Cennik komercyjny laboratoryjnych badań toksykologicznych w Pracowni Diagnostyki Toksykologicznej ZDL
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
tel. 42 631-47-95
42 631-47-96
Obowiązuje od dnia 15 lipca 2021r.

Kliknij w nazwę zabiegu aby zobaczyć dodatkowe informacje

Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej ZDLZwiń
Identyfikacja lotnych związków organicznych metodą head space (21 związków) 180,00
Identyfikacja pojedynczego leku w moczu met. TLC 120,00
<ul> <li>leki z grupy alkaloidów</li> <li>leki z grupy trójcyklicznych antydepresantów</li> <li>leki z innych grup farmakologicznych</li> </ul>
Oznaczenie aktywności cholinesterazy krwinkowej 120,00
Oznaczenie chlorków we krwi 12,00
Oznaczenie ilościowe boranów w surowicy 180,00
Oznaczenie ilościowe chromu w moczu 96,00
Oznaczenie ilościowe cynku + miedzi w surowicy 84,00
Oznaczenie ilościowe cynku w moczu 60,00
Oznaczenie ilościowe cynku w surowicy 48,00
Oznaczenie ilościowe etanolu we krwi 60,00
Oznaczenie ilościowe fenolu w moczu 120,00
Oznaczenie ilościowe glikolu etylenowegow surowicy lub moczu 144,00
Oznaczenie ilościowe hydrazydu kwasu izonikotynowego w moczu lub w surowicy 102,00
Oznaczenie ilościowe izopropanolu we krwi 144,00
Oznaczenie ilościowe karboksyhemoglobiny (COHb) 60,00
Oznaczenie ilościowe krezoli w moczu 120,00
Oznaczenie ilościowe kwasu trichlorooctowego w moczu 102,00
Oznaczenie ilościowe litu w surowicy 48,00
Oznaczenie ilościowe manganu w moczu 96,00
Oznaczenie ilościowe metanolu we krwi 120,00
Oznaczenie ilościowe methemoglobiny (MetHb) 60,00
Oznaczenie ilościowe miedzi w moczu 96,00
Oznaczenie ilościowe miedzi w surowicy 48,00
Oznaczenie ilościowe ołowiu we krwi 96,00
Oznaczenie ilościowe pojedynczego leku w surowicy krwi 96 - 120 zł.
Oznaczenie ilościowe rodanków w moczu 120,00
Oznaczenie ilościowe rtęci w moczu 96,00
Oznaczenie ilościowe salicylanów w surowicy 96,00
Oznaczenie ilościowe wolnej hemoglobiny w surowicy 72,00
Oznaczenie jakościowe amfetaminy w moczu 66,00
Oznaczenie jakościowe buprenorfiny w moczu 66,00
Oznaczenie jakościowe disulfiramu w moczu 96,00
Oznaczenie jakościowe fencyklidyny w moczu 66,00
Oznaczenie jakościowe kokainy w moczu 66,00
Oznaczenie jakościowe metadonu w moczu 66,00
Oznaczenie jakościowe opiatów w moczu 66,00
Oznaczenie jakościowe p-aminofenolu w moczu 60,00
Oznaczenie jakościowe pochodnych benzodiazepiny w moczu 66,00
Oznaczenie jakościowe pochodnych benzodiazepiny w surowicy 66,00
Oznaczenie jakościowe pochodnych fenotiazyny w moczu 36,00
Oznaczenie jakościowe pochodnych kwasu barbiturowego w moczu lub w surowicy 96,00
Oznaczenie jakościowe salicylanów w moczu 48,00
Oznaczenie jakościowe syntetycznych kanabinoidów (JWH-073, JWH-018) w moczu 66,00
Oznaczenie jakościowe THC w moczu 66,00
Oznaczenie jakościowe trójcyklicznych a/depresantów w surowicy lub moczu 96,00
Oznaczenie osmolalności surowicy lub osocza lub moczu 36,00
Oznaczenie potasu we krwi 12,00
Oznaczenie RKZ we krwi 30,00
Oznaczenie sodu we krwi 12,00

Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej ZDL