Pracownia Endoskopii
92-231 Łódź, ul. Pomorska 251
tel. 42 201 43 77, 42 201 43 70

Kliknij w nazwę zabiegu aby zobaczyć dodatkowe informacje

Pracownia EndoskopiiZwiń
Gastroskopia 210 zł
Gastroskopia + ablacja nabłonka Baretta plazmową koagulacją argonową 400 zł.
Gastroskopia + ablacja wczesnego raka żołądka plazmową koagulacją argonową 400 zł
Gastroskopia + endoskopowe zatrzymanie krwawienia z przewodu pokarmowego dwoma lub wieloma metodami (metodą iniekcyjną, plazmową koagulacją argonową, klipsowaniem, koagulacją diatermiczną) 1500 zł
Gastroskopia + endoskopowe zatrzymanie krwawienia z przewodu pokarmowego klipsowaniem 780 zł
Gastroskopia + endoskopowe zatrzymanie krwawienia z przewodu pokarmowego metodą iniekcyjną 550 zł
Gastroskopia + endoskopowe zatrzymanie krwawienia z przewodu pokarmowego metodą koagulacji diatermicznej 1200 zł
Gastroskopia + endoskopowe zatrzymanie krwawienia z przewodu pokarmowego plazmową koagulacją argonową 400 zł.
Gastroskopia + niszczenie zmian naczyniowych żołądka plazmową koagulacją argonową 400 zł.
Gastroskopia + ostrzykiwanie żylaków przełyku środkiem obliterującym 550 zł
Gastroskopia + pobranie wycinków na badanie histopatologiczne + ocena histopatologiczna 350 zł
Gastroskopia + polipektomia + ocena histopatologiczna 600 zł
Gastroskopia + rozszerzenie odźwiernika cewnikiem balonowym 800 zł
Gastroskopia + rozszerzenie zwężonego przełyku cewnikiem balonowym 800 zł
Gastroskopia + test ureazowy w kierunku zakażenia Helicobacter pylori 250 zł.
Gastroskopia + udrażnianie zarośniętej przez guz protezy przełykowej plazmową koagulacją argonową 400 zł.
Gastroskopia + usunięcie ciała obcego 300 zł
Gastroskopia + założenie opasek gumowych na żylaki przełyku 1000 zł
Gastroskopia + założenie stentu (protezy) do przełyku 4000 zł
Gastroskopia + założenie stentu (protezy) do żołądka/dwunastnicy 4000 zł
Gastroskopia + założenie zgłębnika do żywienia enteralnego 250 zł
Gastroskopia z założeniem przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) 950 zł
Kolonoskopia 400 zł
Kolonoskopia + niszczenie zmian naczyniowych jelita grubego plazmową koagulacją argonową 400 zł.
Kolonoskopia + paliatywne niszczenie raka jelita grubego plazmową koagulacją argonową 400 zł.
Kolonoskopia + pobranie wycinków na badanie histopatologiczne + ocena histopatologiczna 480 zł.
Kolonoskopia + polipektomia prosta + ocena histopatologiczna 900 zł
Kolonoskopia + polipektomia złożona + ocena histopatologiczna 1000 zł
Kolonoskopia + tamowanie krwawiącego nacieku nowotworowego jelita grubego plazmową koagulacją argonową 400 zł.
Kolonoskopia + usunięcie ciała obcego 450 zł
Kolonoskopia + usuwanie podstawy i resztek dużych polipów o średnicy powyżej 2 cm plazmową koagulacją argonową 400 zł.
Kolonoskopia + zabieg rozszerzania światła jelita grubego cewnikiem balonowym 1100 zł
Kolonoskopia + zabieg rozszerzania światła jelita grubego przy pomocy protezowania (wprowadzenia stentu) do jelita grubego 4000 zł
Rektosigmoidoskopia 200 zł.
Rektosigmoidoskopia + pobranie wycinków na badanie histopatologiczne + ocena histopatologiczna 300 zł
Rektoskopia 180 zł
Rektoskopia + pobranie wycinków na badanie histopatologiczne + ocena histopatologiczna 280 zł
Znieczulenie ogólne do badań endoskopowych WAŻNE: badanie w znieczuleniu tylko po konsultacji lekarskiej 300 zł
<p>Ważne: badanie w znieczuleniu tylko po konsultacji lekarskiej</p>