Zakład Medycyny Nuklearnej

92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10, tel.: (42) 675-70-16 – obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Kliknij w nazwę zabiegu aby zobaczyć dodatkowe informacje

Badania ScyntygraficzneZwiń
Ambulatoryjne radioizotopowe leczenie przeciwbólowe chorych z przerzutami nowotworowymi do układu kostnego – stront (ITSTR) 3 400 zł.
Angiografia radioizotopowa techniką pierwszego przejścia znacznika (ISD) 280 zł.
Angiografia radioizotopowa techniką „bramkową” (spoczynkowa) (ISB) 280 zł.
Cystografia radioizotopowa (IC) 270 zł.
Leczenie przeciwbólowe chorych z przerzutami nowotworowymi do układu kostnego samarem-153 SM1 (ITSAM) *8500 zł.
<p>*Cena zależna od masy ciała</p>
Leczenie przeciwbólowe chorych z przerzutami nowotworowymi do układu kostnego samarem-153 SM2 (ITSAM) *6000 zł.
<p>*Cena zależna od masy ciała</p>
Limfoscyntygrafia kończyn dolnych i innych odcinków układu chłonnego (ILMK) 510 zł.
Mammoscyntygrafia – SPECT (ISM) 270 zł.
Mieloscyntygrafia (IML) 350 zł.
Podanie radiofarmaceutyku (PIMIBG1) 2 400 zł.
Podanie radiofarmaceutyku u dzieci (1 dziecko) (PIMIBG21) 9 000 zł.
Porada kontrolna po terapii chorób tarczycy jodem - 131 150,00zł
Porada kwalifikacyjna 45 zł.
Porada kwalifikacyjna przed terapią chorób tarczycy jodem -131 600,00 zł
Renoscyntygrafia (INR) 260 zł.
Renoscyntygrafia z dekonwolucją (INRD) 310 zł.
Renoscyntygrafia z testem kaptoprilowym (INRH2) 280 zł.
Scyntygrafia dróg żółciowych (cholescyntygrafia) (IWCH) 260 zł.
Scyntygrafia kory nadnerczy (INOR) 7500 zł.
Scyntygrafia kośćca (IKS) 390 zł.
Scyntygrafia mięśnia sercowego w kierunku amyloidozy (ISAM) 400 zł
Scyntygrafia nerek – SPECT (INT) 320 zł.
Scyntygrafia nerek planarna (INP) 280 zł.
Scyntygrafia ognisk krwawienia z przewodu pokarmowego (IKRW) 310 zł.
Scyntygrafia opróżniania żołądka (IZOL) 290 zł.
Scyntygrafia perfuzji i kurczliwości mięśnia sercowego GSPECT – po próbie wysiłkowej ze spoczynkową oceną kurczliwości (ISTB) 1 100 zł.
Scyntygrafia perfuzyjna kończyn dolnych (IKP) 280 zł.
Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego SPECT – spoczynek i wysiłek 1 400 zł.
Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego SPECT – spoczynek (ISTS) 600 zł.
Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego SPECT – wysiłek (ISTW) 800 zł.
Scyntygrafia perfuzyjna mózgu – SPECT (IMP) 1200 zł.
Scyntygrafia perfuzyjna płuc – planarna (IP) 330 zł.
Scyntygrafia perfuzyjna płuc – SPECT (IPT) 350 zł.
Scyntygrafia przełyku (IPRZE) 260 zł.
Scyntygrafia przytarczyc – SPECT/CT (IPTAR) 380 zł.
Scyntygrafia puli krwi w wątrobie – SPECT/CT (IWN) 390 zł.
Scyntygrafia rdzenia nadnerczy i guzów neuroendokrynnych u 2 dzieci badanych 1 dnia (PIMIBG2-2) 5 000 zł.
Scyntygrafia rdzenia nadnerczy i guzów neuroendokrynnych u 3 dzieci badanych 1 dnia (PIMIBG2-3) 3 500 zł.
Scyntygrafia rdzenia nadnerczy i guzów neuroendokrynnych u 4 dzieci badanych 1 dnia (PIMIBG2-4) 3 200 zł.
Scyntygrafia rdzenia nadnerczy i guzów neuroendokrynnych u 5 dzieci badanych 1 dnia (PIMIBG2-5) 3 000 zł.
Scyntygrafia rdzenia nadnerczy i guzów neuroendokrynnych u dorosłych (IMIBG2) 9 000 zł.
Scyntygrafia rdzenia nadnerczy i guzów neuroendokrynnych u 6 dzieci badanych 1 dnia (PIMIBG2-6) 2 700 zł.
Scyntygrafia rdzenia nadnerczy i guzów neuroendokrynnych u dzieci i u dorosłych (IMIBG1) 2 700 zł.
Scyntygrafia receptorowa (somatostatyna) (ISOMA) 5 200 zł.
Scyntygrafia ślinianek (ISL) 330 zł.
Scyntygrafia szpiku kostnego (ISSK) 510 zł.
Scyntygrafia tarczyc z testem jodochwytności (ITAR) 300 zł.
Scyntygrafia tarczycy nadtechnecjanem ( ITARTc ) 220 zł
Scyntygrafia tarczycy przy użyciu MIBI 220 zł
Scyntygrafia trójfazowa kośćca (IKD) 400 zł.
Scyntygrafia uchyłka Meckela (IMEC) 310 zł.
Scyntygrafia układu chłonnego (ISUC) 510 zł.
Scyntygrafia układu dopaminergicznego mózgu – presynaptyczna (DaTSCAN) (IMDAT) 6400 zł.
Scyntygrafia wątroby i śledziony – planarna (IWP) 320 zł.
Scyntygrafia wątroby i śledziony – SPECT (IWT) 370 zł.
Scyntygrafia wentylacyjna płuc – SPECT (IPW) 1 800 zł.
Scyntygrafia węzła wartowniczego (ISWW) 510 zł.
Scyntygrafia wybranego odcinka kośćca – SPECT/CT (IKST) 430 zł.
Scyntygrafia żywotności mięśnia sercowego – SPECT (MIBI + test nitroglicerynowy) (ISNIT) 790 zł.
Synowektomia radioizotopowa (ISYN) 3 100 zł.
Terapia chorób tarczyc jodem-131 600,00 zł

Badania Scyntygraficzne