ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź
tel. 42 617 77 69 , fax 42 617 77 72

Kliknij w nazwę zabiegu aby zobaczyć dodatkowe informacje

Diagnostyka genetycznaZwiń
Badanie całogenomowe z zastosowaniem wysokorozdzielczych mikromacierzy SNP-array 2000 zł
Badanie Inaktywacji chromosomu X 150 zł
Diagnostyka Hemofilii A met. IS-PCR (inv1, inv22) 200 zł
Diagnostyka Hemofilii badanie kompleksowe (NGS+MLPA) 4000 zł
Diagnostyka Małopłytkowości met. NGS (panel genów) 3500 zł
Diagnostyka Neutropenii (SCN1/CyN) met. Sekwencjonowania bezpośredniego (gen ELANE) 1200 zł
Diagnostyka Neutropenii Wrodzonej met. NGS (panel genów) 3500 zł
Diagnostyka Pierwotnych Niedoborów Odporności (SCID, CVID) metodą NGS (panel genów) 3500 zł
Diagnostyka Stwardnienia Guzowatego - badanie kompleksowe (NGS+MLPA) 4000 zł
Diagnostyka Zespołów autozapalnych met. NGS (panel genów) 3500 zł
Diagnostyka Zespołów Limfoproliferacyjnych met. NGS (panel genów) 3500 zł
Diagnostyka Zespołu Hemofagocytarnego FHL2 met. sekwencjonowania bezpośredniego (gen PRF1) 800 zł
Diagnostyka Zespołu Hemofagocytarnego met. NGS (panel genów) 3500 zł
Diagnostyka Zespołu Wiskotta-Aldricha met. NGS (panel genów) 3500 zł
Diagnostyka Zespołu Wiskotta-Aldricha met. Sekwencjonowania bezpośredniego (gen WAS) 1600 zł
Sekwencjonowanie bezpośrednie wybranego genu na poziomie DNA (1 fragment) 250 zł
Sekwencjonowanie na poziomie RNA (cDNA) (1 fragment) 500 zł
Diagnostyka immunologiczna i biochemicznaZwiń
anty-ASP - przeciwciała przeciw asparaginazie w klasie IgG i IgM (met. ELISA) 120 zł
anty-GAD - przeciwciała p/dekarboksylazie kw. glutaminowego (met. ELISA) 75 zł
anty-IA2 - przeciwciała p/ fosfatazie tyrozynowej (met. ELISA) 75 zł
ASP - aktywność preparatu asparaginazy (met. kolorymetryczna) 60 zł
IA/IAA - przeciwciała przeciw insulinowe (met. RIA) 50 zł
IA/IAA - przeciwciała przeciw insulinowe (met. ELISA) 45 zł
ICA - przeciwciała p/ wyspowe (met. IFP) 95 zł
Test EMA (diagnostyka sferocytozy wrodzonej) 200 zł
ZnT8 - przeciwciała przeciw transporterowi kationów cynkowch (met. ELISA) 115 zł
MielodiagnostykaZwiń
Barwienia cytoenzymatyczne panel białaczkowy (PAS, POX, AP, Esteraza, Esteraza hamowana NaF) 250 zł
Barwienie cytoenzymatyczne (jeden enzym)  60 zł
Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego 120 zł
Biopsja szpiku kostnego wraz z ocena cytologiczną  320 zł
Całkowita diagnostyka cytologiczna i cytoenzymatyczna chorób rozrostowych w szpiku 570 zł
Konsultacja cytologiczna preparatów krwi obwodowej dostarczonych z zewnątrz 120 zł
Ocena cytologiczna cytospinu PMR 120 zł
Ocena cytologiczna rozmazów szpiku kostnego (dostarczonego z zewnątrz) 220 zł
Trepanobiopsja szpiku kostnego 200 zł