologicznej z Pracownią Immunologii Transplantacyjnej,                                ul. Pomorska 251, Budynek C5
tel. (42) 675 73 61, 675 73 62, 675 73 88
    
IMMUNOCHEMIA i WIRUSOLOGIA
Homocysteina (HCY) 43,00
HBs - antygen (HBs-Ag) 20,00
HBs - przeciwciała  (a-HBs) 25,00
HCV - przeciwciała (a-HCV) 25,00
Kwas foliowy (FOL) 25,00
Witamina B12 (B12) 23,00
WITAMINA D3 25 (OH) 45,00
Kalprotektyna w kale 75,00
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgA 38,00
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgG 38,00
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgM 38,00
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgG 38,00
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgM 38,00
P-ciała p/Bordetella pertussis IgA 45,00
P-ciała p/Bordetella pertussis IgG 45,00
P-ciała p/Bordetella pertussis IgM 45,00
P-ciała p/Toxocara canis IgG 35,00
DIAGNOSTYKA CHORÓB REUMATYCZNYCH
Anty-CCP (przeciwciała przeciwko cyklicznym cytrulinowanym peptydom w klasie IgG                     z oznaczeniem miana 65,00
Antygen HLA B27 (metoda molekularna – PCR low resolution) 110,00
DIAGNOSTYKA BORELIOZY
Borelioza IgG - przeciwciała w surowicy 38,00
Borelioza IgG - test potwierdzenia met. Western-blot 110,00
Borelioza IgM - przeciwciała w surowicy 38,00
Borelioza IgM - test potwierdzenia met. Western-blot 110,00
DIAGNOSTYKA CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH
ANA - Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne (IF, Hep-2) z określeniem miana i typu świecenia 40,00
ANA 3 - Profil przeciwciał: nRNP/Sm, Sm, SS-A,Ro 52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, białko centromeru, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, białka rybosomalne P, AMA M2                 (Immunoblot - EUROLINE) 100,00
ANA 5 - Profil przeciwciał: nRNP/Sm, Sm, RNP70, RNPA, RNPC, SS-A,Ro 52, SS-B,  Scl-70, PM-Scl, białko centromeru, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, białka rybosomalne P, AMA M2 (Immunoblot - EUROLINE)
115,00
ANA MYOSITIS - Profil przeciwciał: Mi-2, Ku, PMScl 100, PMScl 75, Jo1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro 52  (Immunoblot - EUROLINE) 160,00
ANA SCLEROSIS - profil przeciwciał: Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, Fibrylaryna, NOR-90, Th/To, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52 (Immunoblot - EUROLINE) 160,00
Przeciwciała przeciwmitochondrialne – AMA (IF) - z oznaczeniem miana 45,00
Przeciwciała przeciwneutrofilowe - ANCA; c-ANCA, p-ANCA (IF) - z oznaczeniem miana 45,00
ANCA - test potwierdzenia (MPO, PR3, GBM)   (Immunoblot - EUROLINE) 70,00
Przeciwciała przeciw dsDNA (nDNA) – (IF, test Crithidium luciliae) oznaczenie miana -  na zlecenie lekarza 45,00
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim – ASMA (IF)   - z oznaczeniem miana 45,00
Przeciwciała anty - TG ilościowo 30,00
Przeciwciała anty - TPO ilościowo 30,00
Przeciwciała przeciwko tkankowej transglutaminazie IgA - TTG IgA 30,00
Przeciwciała przeciwko tkankowej transglutaminazie IgG - TTG IgG 30,00
   
DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ODPORNOŚCI
Subpopulacje limfocytów - panel: T CD3+, CD4+, CD8+, B CD19+, NK CD16+, CD56+ (cytometria przepływowa)  - konieczność wcześniejszego ustalenia terminu badania 200,00
Immunoglobuliny IgG (met. nefelometryczna) 37,00
Immunoglobuliny IgM (met. nefelometryczna) 37,00
Immunoglobuliny IgA (met. nefelometryczna) 37,00
Składowe dopełniacza: C3 (met. nefelometryczna) 45,00
Składowa dopełniacza: C4 (met. nefelometryczna) 45,00
Inhibitor C1-esterazy: stężenie (met. nefelometryczna)  72,00
 PHAGOBURST - Badanie aktywności wybuchu tlenowego monocytów i granulocytów w pełnej krwi obwodowej - cytometria przepływowa - konieczność wcześniejszego ustalenia terminu badania 220,00
   
DIAGNOSTYKA ALERGOLOGICZNA
Całkowite IgE – metoda FEIA-CAP 35,00
Swoiste IgE (pojedynczy alergen) – metoda FEIA-CAP
D1 Dermatophagoides Pteronyssinus 38,00
D2 Dermatophagoides Farinae  38,00
E1 Kot - sierść, naskórek 38,00
E5  Pies - sierść, naskórek 38,00
F1 Białko jaja kurzego 38,00
F75 Żółtko jaja kurzego 38,00
F3 Dorsz F3 38,00
F14 Soja F14 38,00
F24 Krewetki  38,00
F25 Pomidor 38,00
F2 Mleko 38,00
F13 Orzech ziemny 38,00
F17 Orzech laskowy 38,00
F256 Orzech włoski 38,00
F76 Alfa-laktoalbumina  38,00
F77 Beta-laktoglobulina  38,00
F78 Kazeina  38,00
F79 Gluten  38,00
F85 Seler 38,00
G6 Phleum pratense (Tymotka łąkowa) 38,00
G12 Żyto  38,00
I1 Apis Mellifera (Jad pszczoły) 38,00
I3 Vespula spp. (Jad osy) 38,00
I6 Karaluch 38,00
K 82 latex  38,00
M2 Cladosporium herbarum (grzyb pleśniowy) 38,00
M6 Alternaria alternata (bylica) 38,00
T2 Olcha  38,00
T3 Betula verrucosa (brzoza) 38,00
T4 Leszczyna  38,00
W6 Artemisia vulgaris (bylica pospolita) 38,00
W9 Babka lancetowata  38,00
   
Profil pediatryczny - 27 alergenów 150,00
G6/G12 - tymotka łąkowa, żyto   
T3 - brzoza  
W6 - bylica pospolita  
D1 - Dermatoph. pteronyssinus  
D2 - Dermatophagoides farinae  
E1 - kot  
E2 - pies  
E3 - koń  
M2 - Cladosporium herbarum  
M3 - Aspergillus fumigatus  
M6 - Alternaria alternata  
F1 - białko jaja  
F75 - żółtko jaja  
F3 - dorsz  
F2 - mleko  
F76 - alfa-laktoalbumina  
F77 - beta-laktoglobulina  
F78 - kazeina  
E204 - BSA surowicza albumina wołowa  
F4 - mąka pszenna  
F9 - ryż  
F14 - soja  
F13 - orzech ziemny  
F17 - orzech laskowy  
F31 - marchew  
F35 - ziemniak  
F49 - jabłko  
Zestaw pediatryczny inhalacyjny (20 alergenów )  150,00
G6 - tymotka łąkowa  
G12 - żyto  
T2 - olcha  
T3 - brzoza  
T4 - leszczyna  
W6 - bylica  
W8 - mniszek lekarski  
W9 - babka lancetowata  
D1 - Dermatophagoides pteronyssinus  
D2 - Dermatophagoides farinae  
E1 - kot  
E2 - pies  
E3 - koń  
E6 - świnka morska  
E82 - naskórek królika  
E84 - naskórek chomika  
M1 - Penicilium notatum  
M2 - Cladosporium herbarum  
M3 - Aspergillus fumigatus  
M6 - Alternaria alternata  
Profil wziewny - 20 alergenów 150,00
G1 - tomka wonna  
G3 - kupkówka pospolita  
G6 - tymotka łąkowa  
G12 - żyto  
T2 - olcha  
T3 - brzoza  
T4 - leszczyna  
T7 - dąb  
W1 - ambrozja  
W6 - bylica  
W9 - babka lancetowata  
D1 - Dermatoph. pteronyssinus  
D2 - Dermatoph. farinae  
E1 - kot  
E2 - pies  
E3 - koń  
M1 - Penicillium notatum  
M2 - Cladosporium herbarum  
M3 - Aspergillus fumigatus  
M6 - Alternaria alternata  
Profil pokarmowy - 20 alergenów 150,00
F1 - białko jaja  
F75 - żółtko jaja  
F2 - mleko  
F45 - drożdże  
F4 - mąka pszenna  
F5 - mąka żytnia  
F9 - ryż  
F14 - soja  
F13 - orzech ziemny  
F17 - orzech laskowy  
F20 - migdał  
F49 - jabłko  
F84 - kiwi  
F237 - morela  
F25 - pomidor  
F31 - marchew  
F35 - ziemniak   
F85 - seler  
F3 - dorsz  
F23 - krab  
Profil 10 - Zwierzęta 75,00
E1 - kot  
E2 - pies  
E3 - koń  
E6 - świnka morska  
E71 - mysz  
E73 - naskórek szczura  
E82 - królik  
E84 - chomik  
ES7 - mix sierści (krowa, owca, koza)  
ES172 - mix piór (Papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Zeberka timorska)  
Profil 10 - Drzewa 75,00
T1 - klon jesionolistny  
T2 - olcha  
T3 - brzoza  
T4 - leszczyna  
T5 - buk  
T7 - dąb  
T15 - jesion  
T12 - wierzba iwa  
T14 - topola  
T16 - sosna  
Profil 10 - Alergeny domowe 75,00
Ds1 - mix roztoczy (D. ptero. I farinae)  
Es2 - mix piór (kura, kaczka, gęś)  
I6 - karaluch  
E7 - gołębie odchody  
M1 - Penicillium notatum  
M2 - Cladosporium herbarum  
M3 - Aspergillus fumigatus  
M5 - Candida albicans  
M6 - Alternaria alternata  
M37 - Trichphyton mentagrophytes  
Profil 10 - Trawy i chwasty 75,00
G1 - tomka wonna  
G3 - kupkówka pospolita  
G6 - tymotka łąkowa  
G12 - żyto  
W1 - ambrozja  
W6 - bylica  
W9 - babka lancetowata  
W10 - komosa  
W103 - pokrzywa  
W203 - rzepak  
Profil 10 - Nabiał i orzechy 75,00
F1 - białko jaja  
F2 - mleko  
F75 - żółtko jaja  
F78 - kazeina  
F13 - orzech ziemny  
F256 - orzech włoski  
F17 - orzech laskowy  
F20 - migdał  
F73 - kakao  
F336 - glutaminian  
Profil 10 - Owoce 75,00
F44 - truskawka  
F49 - jabłko  
F84 - kiwi  
F92 - banan  
F95 - brzoskwinia  
F97 - wiśnia  
F122 - oliwka  
F237 - morela  
F329 - arbuz  
Fs32 - mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka)  
Profil 10 - Warzywa 75,00
F10 - sezam  
F14 - soja  
F86 - pietruszka  
F25 - pomidor  
F31 - marchew  
F35 - ziemniak  
F85 - seler  
F46 - papryka  
F244 - ogórek  
F292 - kukurydza  
Profil 10 - Mąka i mięso 75,00
F4 - mąka pszenna  
F5 - mąka żytnia  
F7 - mąka owsiana  
F9 - ryż  
F26 - wieprzowina  
F27 - wołowina  
F83 - kurczak  
F79 - gluten  
F3 - dorsz  
F24 - krewetka  
Profil DPA-Dx Pediatryczny 1  160,00
Mleko krowie  
nBos d4 (alfa-laktoalbumina)  
nBos d5 (beta-laktoglobulina)  
nBos d (laktoferyna)  
nBos d6 (surowicza albumina wołowa)  
nBos d8 (kazeina)  
Jajo kurze  
nGal d2 (owoalbumina)  
nGal d3 (konalbumina)  
nGal d4 (lizozym)  
nGal d1 (owomukoid)  
Orzeszki ziemne  
rAra h1  
rAra h2  
rAra h3  
rAra h9  
Brzoza  
rBet v1  
Profil DPA-Dx Mleko 130,00
Mleko krowie  
mleko-pełen ekstrakt  
nBos d4 (alfa-laktoalbumina)  
nBos d5 (beta-laktoglobulina)  
nBos d (laktoferyna)  
nBos d6 (surowicza albumina wołowa)  
nBos d8 (kazeina)  
Profil DPA-Dx Orzeszki ziemne 130,00
Orzeszki ziemne  
rAra h1  
rAra h2  
rAra h3  
rAra h6  
rAra h7  
rAra h9  
rAra h5  
Brzoza  
rBet v1  
Profil DPA-Dx Jady owadów 2 130,00
Jad pszczoły  
I2 (jad pszczoły-pełen ekstrakt)  
rApi m1 (fosfolipaza A2)  
rApi m2 (hialuronidaza)  
rApi m10 (ikarapina/CRP)  
Jad osy  
I2 (jad osy-pełen ekstrakt)  
rVes v5 (antygen 5)  
rVes v1 (fosfolipaza A1)  
Profil DPA-Dx Pyłki 1 130,00
Brzoza  
Brzoza-pełen ekstrakt  
rBet v1  
rBet v2  
rBet v4  
rBet v6  
Tymotka łąkowa  
Tymotka łąkowa-pełen ekstrakt  
rPhI p1  
rPhI p5  
rPhI p7  
rPhI p12  
DIAGNOSTYKA TRANSPLANTOLOGICZNA
Typowanie tkankowe antygenów HLA - metodą molekularną 
HLA-A niska/pośrednia rozdzielczość 250,00
HLA-B niska/pośrednia rozdzielczość 250,00
HLA-C niska/pośrednia rozdzielczość 250,00
locus DQ niska/pośrednia rozdzielczość 250,00
HLA-DR niska/pośrednia rozdzielczość 250,00
HLA-ABDR niska rozdzielczość 750,00
Istnieje możliwość oznaczenia antygenów HLA na poziomie wysokiej rozdzielczości po wcześniejszym uzgodnieniu z Pracownią Immunologii Transplantacyjnej (42 675 73 88)
Panel HLA - A, B, C, DPA1, DPB1, DQA1, DQB1, DRB1, 3, 4, 5 - wysoka rozdzielczość 900,00
   
GENETYCZNA DIAGNOSTYKA CELIAKII
HLA DQ2/DQ8 220,00
   
DIAGNOSTYKA ENDOKRYNOLOGICZNA
ACTH - hormon adrenokortykotropowy 30,00
Aldosteron 40,00
Androstendion 35,00
DHEA-S - siarczan dehydroepiandrosteronu 30,00
Estradiol 25,00
FSH - hormon folikulotropowy 25,00
LH - hormon luteinizujący 25,00
GH - hormon wzrostu 28,00
IGF-1 - Somatomedyna C 60,00
Kalcytonina 40,00
Kortyzol 30,00
Progesteron 25,00
PRL - Prolaktyna  25,00
MPRL - Makroprolaktyna 80,00
Renina 40,00
SHBG - białko wiążące hormony płciowe 28,00
Testosteron 40,00
TG - Tyreoglobulina  25,00
Medyczne Laboratorium Pediatryczne - Pracownie Specjalistyczne                                                                                                        ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź, tel. (42) 6177769, fax (42) 6177772    
DIAGNOSTYKA IMMUNOLOGICZNA I BIOCHEMICZNA
ICA - przeciwciała p/wyspowe (met. IFP) 95,00
anty-GAD - przeciwciała p/dekarboksylazie kw. glutaminowego (met.  ELISA) 75,00
anty-IA2 - przeciwciała p/ fosfatazie tyrozynowej (met.  ELISA) 75,00
ZnT8 - p/c przeciwc transporterowi kationów cynkowch (met. ELISA) 115,00
IA/IAA - przeciwciała przeciw insulinowe (met. ELISA) 45,00
IA/IAA - przeciwciała przeciw insulinowe(met.  RIA) 50,00
anty-ASP - przeciwciała przeciw asparaginazie w klasie IgG i IgM (met. ELISA) 120,00
ASP - aktywność preparatu asparaginazy (met. kolorymetryczna) 60,00
Test EMA (diagnostyka sferocytozy wrodzonej) 200,00
   
DIAGNOSTYKA GENETYCZNA - wymagane pisemne zlecenie lekarza kierującego oraz wcześniejsza konsultacja telefoniczna z Pracownią Genetyki 
Diagnostyka Pierwotnych Niedoborów Odporności (SCID, CVID) metodą NGS (panel genów) 3500,00
Diagnostyka Neutropenii Wrodzonej met. NGS (panel genów) 3500,00
Diagnostyka Neutropenii (SCN1/CyN) met. Sekwencjonowania bezpośredniego (gen ELANE) 1200,00
Diagnostyka Zespołu Hemofagocytarnego met. NGS (panel genów) 3500,00
Diagnostyka Zespołu Hemofagocytarnego FHL2 met. sekwencjonowania bezpośredniego (gen PRF1) 800,00
Diagnostyka Małopłytkowości met. NGS (panel genów) 3500,00
Diagnostyka Zespołu Wiskotta-Aldricha met. NGS (panel genów) 3500,00
Diagnostyka Zespołu Wiskotta-Aldricha met. Sekwencjonowania bezpośredniego (gen WAS) 1600,00
Diagnostyka Hemofilii A met. IS-PCR (inv1, inv22) 200,00
Diagnostyka Hemofilii - badanie kompleksowe (NGS+MLPA) 4000,00
Diagnostyka Zespołów Limfoproliferacyjnych met. NGS (panel genów) 3500,00
Diagnostyka Zespołów autozapalnych met. NGS (panel genów) 3500,00
Diagnostyka Stwardnienia Guzowatego  - badanie kompleksowe (NGS+MLPA) 4000,00
Sekwencjonowanie bezpośrednie wybranego genu na poziomie DNA (1 fragment) 250,00
Sekwencjonowanie na poziomie RNA (cDNA) (1 fragment) 500,00
Badanie Inaktywacji X 150,00
Badanie całogenomowe z zastosowaniem wysokorozdzielczych mikromacierzy SNP-array 2000,00
   
 
Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne CSK UM w Łodzi                                                                                                                    ul. Pomorska 251, Budynek C5                                                                                                                                            tel. 500 324 267
    
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE
Posiew moczu - tlenowo 24,00
Posiew moczu w kierunku grzybów 24,00
Posiew w kierunku bakterii atypowych (Mycoplasma/Ureaplasma) (identyfikacja + antybiogram) 55,00
Badanie kału w kierunku obecności antygenu i toksyn Clostridioides difficile 75,00
Badanie kału w kierunku antygenów rota/adenowirusów 35,00
Badanie kału w kierunku antygenów norowirusów 65,00
Badanie w kierunku antygenów wirusa grypy A/B 65,00
Badanie kału w kierunku antygenu Helicobacter pylori 35,00
Posiew tlenowy wymazu z rany 30,00
Posiew beztlenowy wymazu z rany  30,00
Posiew wymazu z rany w kierunku grzybów  30,00
Posiew tlenowy z górnych dróg oddechowych 30,00
Posiew z górnych dróg oddechowych w kierunku grzybów 30,00
Posiew tlenowy nasienia 30,00
Posiew nasienia w kierunku grzybów  30,00
Posiew tlenowy wymazu z worka spojówkowego 30,00
Posiew wymazu z worka spojówkowego w kierunku grzybów 30,00
Posiew tlenowy wymazu z ucha 30,00
Posiew wymazu z ucha w kierunku grzybów 30,00
Posiew tlenowy wymazu cewki moczowej  30,00
Posiew w kierunku MRSA 28,00
Posiew w kierunku ESBL  28,00
Posiew w kierunku KPC/CPE  28,00
Posiew w kierunku VRE 28,00
Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) 45,00
Identyfikacja 29,00
Antybiogram  29,00
Antybiogram MIC - met. E-test (1 MIC) 10,00
Antybiogram MIC - met. mikrorozcieńczeń w bulionie dla bakterii beztlenowych (panel) 100,00
Antymykogram MIC - met. E-test (1 MIC) 9,00
Antymykogram MIC - met. mikrorozcieńczeń, Fungitest (panel) 81,00
Antymykogram MIC - met. mikrorozcieńczeń, met. ilościowa (panel) 90,00
Wykrywanie karbapenemaz z podziałem na klasy w systemie automatycznym Phoenix 40,00
Oznaczanie MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie 20,00
   
Badania Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności  CSK UM w Łodzi                                                                                                                    ul. Pomorska 251, Budynek A1: tel.: (42) 201 41 42
Badanie nasienia 80,00
   
PODWYKONAWCY
   
Biochemia i immunochemia
ACE (enz.konwert. angitensynę) 53,00
ASO ilościowo 12,00
Alfa 1 kwaśna glikoproteina 30,00
alfa 1 antytrypsyna w surowicy 20,00
alfa 1 antytrypsyna w kale 140,00
Cholinesteraza 8,00
Czynnik reumatoidalny-ilościowo 12,00
ceruloplazmina 20,00
deaminaza pofobilinogenu PBG-D 100,00
elektroforeza moczu 40,00
Fosfataza kwaśna   8,00
Haptoglobina 20,00
Kwasy żółciowe 40,00
Lipaza 10,00
Transferyna 15,00
Tryptaza 130,00
Miedź w surowicy 30,00
Miedź w moczu - wydalanie 30,00
Cynk w surowicy 30,00
Cynk w moczu - wydalanie 30,00
   
Koagulologia
Białko C 50,00
Białko S 50,00
Czynnik von Willebrand (aktywność kofaktora rystocetyny) 98,00
Czynnik krzepnięcia V 35,00
Czynnik krzepnięcia VII 35,00
Czynnik krzepnięcia VIII 35,00
Czynnik krzepnięcia IX 40,00
Czynnik krzepnięcia X 35,00
Czynnik krzepnięcia XI 35,00
Czynnik krzepnięcia XII 35,00
   
Analityka Ogólna
Antygen Giardia intestinalis w kale 20,00
Kał badanie ogólne 15,00
Pasożyty/jaja pasożytów w kale 10,00
Badanie w kierunku jaj owsika 10,00
   
Endokrynologia
11-deoksykortykosteron 200,00
17-OH-Progesteron 25,00
Aktywn. reninowa osocza ARO 130,00
Histamina 130,00
Hormon anty-Mullerian AMH 80,00
Metoksykatecholaminy w DZM 110,00
Metoksykatecholaminy w osoczu (metanefryny) 130,00
kwas 5-OH-indolooctowy 95,00
PSA wolny 28,00
Serotonina w sur. 70,00
Serotonina w moczu 70,00
Testosteron wolny 40,00
T3 20,00
T4 20,00
Podjednostka alfa hormonów glikoproteinowych (α-SU) 120,00
   
Immunologia
Aktywność hemolityczna  dopełniacza   130,00
Dopełniacz, C1q 60,00
IgD 35,00
Podklasy IgG panel (IgG1-4) 100,00
IgG  podklasa IgG1 25,00
IgG  podklasa IgG2 25,00
IgG  podklasa IgG3 25,00
IgG  podklasa IgG4 25,00
Inhibitor C1 – esterazy (aktywność) 85,00
Kompleksy immunologiczne w sur. 80,00
Immunofiksacja 90,00
Łańcuchy lekkie kappa w sur. Ilościowo 40,00
Łańcuchy lekkie kappa w moczu jakościowo 40,00
Łańcuchy lekkie  kappa w moczu ilościowo 120,00
Łańcuchy lekkie  lambda w sur. Ilościowo 40,00
Łańcuchy lekkie lambda w moczu jakościowo 40,00
Łańcuchy lekkie lambda w moczu ilościowo 120,00
Łańcuchy lekkie wolne kappa w sur. 65,00
Łańcuchy lekkie wolne kappa w moczu 65,00
Łańcuchy lekkie wolne lambda w sur. 65,00
Łańcuchy lekkie wolne lambda w moczu 65,00
QuantiFERON TB 100,00
Prealbuminy 30,00
Gastryna 120,00
Antygen SCC 50,00
Beta2-mikroglobulina w sur. 36,00
Beta2-mikroglobulina w moczu 36,00
Białko S - 100 50,00
CA 15-3   33,00
CA 72-4 33,00
TPA - polipeptydowy antygen tkankowy 125,00
Chromogranina A 80,00
NSE 50,00
HE4 50,00
Ocena ryzyka nabłonkowego raka jajnika - ROMA 70,00
   
Witaminy
Witmina1,25- (OH)2 D3 85,00
Witamina B1 we krwi 110,00
Witamina B6 we krwi 110,00
Witamina E we krwi 110,00
Witamina A we krwi 110,00
   
Autoimmunologia
Antykoagulant tocznia DRVVT 40,00
Białko amyloidu A 80,00
P-ciała p/kardiolipinie (IgM i IgG) ACA 50,00
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgA 30,00
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgG 30,00
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgM 30,00
Panel antygenów wątrobowych - LSP, LMA, LKM,SLA/LP,BCA) 85,00
Panel wątrobowy IF 60,00
Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, SMA, LKM,LSP,SLA/LP) 190,00
ENA profil 95,00
Panel neurologiczny rozszerzony BLOT (IB) 125,00
P-ciała blokujące interferon beta 60,00
P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgA 30,00
P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgG 30,00
P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgM 30,00
P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgM i IgG łącznie 50,00
P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM) 75,00
P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM) i błonie pęcherzyków płucnych 75,00
P-ciała p/ dwuniciowemu DNA - IF 40,00
p-ciała p/ fosfatydyloserynie IgG 75,00
p-ciała p/ fosfatydyloserynie IgM 75,00
P-ciała p/endomysium i p/gliadynie IgA i IgG 60,00
P-ciała p/endomysium IgA (EMA) 35,00
P-ciała p/endomysium IgA i gliadynie IgA(EMA,AGA) 65,00
P-ciała p/endomysium IgG (EMA) 35,00
P-ciała p/endomysium IgG i gliadynie IgG (EMA,AGA) 65,00
P-ciała p/gliadynie IgA AGA 35,00
P-ciała p/gliadynie IgA i IgG (AGA) 40,00
P-ciała p/gliadynie IgG (AGA) 35,00
p-ciała p/ gangliozydowi GM1 IgM 90,00
p-ciała p/ gangliozydowi GQ1b IgM 90,00
p-ciała p/ gangliozydowi GT1b IgM 90,00
P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka (PCA) 55,00
P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka i czynnikowi wewnętrznemu PCA/AIF 75,00
P-ciała p/mikrosomalne wątrobowo-nerkowe LKM-1 75,00
P-ciała p/płytkowe 360,00
P-ciała p/proteazie ADAMTS-13 (diagnostyka zakrzepowej plamicy małopłytkowej) 400,00
P-ciała p/protrombinie IgG 55,00
P-ciała p/protrombinie IgM 55,00
P-ciała p/retikulinie Ig A 35,00
P-ciała p/retikulinie Ig G 35,00
Przeciwciała p/komórkom kubkowatym jelita (GAB) 75,00
P-ciała p/komórkom międzywyspowym trzustki 75,00
p-ciała p/receptorom Acetylocholiny 105,00
p-ciała p/ rybonukleoproteinie RNP i antygenowi Sm 75,00
   
Diagnostyka infekcji
Antygen Cryptococcus w sur. 75,00
Antygen Cryptosporidium w kale 40,00
Antygen galaktomannanowy Aspergillus sp. 100,00
Antygen mannanowy Candida sp. 70,00
Antygen HBe 20,00
Grypa A IgM 50,00
Grypa A IgG 50,00
Grypa B IgM 50,00
Grypa B IgG 50,00
Listerioza jakościowo 50,00
P-ciała p/Listeria monocytogenes 50,00
Mononukleoza-test jakościowy 15,00
P-ciała IgG p/antygenowi jądrowemu EBV (EBNA IgG) 120,00
P-ciała p/antygenowi wczesnemu EBV-(EA IgG ) 120,00
P-ciała p/antygenowi kapsydowemu EBV-(VCA IgG ) 120,00
P-ciała p/EBV IgG 28,00
P-ciała p/EBV IgM 28,00
P-ciała p/ Adenovirusom IgM 55,00
P-ciała p/ Babesia IgG 175,00
P-ciała p/Bartonella henselae IgG (koci pazur) 35,00
P-ciała p/Bartonella henselae IgA (koci pazur) 35,00
P-ciała p/Bartonella henselae IgM (koci pazur) 35,00
P-ciała p/Bartonella quintana IgG 35,00
P-ciała p/Bartonella quintana IgM 35,00
P-ciała p/bąblowcowe IgG 125,00
P-ciała p/ Brucella abortus IgG 35,00
P-ciała p/ Brucella abortus IgM 35,00
P-ciała p/Candida 180,00
P-ciała p/Candida albicans IgA 70,00
P-ciała p/Candida albicans IgG 70,00
P-ciała p/Candida albicans IgM 70,00
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgA 40,00
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgG 40,00
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgM 40,00
P-ciała p/CMV IgG 28,00
P-ciała p/CMV IgM 28,00
P-ciała p/CMV IgG -awidność 50,00
P-ciała p/Coxiella burnetii(faza IiII) 330,00
P-ciała p/Coxiella burnetii IgG 75,00
P-ciała p/Coxiella burnetii IgM 75,00
P-ciała p/Coxackie B IgG 100,00
P-ciała p/Coxackie B IgM 100,00
P-ciała p/Coxsackie A IgG 100,00
P-ciała p/Coxsackie A IgM 100,00
P-ciała p/Echinococcus multilocularis IgG 100,00
P-ciała p/enterowirusom IgA 60,00
P-ciała p/enterowirusom IgG 60,00
P-ciała p/enterowirusom IgM 60,00
P-ciała p/Giardia intestinalis IgG 55,00
P-ciała p/gliście ludzkiej IgG 28,00
P-ciała p/Aspergillus sp. IgG 45,00
p-ciała p/ Francisella tulerensis IgG 100,00
p-ciała p/ Francisella tulerensis IgM 100,00
P-ciała p/HAV, całkowite 28,00
P-ciała p/HAV IgM 28,00
P-ciała p/HAV IgG 28,00
P-ciała p/HBc całkowite 28,00
P-ciała p/HBc IgM 28,00
P-ciała p/HBe 28,00
P-ciała p/Helicobacter pylori IgG 28,00
P-ciała p/Helicobacter pylori IgA 40,00
P-ciała p/Legionella pneumophila IgM 70,00
P-ciała p/Legionella pneumophila IgG 70,00
P-ciała p/Legionella pneumophila IgA 70,00
P-ciała p/Meningococcus IgG 100,00
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgA 38,00
P-ciała /Neisseria gonorrhoeae 40,00
P-ciała p/Plasmodium falciparum (zarodziec malarii ) 100,00
P-ciała p/RSV IgA 75,00
P-ciała p/RSV IgG 75,00
P-ciała p/RSV IgM 75,00
RSV-test jakościowy 75,00
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (IgA, IgG,IgM) 110,00
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) 50,00
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) 50,00
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgM 50,00
P-ciała p/Strongyloides (węgorek) IgG 110,00
P-ciała p/Taenia solium (wągrzyca) IgG 180,00
P-ciała p/tęgoryjcowi dwunastnicy 190,00
P-ciała p/Toxoplasma gondii IgG 28,00
P-ciała p/Toxoplasma gondii IgM 28,00
Toxo IgG - Awidność 40,00
P-ciała p/wirusowi kleszcz. zap. mózgu IgG 28,00
P-ciała p/wirusowi kleszcz. zap. mózgu IgM 28,00
P-ciała p/wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu IgG w PMR 28,00
P-ciała p/wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu IgM  wPMR 28,00
P-ciała p/wirusowi odry IgG w sur. 50,00
P-ciała p/wirusowi odry IgM w sur. 50,00
P-ciała p/wirusowi odry IgG w PMR 60,00
P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgG 28,00
P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgM 28,00
P-ciała p/wirusowi parvo IgG 80,00
P-ciała p/wirusowi parvo IgM 80,00
P-ciała p/wirusowi świnki IgG 35,00
P-ciała p/wirusowi świnki IgM 35,00
P-ciała p/Yersinia enterocolitica IgA 35,00
P-ciała p/Yersinia enterocolitica IgG 85,00
P-ciała p/Yersinia enterocolitica IgM 35,00
P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgG VZV 28,00
P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgM VZV 28,00
P-ciała p/wirusowi różyczki IgG (Rubella IgG) 28,00
P-ciała p/wirusowi różyczki IgM (Rubella IgM) 28,00
Różyczka (Rubella) IgG - Awidność 70,00
   
Alergologia
Ambrozja bylicolistna W1 w sur. 30,00
Amoxycylina w sur. 30,00
Ampicylina C5 w sur. 30,00
Ananas F210 w sur. 30,00
Aspergillus fumigatus M3 w sur. 30,00
Aureobasidium pullulans M12 w sur. 30,00
Banan F92 w sur. 30,00
Bawełna O1 w sur. 30,00
Bez T205 w sur. 30,00
Brokuły F260 w sur. 30,00
Brzoskwinia F95 w sur. 30,00
Buk T5 w sur. 30,00
Burak ćwikłowy F319 w sur. 30,00
Candida albicans M5 w sur. 30,00
Cebula F48 w sur. 30,00
Chomik nabłonek E84 w sur. 30,00
Curry F281 w sur. 30,00
Cytryna F208 w sur. 30,00
Czekolada F105 w sur. 30,00
Czerwona porzeczka F322 w sur. 30,00
Czosnek F47 w sur. 30,00
Dąb T7 w sur. 30,00
Drożdże piekarnicze F45 w sur. 30,00
Dynia F225 w sur. 30,00
Fasola biała F15 w sur. 30,00
Fasola czerwona F206 w sur. 30,00
Formaldehyd/formalina K80 w sur. 30,00
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) P1 w sur. 30,00
Glutaminian sodu IgE spec. w sur. 30,00
Gołąb odchody E7 w sur. 30,00
Groch F12 w sur. 30,00
Gruszka F94 w sur. 30,00
Grzyby pleśniowe mieszane MX3 w sur. 30,00
Helminthosporium halodes (pleśnie) M8 w sur. 30,00
Imbir F270 w sur. 30,00
Jabłko F49 w sur. 30,00
Jad komara (ślina) I71 w sur. 30,00
Jad szerszenia (D. maculata) I2 w sur. 30,00
Jad szerszenia (D. arenaria) I5 w sur. 30,00
Jajo F252 w sur. 30,00
Jogurt F250 w sur. 30,00
Kakao F93 w sur. 30,00
Kanarek odchody E18 w sur. 30,00
Kanarek pióra E201 w sur. 30,00
Kapusta F216 w sur. 30,00
Karaluch wschodni (Blatta orientalis) I207 w sur. 30,00
Kasztan dziki T203 w sur. 30,00
Kawa F221 w sur. 30,00
Kiwi F84 w sur. 30,00
Komosa biała W10 w sur. 30,00
Koń nabłonek E3 w sur. 30,00
Koper włoski F276 w sur. 30,00
Kostrzewa łąkowa G4 w sur. 30,00
Koza E80 w sur. 30,00
Krab F23 w sur. 30,00
Krowa E4 w sur. 30,00
Królik nabłonek E82 w sur. 30,00
Kukurydza F8 w sur. 30,00
Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) G3 w sur. 30,00
Kwas acetylosalicylowy K307 w sur. 30,00
Lipa T208 w sur. 30,00
Łosoś F41 w sur. 30,00
Mak S207 w sur. 30,00
Malina F156 w sur. 30,00
Mandarynka/klementynka F302 w sur. 30,00
Marchew F31 w sur. 30,00
Mąka gryczana F11 w sur. 30,00
Mąka jęczmienna F6 w sur. 30,00
Mąka owsiana F7 30,00
Mąka pszenna F4 w sur. 30,00
Mąka żytnia F5 w sur. 30,00
Mięso indyka F284 w sur. 30,00
Mieso indyka F130 w sur. 30,00
Mięso kurczaka F83 w sur. 30,00
Mieszanka chwastów WX1 w sur. 52,00
Mieszanka pierza EX71 w sur. 52,00
Mieszanka pierza EX73 w sur. 52,00
Mieszanka pleśni MX1 w sur. 52,00
Mieszanka pleśni MX2 w sur. 52,00
Mieszanka pyłków drzew późnych TX6 w sur. 52,00
Mieszanka pyłków drzew wczesnych TX5 w sur. 52,00
Mieszanka sierści EX1 w sur. 52,00
Mieszanka traw późnych GX4 w sur. 52,00
Mieszanka traw wczesnych GX1 w sur. 52,00
Mieszanka zbóż FX20 w sur. 52,00
Mieszanka ziela WX3 w sur. 52,00
Mieszanka kurzu domowego HX2 52,00
Mieszanka nabłonków EX1 52,00
Mieszanka orzechów FX1 52,00
Mieszanka owoców FX15 52,00
Mieszanka owoców FX16 52,00
Mieszanka pokarmowa FX5 52,00
Mieszanka warzyw FX14 52,00
Migdały F20 w sur. 30,00
Miód F247 w sur. 30,00
Mleko kozie F300 w sur. 30,00
Mleko krowie gotowane F169 w sur. 30,00
Mniszek lekarski W8 w sur. 30,00
Musztarda/gorczyca F89 w sur. 30,00
Mysz białko moczu E72 w sur. 30,00
Mysz nabłonek E88 w sur. 30,00
Neurospora sitophilia M23 w sur. 30,00
Ochotka (Chironomus plumosus) I73 w sur. 30,00
Ogórek F244 w sur. 30,00
Orzech brazylijski F18 w sur. 30,00
Orzech kokosowy F36 w sur. 30,00
Orzech pistacjowy F203 w sur. 30,00
Orzech włoski F16 w sur. 30,00
Ostrygi F290 w sur. 30,00
Ovalbumin F232 w sur. 30,00
Owies F7 w sur. 30,00
Panel atopowy Polycheck (20 alergenów) w sur. 115,00
Papryka F46 w sur. 30,00
Papuga pióra E10 w sur. 30,00
Papużka falista pióra E78 w sur. 30,00
Penicillium notatum M1 w sur. 30,00
Penicylina C10 w sur. 30,00
Pieprz czarny S7 w sur. 30,00
Pietruszka F86 w sur. 30,00
Pióra gęsi E70 w sur. 30,00
Pióra kaczki E86 w sur. 30,00
Pokrzywa W20 w sur. 30,00
Pomarańcza F33 w sur. 30,00
Porzeczka F171 w sur. 30,00
Prusak I6 w sur. 30,00
Pszenica zwyczajna G15 w sur. 30,00
Rhizopus nigricans M11 w sur. 30,00
Roztocze Acarus siro D70 w sur. 30,00
Ryby/skorupiaki FX2 w sur. 30,00
Ryż F9 w sur. 30,00
Rzepak (pyłek kwiatowy) W203 w sur. 30,00
Seler korzeń S901 w sur. 30,00
Ser typu cheddar F81 w sur. 30,00
Siemię lniane F333 w sur. 30,00
Sosna wejmutka T16 w sur. 30,00
Stachybotrys atra (chartarum) pleśń czarna IgG 30,00
Szczur białko moczu E74 30,00
Szczur nabłonek E87 w sur. 30,00
Szynszyla E98 w sur. 30,00
Świerk pospolity T201 w sur. 30,00
Świnka morska naskórek E6 w sur. 30,00
Tchórzofretka nabłonek E217 w sur. 30,00
Tomka wonna G1 w sur. 30,00
Topola T14 w sur. 30,00
Truskawka F44 w sur. 30,00
Trzcina pospolita G7 w sur. 30,00
Tuńczyk F40 w sur. 30,00
Tyrophagus putrecentiae (roztocze) D72 w sur. 30,00
Wanilia F234 w sur. 30,00
Wełna K20 w sur. 30,00
Wełna owcza nieprzerobiona K21 w sur. 30,00
Wełna przerobiona IgE sp. (B20) w sur. 30,00
Wiechlina łąkowa  G8 w sur. 30,00
Wieprzowina F26 w sur. 30,00
Wierzba T12 w sur. 30,00
Winogrona F50 w sur. 30,00
Wołowina gotowana F63 w sur. 30,00
Wołowina F27 w sur. 30,00
Zestaw atopowy (20 alergenów) w sur. 120,00
Zestaw reakcji krzyżowych (20 alergenów) w  surowicy 120,00
Ziarno sezamu F10 w sur. 30,00
Ziarno słonecznika K84 w sur. 30,00
Ziemniak F35 w sur. 30,00
Życica trwała (rajgrass) G5 w sur. 30,00
   
Diagnostyka Cukrzycy
Fruktozamina w sur. 30,00
Glukagon w osoczu 115,00
Kwas pirogronowy we krwi 90,00
   
Badania genetyczne
Diaminooksydaza (DAO) 100,00
   
Badania mikrobiologiczne
Posiew materiału w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) - wymaz z pochwy, kanału szyjki macicy, odbytu, inne 45,00