Instytut Stomatologii ul. Pomorska 251, Łódź
tel. (42) 675-74-74

Stomatologia

Nazwa usługi Cena Lekarska Cena studencka
AKTYWATOR-STMJZ03 200 -
ALPHA BIUS GRAFIT-GRANULAT 385 -
AMPUTACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI W UZASADNIONYCH PRZ. -PŁS51 90 90
AMPUTACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI W UZASADNIONYCH PRZ.-PŁL51 100 90
AMPUTACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI W UZASADNIONYCH PRZ.-PŁO51 100 100
AMPUTACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI Z NIEUFORM.KORZENIEM K-PŁL50 110 70
AMPUTACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI Z NIEUFORM.KORZENIEM K-PŁO50 110 110
AMPUTACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI Z NIEUFORM.KORZENIEM-PŁS50 70 70
AMPUTACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI ZĘBA MLECZNEGO.-PŁL54 90 -
AMPUTACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI ZĘBA MLECZNEGO.-PŁO54 70 70
AMPUTACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI ZĘBA MLECZNEGO.-PŁS54 65 65
ANALIZA CEFALOMETRYCZNA I PLAN LECZENIA-PŁO144A 160 160
ANALIZA ZWARCIA Z OPISEM WCZESNYCH KONTAKTÓW-STMJZ145 165 -
APARAT MAXILILATOR-STMJZ37 365 -
APARAT PENDULUM NA MINI IMPLANTACH-PŁL168 870 -
APARAT STAŁY - ŁUK CZĘŚCIOWY-PŁL160 1230 860
APARAT STAŁY - ŁUK CZĘŚCIOWY-PŁO160 1065 1065
APARAT STAŁY KOSMETYCZNY 3170 -
APARAT STAŁY KOSMETYCZNY - ŁUK CZĘŚCIOWY 1715 -
APARAT STAŁY METALOWY CIENKOŁUKOWY 2200 -
APARAT STAŁY METALOWY Z ZAMKAMI KOSMETYCZNYMI W ODCINKU PRZEDNIM 3+,+3 2685 -
APARAT STAŁY SAMOLIGATURUJĄCY 2805 -
APARAT STAŁY-PŁO157 2035 2035
APARAT TWIN-BLOCK, DOPPELPLATTE, APARAT FRANKLA, APARAT LEHMANA 1110 -
APARATY RETENCYJNE( HAWLE'A, BEGGA, BARERA)-STMJZ13 265 -
APARATY STAŁE GRUBOŁUKOWE I ELEMENTY ZAKOTWICZENIA-STMJZ15 330 -
APARATY Z ELEMENT. LUTOWANYMI DO ŁUKU-STMJZ14 330 -
APLIKACJA OZONEM PRZY ZABIEGACH CHIRURGICZNYCH 75 -
ARTYKULACJE MODELI 230 -
AUGMENTACJA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO PLUS KOSZT MATERIAŁU 1835 -
AUGMENTACJA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO Z UŻYCIEM BŁONY KOLAGENOWEJ PŁL_936 1835 -
AUGMENTACJA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO Z UŻYCIEM BŁONY KOLAGENOWEJ PŁL_937 2440 -
AUGMENTACJA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO Z UŻYCIEM BŁONY PTFE 3045 -
BADANIE HISTOPATOLOGICZNE-PŁL111 65 -
BADANIE HISTOPATOLOGICZNE-PŁO111 60 60
BADANIE LEKARSKIE KONTROLNE - DLA KOBIET W CIĄŻY-PŁL02 75 -
BADANIE LEKARSKIE KONTROLNE.(DLA KOBIET W CIĄŻY-PŁO_02 70 70
BADANIE LEKARSKIE STOMATOLOGICZNE.-PŁL01 90 -
BADANIE LEKARSKIE STOMATOLOGICZNE.-PŁO_01 90 90
BADANIE OKLUZJI U PACJENTÓW ORTOGNATYCZNYCH PRZY UZYCIU URZADZENIA T-SCAN 230 -
BADANIE PRZEPŁYWU W MIAZDZE - PŁL_493 75 -
BADANIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH -ARCUS DIGMA II 265 -
BADANIE ŻYWOTNOŚCI ZĘBÓW-PŁL06 45 40
BADANIE ŻYWOTNOŚCI ZĘBÓW-PŁO_06 45 45
BADANIE ŻYWOTNOŚCI ZĘBÓW-PŁS_06 40 40
BELKA 265 -
BELKA FREZOWANA OBUSTRONNIE( DO PRAC KOMBINOWANYCH-STMJZ106 430 -
BENESLIDER 2000 -
BIONATOR-STMJZ04 200 -
BIOPSJA, USUNIĘCIE MAŁEGO GUZKA, ZMIANY GUZOPOCHODNE-PŁL110 110 110
BIOPSJA, USUNIĘCIE MAŁEGO GUZKA, ZMIANY GUZOPOCHODNE-PŁO110 110 110
BIOPSJA, USUNIĘCIE MAŁEGO GUZKA, ZMIANY GUZOPOCHODNE-PŁS110 110 110
BIOPTRON 35 -
BIOPTRON - 10 ZABIEGÓW 175 -
BOCZNE PRZESUNIĘCIE PŁATA Z PRZESZCZEPEM ŁĄCZNOTKANK-PŁL68A 705 -
BOCZNE PRZESUNIĘCIE PŁATA Z PRZESZCZEPEM ŁĄCZNOTKANK-PŁO68 705 705
BOCZNE PRZESUNIĘCIE PŁATA-PŁL68 295 -
BOCZNE PRZESUNIĘCIE PŁATA-PŁO_68 295 295
BRUKSIZM 750 -
CAŁKOWITE PODŚCIELENIE PROTEZY W SPOSÓB POŚREDNI SZ-PŁL120 330 230
CAŁKOWITE PODŚCIELENIE PROTEZY W SPOSÓB POŚREDNI SZ-PŁO120 285 285
CAŁKOWITE PODŚCIELENIE PROTEZY W SPOSÓB POŚREDNI SZ-PŁS120 230 230
CAŁKOWITE PODŚCIELENIE PROTEZY W SPOSÓB POŚREDNI Ż.-PŁL121 330 240
CAŁKOWITE PODŚCIELENIE PROTEZY W SPOSÓB POŚREDNI Ż.-PŁO121 285 285
CAŁKOWITE PODŚCIELENIE PROTEZY W SPOSÓB POŚREDNI Ż.-PŁS121 240 240
CHARAKTERYZACJA INDYWIDUALNA CZĘŚCI BAZOWEJ PROTEZ-STMJZ128 330 -
CHARAKTERYZACJA INDYWIDUALNA ZĘBÓW W PROTEZIE-STMJZ129 330 -
CHIRURGICZNE ZAOPATRZENIE (CATGUT) DUŻEJ RANY.-PŁL88 90 90
CHIRURGICZNE ZAOPATRZENIE (CATGUT) DUŻEJ RANY.-PŁO88 85 85
CHIRURGICZNE ZAOPATRZENIE (CATGUT) DUŻEJ RANY.-PŁS88 90 90
CHIRURGICZNE ZAOPATRZENIE (CATGUT) MAŁEJ RANY.-PŁL87 75 75
CHIRURGICZNE ZAOPATRZENIE (CATGUT) MAŁEJ RANY.-PŁO87 75 75
CHIRURGICZNE ZAOPATRZENIE (CATGUT) MAŁEJ RANY.-PŁS87 75 75
CHLOSITE APLIKACJA DOKIESZONKOWA (1 KIESZONKA) 75 -
CORONECTOMIA 385 -
CT_BADANIE 1 KOŚCI SZCZĘKA LUB ŻUCHWA (POLE 6X8) 285 -
CT_BADANIE O PEŁNYM ZAKRESIE SZCZĘKA I ŻUCHWA I STAWY SKRONIOWO ŻUCHWOWE14X8.5 CM 460 -
CT_BADANIE O PEŁNYM ZAKRESIE SZCZĘKA I ŻUCHWA 8X8CM 405 -
CT_BADANIE PEŁNE 3D Z REKONSTRUKCJAMI I POMIARAMI 650 -
CT_BADANIE ZATOK SZCZĘKOWYCH 295 -
CZASOWE WYPEŁNIENIE JEDNEGO KANAŁU.-PŁL46 90 65
CZASOWE WYPEŁNIENIE JEDNEGO KANAŁU.-PŁO46 90 90
CZASOWE WYPEŁNIENIE JEDNEGO KANAŁU.-PŁS46 65 65
DEPROGRAMACJA MIĘŚNIOWO-NERWOWA 230 -
DEWITALIZACJA MIAZGI Z ZAOPATRZENIEM UBYTKU OPATRUNK.PŁL43 90 70
DEWITALIZACJA MIAZGI Z ZAOPATRZENIEM UBYTKU OPATRUNK.PŁO43 90 90
DEWITALIZACJA MIAZGI Z ZAOPATRZENIEM UBYTKU OPATRUNK.PŁS43 70 70
DEZYNFEKCJA KIESZONKI 1 ZĄB- PŁL_192A 75 -
DIAGNOSTYKA PRZY UŻYCIU MIKROSKOPU ENDODONTYCZNEGO-PŁL49D 145 -
DIAGNOSTYKA PRZY UŻYCIU MIKROSKOPU ENDODONTYCZNEGO-PŁO_49D 145 145
DODATKOWY ELEMENT MAGNETYCZNY W PROTEZIE 505 -
DOPEL PLATTE 825 -
DOPŁATA ZA AKRYL RÓŻOWY BEZBARWNY 90 -
DOPŁATA ZA DODATKOWY ELEMENT DO NAPRAWY PROTEZY 45 -
EKSTRYPACJA PRZEŻYCIOWA MIAZGI JEDNEGO KANAŁU-PŁL44 75 65
EKSTRYPACJA PRZEŻYCIOWA MIAZGI JEDNEGO KANAŁU-PŁO44 75 75
EKSTRYPACJA PRZEŻYCIOWA MIAZGI JEDNEGO KANAŁU-PSL44 65 65
EKSTRYPACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI NIEUFORMOWANY KORZEŃ-PŁL52 110 100
EKSTRYPACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI NIEUFORMOWANY KORZEŃ-PŁO52 110 110
EKSTRYPACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI NIEUFORMOWANY KORZEŃ-PŁS51 100 100
EKSTRYPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI Z. I OPR.1 KANAŁU-PŁL45 100 55
EKSTRYPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI Z. I OPR.1 KANAŁU-PŁO45 70 70
EKSTRYPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI Z. I OPR.1 KANAŁU-PŁS45 55 55
EKSTRYPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI Z.Z NIEUFORMOWANYM-PŁL53 110 100
EKSTRYPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI Z.Z NIEUFORMOWANYM-PŁO53 120 120
EKSTRYPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI Z.Z NIEUFORMOWANYM-PŁS53 100 100
EKSTYRPACJA PRZYŻ. MIAZGI ZĘBA Z NIEUFOR.KORZ 1KANAŁ.-PŁL42A 120 120
EKSTYRPACJA PRZYŻ. MIAZGI ZĘBA Z NIEUFOR.KORZ 1KANAŁ.-PŁS42A 90 90
EKSTYRPACJA PRZYŻ.MIAZ. ZĘBA Z NIEUFOR.KORZ 1KAN.-PŁO_42A 110 110
EKSTYRPACJA ZDEW. MIAZGI ZĘBA Z NIEUFOR.KORZ 1KANAŁ.-PŁL42B 120 120
EKSTYRPACJA ZDEW. MIAZGI ZĘBA Z NIEUFOR.KORZ 1KANAŁ.-PŁO_42B 110 110
EKSTYRPACJA ZDEW. MIAZGI ZĘBA Z NIEUFOR.KORZ 1KANAŁ.-PŁS42B 90 90
EKSTYRPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI ZĘBA I OPRACOWAN.-PŁL42 100 -
EKSTYRPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI ZĘBA I OPRACOWAN.-PŁO_42 100 100
EKSTYRPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI ZĘBA I OPRACOW.-PŁS_54 70 70
ELEKTROTERAPIA JEDEN ZABIEG 45 -
ELEKTROTERAPIA SERIA 10 ZABIEGÓW 175 -
ELEMENT PRECYZYJNY - BREDENT 330 -
ELEMENTY IMPLANTOPROTETYCZNE 100 145 -
ELEMENTY IMPLANTOPROTETYCZNE 1000 1230 -
ELEMENTY IMPLANTOPROTETYCZNE 200 265 -
ELEMENTY IMPLANTOPROTETYCZNE 500 625 -
ELEMENTY WZMACNIAJĄCE PROTEZĘ OSIADAJĄCĄ, AKRYLOWĄ-PŁL132 145 100
ELEMENTY WZMACNIAJĄCE PROTEZĘ OSIADAJĄCĄ, AKRYLOWĄ-PŁL132A 185 120
ELEMENTY WZMACNIAJĄCE PROTEZĘ OSIADAJĄCĄ, AKRYLOWĄ-PŁO132 120 120
ELEMENTY WZMACNIAJĄCE PROTEZĘ OSIADAJĄCĄ, AKRYLOWĄ-PŁO132A 160 160
ELEMENTY WZMACNIAJĄCE PROTEZĘ OSIADAJĄCĄ, AKRYLOWĄ-PŁS132 100 100
ELEMENTY WZMACNIAJĄCE PROTEZĘ OSIADAJĄCĄ, AKRYLOWĄ-PŁS132A 120 120
ENDOKORONA 835 -
ETAP CHIRURGICZNY:JEDEN IMPLANT BRANEMRK 4685 -
ETAP CHIRURGICZNY:JEDEN IMPLANT BRANEMRK-PŁO_184A 4680 4680
ETAP CHIRURGICZNY:JEDEN IMPLANT Q PŁO175 4015 4015
ETAP PROTETYCZNY: KOSZT JEDNEGO FILARU 1 4680 4680
ETAP PROTETYCZNY KOSZT JEDNEGO FILARU PŁO176 3350 3350
ETRUSKA_1_ZAB 240 -
FREZOWANIE 145 -
FUNDA Z PROCĄ BRUDKOWĄ-PŁO156 70 70
FUNDA Z PROCĄ BRUDKOWĄ-PŁS156 65 65
GINGIVEKTOMIA (1/4ŁUKU) LASER -PŁL187 230 -
GINGIVEKTOMIA (1/4ŁUKU) LASER -PŁO187 225 225
GINGIVEKTOMIA (OBEJMUJE 1 ZĄB) LASER - PŁL67A 120 -
GINGIVEKTOMIA (OBEJMUJE 1 ZĄB)-PŁL67A 120 -
GINGIVEKTOMIA (OBEJMUJE 1 ZĄB)-PŁO67A 120 120
GINGIVEKTOMIA (OBEJMUJE 6 ZĘBÓW)-PŁL67 295 -
GINGIVEKTOMIA (OBEJMUJE 6 ZĘBÓW)-PŁO67 295 295
GINGIVOOSTEOPLASTYKA (BEZ MATERIAŁU WSZCZEPOWEGO) U -PŁL66 1230 -
GINGIVOOSTEOPLASTYKA (BEZ MATERIAŁU WSZCZEPOWEGO) U -PŁO66 1220 1220
GINGIVOOSTEOPLASTYKA W OBRĘBIE JEDN. ZĘBA (BEZ MAT.)-PŁL66 230 -
GINGIVOOSTEOPLASTYKA W OBRĘB.JEDN.ZĘBA(BEZ MAT.)-PŁO66A 230 230
GOSHGARIAN LUTOWANY-STMJZ48 110 -
GOSHGARIAN WKŁADANY-STMJZ47 55 -
HAIR 1 325 -
HEMISEKCJA - RADEKTOMIA-PŁL103_1 330 -
HEMISEKCJA - RADEKTOMIA-PŁL103_2 450 -
HEMISEKCJA - RADEKTOMIA-PŁL103_3 585 -
HEMISEKCJA - RADEKTOMIA-PŁO103_1 325 325
HEMISEKCJA - RADEKTOMIA-PŁO103_2 445 445
HEMISEKCJA - RADEKTOMIA-PŁO103_3 585 585
HEMISEKCJA - RADEKTOMIA-PŁS103 295 295
HYDROTERAPIA, BALNEOTERAPIA: - MIN. 10 ZABIEGÓW.-PŁO80B 120 120
HYDROTERAPIA, BALNEOTERAPIA: -1 ZABIEG.-PŁO80A 30 30
HYRAX/HASS - PŁL167 1110 140
HYRAX-PŁO167 835 835
ICON: 1 ZĄB - PŁL_902 90 -
IMPLANT MIS 7 3045 -
IMPLANTY MIS C1 3290 -
IMPLANTY MIS V3 4015 -
IMPREGNACJA ZĘBÓW MLECZNYCH-ZA KAŻDY ZĄB, RAZ NA KW.-PŁL28 45 35
IMPREGNACJA ZĘBÓW MLECZNYCH-ZA KAŻDY ZĄB, RAZ NA KW.-PŁO_28 45 45
IMPREGNACJA ZĘBÓW MLECZNYCH-ZA KAŻDY ZĄB, RAZ NA KW.-PŁS_28 35 35
INDYWIDUALNY ŁĄCZNIK CYRKONOWY Z NAPALONA KORONA-STMJZ114 1090 -
INDYWIDUALNY ŁĄCZNIK CYRKONOWY-STMJZ112 570 -
INLAY/ONLAY .-PŁL125 870 665
INLAY/ONLAY .-PŁO125 810 810
INLAY/ONLAY .-PŁS125 665 665
INNY RODZAJ ZNIECZULENIA-PŁL20 55 55
INNY RODZAJ ZNIECZULENIA-PŁO_20 55 55
INNY RODZAJ ZNIECZULENIA-PŁS_20 55 55
INSTRUKTAŻ HIGIENY JAMY USTNEJ-PŁL21 65 55
INSTRUKTAŻ HIGIENY JAMY USTNEJ-PŁO_21 65 65
INSTRUKTAŻ HIGIENY JAMY USTNEJ-PŁS_21 55 55
INTERLOCK+FREZOWANIE 320 -
KAPA (RÓWNIA) 330 -
KINESIOLOGY TAPING (PLASTROWANIE) 50 -
KIRETAŻ (DEZYNFEKCJA KIESZONEK)1/4ŁUKU-PŁL192 240 -
KIRETAŻ (DEZYNFEKCJA KIESZONEK)1/4ŁUKU-PŁO192 240 240
KIRETAŻ JEDNEJ KIESZONKI DZIĄSŁOWEJ-PERIOFILM-PŁL60C 75 -
KIRETAŻ JEDNEJ KIESZONKI DZIĄSŁOWEJ-PERIOFILM-PŁO60C 70 70
KIRETAŻ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY-PŁL108_1 330 -
KIRETAŻ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY-PŁL108_2 450 -
KIRETAŻ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY-PŁL108_3 585 -
KIRETAŻ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY-PŁO108_1 325 325
KIRETAŻ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY-PŁO108_2 450 450
KIRETAŻ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY-PŁO108_3 585 585
KIRETAŻ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY-PŁS108 295 295
KIRETAŻ OTWARTY. (NIE OBEJMUJE ZNIECZULENIA I OPATR.-PŁL60B 430 295
KIRETAŻ OTWARTY. (NIE OBEJMUJE ZNIECZULENIA I OPATR.-PŁO_60B 430 430
KIRETAŻ OTWARTY. (NIE OBEJMUJE ZNIECZULENIA I OPATR.-PŁS60B 295 295
KIRETAŻ OTWARTY W OBRĘBIE JEDNEGO ZĘBA-PŁL60D 120 -
KIRETAŻ OTWARTY W OBRĘBIE JEDNEGO ZĘBA-PŁO60D 120 120
KIRETAŻ ZWYKŁY W OBRĘBIE 1/4 UZĘBIENIA.-PŁL60A 90 75
KIRETAŻ ZWYKŁY W OBRĘBIE 1/4 UZĘBIENIA.-PŁO_60A 90 90
KIRETAŻ ZWYKŁY W OBRĘBIE 1/4 UZĘBIENIA.-PŁS60A 75 75
KLAMMT-STMJZ05 200 -
KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA PŁYTY APARATU WRAZ Z REBAZACJĄ W ZDEJMOWANYM APARACIE DWUSZCZĘKOWYM 265 -
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_10 10 -
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_100 120 -
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_1000 1120 -
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_20 25 -
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_200 240 -
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_2000 2220 -
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_50 65 -
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_500 570 -
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_5000 5520 -
KONSULTACJA IMPLANTOLOGICZNA BEZ OCENY CT 110 -
KONSULTACJA IMPLANTOLOGICZNA Z OCENĄ CT 175 -
KONSULTACJA IMPLANTOLOGICZNA-PŁO_185B 110 110
KONSULTACJA LEKARZA STOMATOLOGA SPECJALISTY-PŁL04 175 -
KONSULTACJA LEKARZA STOMATOLOGA SPECJALISTY-PŁO_04 110 110
KONSULTACJA PERIODONTOLOGICZNA NA DYŻURZE (LEKARZ)-PŁL_137 75 -
KONSULTACJA PERIODONTOLOGICZNA NA DYŻURZE (PROFESOR) 175 -
KONSULTACJA PERIODONTOLOGICZNA NA DYŻURZE (SPECJALISTA)-PŁL_138 110 -
KONSULTACJA PROFESORSKA-PŁL05 210 40
KONSULTACJA PROFESORSKA-PŁO05 170 170
KONTROLA LECZENIA BEZ APARATU-PŁL149 75 55
KONTROLA LECZENIA BEZ APARATU-PŁO149 65 65
KONTROLA LECZENIA BEZ APARATU-PŁS149 55 55
KONTROLA PRZEBIEGU LECZENIA RETENCYJNEGO (STAŁY, ZDEJMOWANY) 145 -
KONTROLA PRZEBIEGU LECZENIA Z APARATEM ZDEJMOWANYM LUB STAŁYM TYPU HYRAX,PENDEX.PENDULUM,STAŁY UTRZYMYWACZ PRZESTRZENI PŁL150 110 90
KONTROLA PRZEBIEGU LECZENIA Z APARATEM-PŁO150 75 75
KONTROLA PRZEBIEGU LECZENIA Z APARATEM-PŁS150 90 90
KONTROLA ZĘBA PO URAZIE 55 -
KOPIA ZDJĘCIA NA FOLII CODONICS BEZ VAT 45 -
KOREKCYJNE SZLIFOWANIE ZĘBÓW + STRIPPING (1 ZABIEG) 90 75
KOREKCYJNE SZLIFOWANIE ZĘBÓW.-PŁO143 70 70
KOREKCYJNE SZLIFOWANIE ZĘBÓW.-PŁS143 75 75
KOREKTA PROTEZY WYKONANYCH POZA SP ZOZ-PŁL129 75 65
KOREKTA PROTEZY WYKONANYCH POZA SP ZOZ-PŁO129 75 75
KOREKTA PROTEZY WYKONANYCH POZA SP ZOZ-PŁS129 65 65
KOREKTA SZYNY-PŁL174 55 45
KOREKTA SZYNY-PŁO174 55 55
KOREKTA SZYNY-PŁS174 45 45
KOREKTOR II KLASY KPL. 870 -
KORONA CYRKONOWA W MOŚCIE NA IMPLANTACH 1835 -
KORONA MC 695 -
KORONA METALOWO-PORCELANOWA NA IMPLANCIE C1 NA ŁĄCZNIKU IND.APOLLO-ALMADENT 3045 -
KORONA METALOWO-PORCELANOWA NA IMPLANCIE C1 NA ŁĄCZNIKU INDYW APOLLO-ALMADENT-NATRODENT 3650 -
KORONA METALOWO-PORCELANOWA NA IMPLANCIE C1 NA ŁĄCZNIKU STANDARDOWYM 2080 -
KORONA METALOWO-PORCELANOWA W MOŚCIE NA IMPLANTACH 870 -
KORONA NA STOPIE ZŁOTA 1 SZT. 1475 -
KORONY CERAMICZNE NA STOPIE SREBRA (495 + CENA SREBRA) 705 -
KORONY CERAMICZNE NA STOPIE ZŁOTA (605 + CENA ZŁOTA) 815 -
KORONY KOSMETYCZNE - CERKONOWA 1540 -
KORONY KOSMETYCZNE- CERKONOWA-PŁL124I 1660 1300
KORONY KOSMETYCZNE- CERKONOWA-PŁO124I 1595 1595
KORONY KOSMETYCZNE- CERKONOWA-PŁS124I 1300 1300
KORONY KOSMETYCZNE - ZŁOŻONA LICOWANA CERAMIKĄ.-PŁL124F 815 605
KORONY KOSMETYCZNE - ZŁOŻONA LICOWANA CERAMIKĄ.-PŁO124F 780 780
KORONY KOSMETYCZNE AKRYLOWE-PŁL124A 430 265
KORONY KOSMETYCZNE AKRYLOWE-PŁO124A 385 385
KORONY KOSMETYCZNE AKRYLOWE-PŁS124A 265 265
KORONY KOSMETYCZNE- GALWANICZNA LICOWANA CERAMIKĄ-PŁL124K 1660 1310
KORONY KOSMETYCZNE- GALWANICZNA LICOWANA CERAMIKĄ-PŁO124K 1595 1595
KORONY KOSMETYCZNE- GALWANICZNA LICOWANA CERAMIKĄ-PŁS124K 1310 1310
KORONY KOSMETYCZNE- KOMPOZYTOWA.-PŁL124B 625 385
KORONY KOSMETYCZNE- KOMPOZYTOWA.-PŁO124B 595 595
KORONY KOSMETYCZNE- KOMPOZYTOWA.-PŁS124B 385 385
KORONY KOSMETYCZNE- LICÓWKA PORCELANOWA.-PŁL124G 1230 835
KORONY KOSMETYCZNE- LICÓWKA PORCELANOWA.-PŁO124G 1155 1155
KORONY KOSMETYCZNE- LICÓWKA PORCELANOWA.-PŁS124G 835 835
KORONY KOSMETYCZNE- METALOWA LANA.-PŁL124C 505 330
KORONY KOSMETYCZNE- METALOWA LANA.-PŁO124C 460 460
KORONY KOSMETYCZNE- METALOWA LANA.-PŁS124C 330 330
KORONY KOSMETYCZNE- PEŁNOCERAMICZNA-PŁL124L 1420 1055
KORONY KOSMETYCZNE- PEŁNOCERAMICZNA-PŁO124L 1300 1300
KORONY KOSMETYCZNE- PEŁNOCERAMICZNA-PŁS124L 1055 1055
KORONY KOSMETYCZNE- TELESKOPOWA DWUCZĘŚCIOWA-PŁL124J 5950 -
KORONY KOSMETYCZNE- TELESKOPOWA DWUCZĘŚCIOWA-PŁO124J 5950 5950
KORONY KOSMETYCZNE- TYMCZASOWA.-PŁL124H 100 70
KORONY KOSMETYCZNE- TYMCZASOWA.-PŁO124H 90 90
KORONY KOSMETYCZNE- TYMCZASOWA.-PŁS124H 70 70
KORONY KOSMETYCZNE- ZŁOŻONA LICOWANA AKRYLEM.-PŁL124D 505 365
KORONY KOSMETYCZNE- ZŁOŻONA LICOWANA AKRYLEM.-PŁO124D 450 450
KORONY KOSMETYCZNE- ZŁOŻONA LICOWANA AKRYLEM.-PŁS124D 365 365
KORONY KOSMETYCZNE- ZŁOŻONA LICOWANA CERAMIKĄ.-PŁL124E 815 385
KORONY KOSMETYCZNE- ZŁOŻONA LICOWANA CERAMIKĄ.-PŁS124F 605 605
KORONY KOSMETYCZNE- ZŁOŻONA LICOWANA KOMPOZYTEM.-PŁO124E 475 475
KORONY KOSMETYCZNE- ZŁOŻONA LICOWANA KOMPOZYTEM.-PŁS124E 385 385
KORONY NA IMPLANTACH + ELEMENTY PROTETYCZNE 3045 -
KORONY /PUNKT/ KOMPOZYTOWE WZMOCNIONE WŁÓKNEM .SZKLA-PŁL126 625 485
KORONY /PUNKT/ KOMPOZYTOWE WZMOCNIONE WŁÓKNEM .SZKLA-PŁO126 595 595
KORONY /PUNKT/ KOMPOZYTOWE WZMOCNIONE WŁÓKNEM .SZKLA-PŁS126 485 485
KOSMETYCZNE POKRYCIE NIEDOROZWOJU SZKLIWA DOROŚLI-PŁL40B2 145 -
KOSMETYCZNE POKRYCIE NIEDOROZWOJU SZKLIWA DOROŚLI-PŁL40B3 165 -
KOSMETYCZNE POKRYCIE NIEDOROZWOJU SZKLIWA DOROŚLI-PŁL40B4 175 -
KOSMETYCZNE POKRYCIE NIEDOROZWOJU SZKLIWA DOROŚLI-PŁO40B1 85 85
KOSMETYCZNE POKRYCIE NIEDOROZWOJU SZKLIWA DOROŚLI-PŁO40B2 100 100
KOSMETYCZNE POKRYCIE NIEDOROZWOJU SZKLIWA DOROŚLI-PŁO40B3 110 110
KOSMETYCZNE POKRYCIE NIEDOROZWOJU SZKLIWA DOROŚLI-PŁO40B4 120 120
KOSMETYCZNE POKRYCIE NIEDOROZWOJU SZKLIWA DOROŚLI-PŁS40B 110 110
KOSMETYCZNE POKRYCIE NIEDOROZWOJU SZKLIWA DZIECI-PŁL40A 145 110
KOSMETYCZNE POKRYCIE NIEDOROZWOJU SZKLIWA DZIECI-PŁO40A 120 120
KOSMETYCZNE POKRYCIE NIEDOROZWOJU SZKLIWA DZIECI-PŁS40A 110 110
KRIOTERAPIA 1 ZABIEG.-PŁO78 100 100
KRIOTERAPIA NIEWIELKICH ZMIAN W OBRĘBIE TKANEK MIĘKKICH JANY USTNEJ - DUŻA ZMIANA 265 -
KRIOTERAPIA NIEWIELKICH ZMIAN W OBRĘBIE TKANEK MIĘKKICH JANY USTNEJ - MAŁA ZMIANA 145 -
KSEROKOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 5 -
KSEROKOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ BEZ VAT 5 -
LAKIEROWANIE JEDNEGO ZĘBA-PŁL_27A 45 35
LAKIEROWANIE JEDNEGO ZĘBA-PŁO_27A 45 45
LAKIEROWANIE JEDNEGO ZĘBA-PŁS_27A 35 35
LAKIEROWANIE ZĘBÓW MLECZNYCH (1/4 ŁUKU ZĘBOWEGO) 55 -
LAKIEROWANIE ZĘBÓW STAŁ.(1/4 Ł.ZĘB.)DO 18R-PŁO_27 55 55
LAKIEROWANIE ZĘBÓW STAŁYCH (1/4 ŁUKU ZĘBOWEGO) DO 18 R-PŁL27 55 45
LAKIEROWANIE ZĘBÓW STAŁYCH (1/4 ŁUKU ZĘBOWEGO) DO 18-PŁS_27 45 45
LASEROTERAPIA BIOSTYMULACYJNA 1 ZABIEG.-PŁL79 65 55
LASEROTERAPIA BIOSTYMULACYJNA 1 ZABIEG.-PŁO79 55 55
LASEROTERAPIA BIOSTYMULACYJNA 1 ZABIEG.-PŁS79 55 55
LASEROTERAPIA BIOSTYMULACYJNA 10 ZABIEGÓW - PŁL79 330 -
LASEROTERAPIA BIOSTYMULACYJNA 5 ZABIEGÓW - PŁL79 210 -
LASEROTERAPIA (LASER BIOSTYMULACYJNY) 65 -
LECZENIE AFT-PŁL200 230 -
LECZENIE AFT-PŁO200 225 225
LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM RUCHOMYM, DWUSZCZ.PŁL148 870 870
LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM RUCHOMYM, DWUSZCZ.PŁO148 870 870
LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM RUCHOMYM, DWUSZCZ.PŁS148 870 870
LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM RUCHOMYM, JEDNOSZCZ-PŁL147 625 625
LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM RUCHOMYM, JEDNOSZCZ-PŁO147 625 625
LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM RUCHOMYM, JEDNOSZCZ-PŁS147 625 625
LECZENIE DŹWIĘKIEM (VITAFONE) - SERIA ZABIEGÓW 70 -
LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA Z WYP. 2 KAN.ZE ZGORZELĄ-PŁL57 165 165
LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA Z WYP. 2 KAN.ZE ZGORZELĄ-PŁO57 165 165
LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA Z WYP. 2 KAN.ZE ZGORZELĄ-PŁS57 165 165
LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA Z WYPEŁNIENIEM 2 KANAŁÓW-PŁL55 165 120
LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA Z WYPEŁNIENIEM 2 KANAŁÓW-PŁO55 165 165
LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA Z WYPEŁNIENIEM 2 KANAŁÓW-PŁS55 120 120
LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA Z WYPEŁNIENIEM 3 KANAŁÓW-PŁL56 230 200
LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA Z WYPEŁNIENIEM 3 KANAŁÓW-PŁO56 230 230
LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA Z WYPEŁNIENIEM 3 KANAŁÓW-PŁS56 200 200
LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW W OBRĘBIE 1/4 ŁUKU ZĘB.-PŁL25 45 45
LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW W OBRĘBIE 1/4 ŁUKU ZĘB.-PŁO_25 45 45
LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW W OBRĘBIE 1/4 ŁUKU ZĘB.-PŁS_25 45 45
LECZENIE ORTODONTYCZNE SZYNAMI ELASTYCZNYMI CLEAR-ELIGNER- 1 ZESTAW SZYN 1120 295
LECZENIE OZONEM - NEUROTERAPIA 75 -
LECZENIE OZONEM - ZAPALENIA GRZYBICZE 75 -
LECZENIE OZONEM - ZATRZYMANIE KRWAWIENIA 45 -
LECZENIE OZONEM KIESZONEK DZIĄSŁOWYCH I ZAOPATRZENIE DZIĄSEŁ 35 -
LECZENIE OZONEM MIAZGI ( DEZYNFEKCJA UBYTKU,DEZYNFEKCJA KANAŁU) 75 -
LECZENIE OZONEM OPRYSZCZKI 75 -
LECZENIE PRÓCHNICY POWIERZCHNIOWEJ ZĘBA.-PŁL29 75 65
LECZENIE PRÓCHNICY POWIERZCHNIOWEJ ZĘBA.-PŁO_29 70 70
LECZENIE PRÓCHNICY POWIERZCHNIOWEJ ZĘBA.-PŁS_29 65 65
LECZENIE PRZY UŻYCIU KOFERDAMU - JEDNA WIZYTA 55 -
LECZENIE SPECJALISTYCZNE (TECHNIKI INAKTYWACYJNE)-PŁL183 120 -
LECZENIE STOMAT. W ZNIECZULENIU OG. DZIECI ZĄB MLECZ-PŁL1812 145 -
LECZENIE STOMAT. W ZNIECZULENIU OG. DZIECI ZĄB MLECZ-PŁL1813 165 -
LECZENIE STOMAT. W ZNIECZULENIU OG. DZIECI ZĄB MLECZ-PŁL1814 185 -
LECZENIE STOMAT. W ZNIECZULENIU OG. DZIECI ZĄB STAŁY-PŁL1811 185 -
LECZENIE STOMAT. W ZNIECZULENIU OG. DZIECI ZĄB STAŁY-PŁL1812 200 -
LECZENIE STOMAT. W ZNIECZULENIU OG. DZIECI ZĄB STAŁY-PŁL1813 210 -
LECZENIE STOMAT. W ZNIECZULENIU OG. DZIECI ZĄB STAŁY-PŁL1814 220 -
LECZENIE STOMAT. W ZNIECZULENIU OG. DZIECI ZĄB STAŁY-PŁL1815 230 -
LECZENIE STOMAT. W ZNIECZULENIU OG. DZIECI ZĄB STAŁY-PŁL1817 240 -
LECZENIE STOMAT. W ZNIECZULENIU OG. DZIECI ZĄB STAŁY-PŁL1818 265 -
LECZENIE WCZESNE Z ELEMENTAMI-PŁO155 70 70
LECZENIE WCZESNE Z ELEMENTAMI-PŁS155 60 60
LECZENIE ZMIAN NA BŁONIE ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ - OBEJ-PŁL81 75 65
LECZENIE ZMIAN NA BŁONIE ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ - OBEJ-PŁO81 75 75
LECZENIE ZMIAN NA BŁONIE ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ - OBEJ-PŁS81 65 65
LIP - BUMPER-PŁL165 385 -
LIP - BUMPER-PŁO165 365 365
LITOTRYPSJA-PŁL196 365 -
LITOTRYPSJA-PŁO196 360 360
LOKALIZACJA I UDROŻNIENIE KANAŁU 295 -
LUTOWANA RURKA HEAD-GEAR-STMJZ45 55 -
LUTOWANIE 145 -
LUTOWANIE ELEMENTU 40 -
LUTOWANIE(DOTYCZY KLAMER, ZAMKÓW, NAPRAW)-STMJZ103 75 -
ŁĄCZENIE LASEROWE(W METALU SZLACHETNYM + 30 ZŁ, NA-STMJZ104 110 -
ŁĄCZNIK(ABUTMENT) INDYWIDUALNY NA IMPLANCIE-STMJZ111 295 -
ŁUK JĘZYKOWY LUTOWANY-STMJZ49 120 -
ŁUK PODNIEBIENNY, GOSHGARIANA, BI-HELIX, QUAD-HELIX,ŁUK JĘZYKOWY LUTOWANY DO PIERŚCIENI STAŁY UTRZYMYWACZ PRZESTRZENI 460 -
ŁUK WARGOWY ROBIN'S RECTRACTOR-STMJZ46 65 -
ŁYŻKA INDYWIDUALNA 75 -
MAGNETYCZNE ELEMENTY PRECYZYJNE DYNA 1165 -
MASKA DELAIRA -PŁL169 450 -
MASKA ?DELAIRA?-PŁO169 565 565
MATERIAŁ KOŚCIOZASTEPCZY PŁL_943 1230 -
MATERIAŁ KOŚCIOZASTĘPCZY 265 -
MATERIAŁ KOŚCIOZASTĘPCZY PŁL_940 145 -
MATERIAŁ KOŚCIOZASTĘPCZY PŁL_942 625 -
MATERIAŁY DO AUGMENTACJI 100 145 -
MATERIAŁY DO AUGMENTACJI 1000 1230 -
MATERIAŁY DO AUGMENTACJI 200 265 -
MATERIAŁY DO AUGMENTACJI 500 625 -
MATRYCA GALWANICZNA NA BELKĘ FREZOWANĄ(PRACE Z CAŁ-STMJZ107 825 -
METAL DO PROTEZY SZKIELETOWEJ 625 -
METALOWE ŁOŻE DO MATRYCY 120 -
METZELDER-STMJZ06 200 -
MIKROPROTEZA DO 2 ZĘBÓW / DO 5 ZĘBÓW(ZĘBY POLSKIE -STMJZ126 220 -
MIKROŚRUBA (IMPLANT ORTODONTYCZNY) 1SZT. 625 -
MODEL Z GIPSU UTWARDZONEGO 110 -
MOST AET Z WŁÓKNA SZKLANEGO Z DOSTAWIONYM 1 ZĘBEM 1230 -
MOST AET Z WŁÓKNA SZKLANEGO Z DOSTAWIONYM 2 ZĘBAMI 1475 -
MOST AET Z WŁÓKNA SZKLANEGO Z DOSTAWIONYM 3 ZĘBEM 1715 -
MOST AET ZA ŁAPKĘ PLUS CENA KORONY-PŁL125A 220 170
MOST AET ZA ŁAPKĘ PLUS CENA KORONY-PŁO125A 220 220
MOST AET ZA ŁAPKĘ PLUS CENA KORONY-PŁS125A 170 170
MOSTY- ZA JEDEN DOSTAWIANY ZĄB LICOWANY AKRYLEM .-PŁL127A 505 365
MOSTY- ZA JEDEN DOSTAWIANY ZĄB LICOWANY AKRYLEM .-PŁO127A 450 450
MOSTY- ZA JEDEN DOSTAWIANY ZĄB LICOWANY AKRYLEM .-PŁS127A 365 365
MOSTY- ZA JEDEN DOSTAWIANY ZĄB LICOWANY CERAMIKĄ .-PŁL127C 815 605
MOSTY- ZA JEDEN DOSTAWIANY ZĄB LICOWANY CERAMIKĄ .-PŁO127C 780 780
MOSTY- ZA JEDEN DOSTAWIANY ZĄB LICOWANY CERAMIKĄ .-PŁS127C 605 605
MOSTY- ZA JEDEN DOSTAWIANY ZĄB LICOWANY KOMPOZYTEM .-PŁL127B 570 385
MOSTY- ZA JEDEN DOSTAWIANY ZĄB LICOWANY KOMPOZYTEM .-PŁO127B 505 505
MOSTY- ZA JEDEN DOSTAWIANY ZĄB LICOWANY KOMPOZYTEM .-PŁS127B 385 385
MUKOCELA-PŁL136 330 -
NACIĘCIE POWIERZCHNIOWO, PODŚLUZÓWKOWO LUB PODSKÓRNIE ROPNIA 100 70
NACIĘCIE POWIERZCHNIOWO, PODŚLUZÓWKOWO LUB PODSKÓRNIE-PŁO91 100 100
NACIĘCIE POWIERZCHNIOWO, PODŚLUZÓWKOWO LUB PODSKÓRNIE-PŁS91 70 70
NAKŁAD DO PROTEZY 120 100
NAKŁAD DO PROTEZY_S 100 100
NAPRAWA APARATU RUCHOMEGO W NIEWILEKIM ZAKRESIE-PŁL151 110 75
NAPRAWA APARATU RUCHOMEGO W NIEWILEKIM ZAKRESIE-PŁO151 75 75
NAPRAWA APARATU RUCHOMEGO W NIEWILEKIM ZAKRESIE-PŁS151 75 75
NAPRAWA APARATU RUCHOMEGO Z WYCISKIEM-PŁL152 175 100
NAPRAWA APARATU RUCHOMEGO Z WYCISKIEM-PŁO152 100 100
NAPRAWA APARATU RUCHOMEGO Z WYCISKIEM-PŁS152 100 100
NAPRAWA APARATU STAŁEGO RETENCYJNEGO 240 -
NAPRAWA OBTURATORA 75 -
NAPRAWA PROTEZY -STMJZ139 75 -
NAPRAWA PROTEZY SZKIELETOWEJ Z ELEM.PRECYZYJNYMI-STMJZ64 110 -
NAPRAWA PROTEZY SZKIELETOWEJ-STMJZ61 110 -
NAPRAWA PROTEZY-STMJZ58 110 -
NAPRAWA SZYNY (DO 1 ROKU) MATERIAŁEM CHEMOUTWARDZALN.-PŁL74 75 55
NAPRAWA SZYNY (DO 1 ROKU) MATERIAŁEM CHEMOUTWARDZALN.-PŁO74 65 65
NAPRAWA SZYNY (DO 1 ROKU) MATERIAŁEM CHEMOUTWARDZALN.-PŁS74 55 55
NAPRAWA SZYNY DO 1 ROKU Z UŻYCIEM TAŚMY Z WŁÓKNA SZK.-PŁL76 165 -
NAPRAWA SZYNY DO 1 ROKU Z UŻYCIEM TAŚMY Z WŁÓKNA SZK.-PŁO_76 165 165
NATYCHMIASTOWA ODBUDOWA ZĘBA (EWENTUALNIE Z ĆWIEKIEM)-PŁL37 230 195
NATYCHMIASTOWA ODBUDOWA ZĘBA (EWENTUALNIE Z ĆWIEKIEM)-PŁO_37 230 230
NATYCHMIASTOWA ODBUDOWA ZĘBA (EWENTUALNIE Z ĆWIEKIEM)-PŁS_37 195 195
NAWOSKOWANIE NA MODELU NA 1 PKT-STMJZ146 55 -
OBTURATOR 165 -
OBTURATOR+ZĄB+KLAMRA 200 -
ODBUDOWA ZĘBA - M.CHEMOUTWARDZALNY-PŁL39A 145 100
ODBUDOWA ZĘBA - M.CHEMOUTWARDZALNY-PŁO39A 120 120
ODBUDOWA ZĘBA - M.CHEMOUTWARDZALNY-PŁS39A 100 100
ODBUDOWA ZĘBA - M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁL39B 185 145
ODBUDOWA ZĘBA - M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁO39B 165 165
ODBUDOWA ZĘBA - M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁS39B 145 145
ODDANIE PROTEZY SZKIELETOWEJ 625 -
ODKRYWANIE IMPLANTÓW-PŁL193 230 -
ODKRYWANIE IMPLANTÓW-PŁO193 225 225
ODSŁONIĘCIE CAŁEJ KORONY ZĘBA DO GRANICY SZKLIWNO-CEMENTOWEJ ZA DWA ZĘBY 570 -
ODSŁONIĘCIE CAŁEJ KORONY ZĘBA DO GRANICY SZKLIWNO-CEMENTOWEJ ZA JEDEN ZĄB 350 -
ODSŁONIĘCIE IMPLANTU 265 -
ODSŁONIĘCIE IMPLANTU 385 -
ODSŁONIĘCIE ZATRZYMANYCH ZĘBÓW-PŁL199 450 -
ODSŁONIĘCIE ZATRZYMANYCH ZĘBÓW-PŁO199 425 425
ODTWORZENIE FUNKCJI ŻUCIA PRZEZ NAPRAWĘ PROTEZ RUCHO.-PŁL119 110 100
ODTWORZENIE FUNKCJI ŻUCIA PRZEZ NAPRAWĘ PROTEZ RUCHO.-PŁP119 110 110
ODTWORZENIE FUNKCJI ŻUCIA PRZEZ NAPRAWĘ PROTEZ RUCHO.-PŁS119 100 100
OPALESCENCE-JEDNA STRZYKAWKA 45 -
OPATRUNEK LECZNICZY W ZĘBIE MLECZNYM-PŁL32 75 65
OPATRUNEK LECZNICZY W ZĘBIE MLECZNYM-PŁO_32 70 70
OPATRUNEK LECZNICZY W ZĘBIE MLECZNYM-PŁS_32 65 65
OPATRUNEK LECZNICZY W ZĘBIE STAŁYM.-PŁL31 75 70
OPATRUNEK LECZNICZY W ZĘBIE STAŁYM.-PŁO_31 70 70
OPATRUNEK LECZNICZY W ZĘBIE STAŁYM.-PŁS_31 70 70
OPERACYJNE ODSŁONIĘCIE ZATRZYMANEGO ZĘBA Z ZAŁOŻENIE-PŁL112 935 -
OPERACYJNE ODSŁONIĘCIE ZATRZYMANEGO ZĘBA Z ZAŁOŻENIE-PŁO112 930 930
OPERACYJNE USUNIECIE ZĘBA ZATRZMANEGO 670 -
OPERACYJNE USUNIECIE ZĘBA ZATRZMANEGO-600 725 -
OPERACYJNE USUNIECIE ZĘBA ZATRZMANEGO-700 845 -
OPERACYJNE USUNIĘCIE GŁĘBOKO ZATRZYMANEGO ZĘBA 670 -
OPERACYJNE USUNIĘCIE ZAWIĄZKÓW ZĘBÓW ZE WSKAZAŃ ORTO-PŁL113 385 -
OPERACYJNE USUNIĘCIE ZAWIĄZKÓW ZĘBÓW ZE WSKAZAŃ ORTO-PŁO113 385 385
OPERACYJNE USUNIĘCIE ZĘBA CAŁKOWICIE ZATRZYMANEGO 485 -
OPERACYJNE USUNIĘCIE ZĘBA CZĘŚCIOWO ZATRZYMANEGO 365 -
OPERACYJNE USUNIĘCIE ZĘBA ZATRZYMANEGO 505 -
OPERACYJNE USUNIĘCIE ZĘBA ZATRZYMANEGO 85B 870 -
OPERACYJNE USUNIĘCIE ZĘBA ZATRZYMANEGO-PŁL85 220 -
OPERACYJNE USUNIĘCIE ZĘBA ZATRZYMANEGO-PŁO_85 220 220
OPERKULEKTOMIA-PŁL194 230 -
OPERKULEKTOMIA-PŁO194 225 225
OPIS RTG PANTOMOGRAFICZNE SEGMENTOWE 40 -
OPIS RTG WARSTWOWE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH 55 -
OPIS RTG ZATOK 55 -
OPIS TOMOGRAFIA KKOMPUTEROWA JEDNEGO STAWU 65 -
OPIS TOMOGRAFIA KKOMPUTEROWA STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH 75 -
OPIS TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA SZCZĘKI 75 -
OPIS TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA SZCZĘKI I ŻUCHWY 100 -
OPIS TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA WYCINKOWA 65 -
OPIS TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA ZATOK SZCZĘKOWYCH 75 -
OPIS TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA ŻUCHWY 75 -
OPIS ZDJĘCIA RTG 60 -
OPRACOWANIE I WYPEŁNIENIE 1 KANAŁU PRZY UŻYCIU MIKRO.-PŁL49 330 -
OPRACOWANIE I WYPEŁNIENIE 1 KANAŁU PRZY UŻYCIU MIKRO.-PŁO49 330 330
OPRACOWANIE I WYPEŁNIENIE 1/2 KANAŁU MIKRO.-PŁL491 165 -
OPRACOWANIE I WYPEŁNIENIE 1/2 KANAŁU MIKRO.-PŁO491 165 165
OPRACOWANIE I WYPEŁNIENIE 1/3 KANAŁU MIKRO.-PŁL492 110 -
OPRACOWANIE I WYPEŁNIENIE 1/3 KANAŁU MIKRO.-PŁO492 110 110
OPRACOWANIE STARYCH WYPEŁNIEŃ I NAWISÓW-PŁL41 75 65
OPRACOWANIE STARYCH WYPEŁNIEŃ I NAWISÓW-PŁO41 70 70
OPRACOWANIE STARYCH WYPEŁNIEŃ I NAWISÓW-PŁS41 65 65
OSSEOGUARD 20MM X 30MM 385 -
OSTATECZNE WYPEŁNIENIE JEDNEGO KANAŁU.-PŁL47 110 70
OSTATECZNE WYPEŁNIENIE JEDNEGO KANAŁU.-PŁO47 110 110
OSTATECZNE WYPEŁNIENIE JEDNEGO KANAŁU.-PŁS47 70 70
OZONOTERAPIA PRÓCHNICY 110 165 -
OZONOTERAPIA PRÓCHNICY 35 60 -
OZONOTERAPIA PRÓCHNICY 55 90 -
OZONOTERAPIA PRÓCHNICY 80 110 -
PEŁNE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA Z WYPEŁNIENIEM 1 K.-PŁL48 210 155
PEŁNE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA Z WYPEŁNIENIEM 1 K.-PŁO48 210 210
PEŁNE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA Z WYPEŁNIENIEM 1 K.-PŁS48 155 155
PENDEX Z RAMIONAMI TMA 990 -
PENDULUM-PŁO168 565 565
PIASKOWANIE (CAŁA JAMA USTNA) 330 -
PIASKOWANIE(1/2 JAMY USTNEJ) 185 -
PIASKOWANIE(1/4 JAMY USTNEJ) 110 -
PLASTYKA DZIĄSŁA WOKÓŁ FILARU ZĘBA CAUTER'EM - PŁO410 90 90
PLASTYKA POŁĄCZENIA PRZETOKI USTNO-ZATOKOWEJ-PŁL109A 385 115
PLASTYKA POŁĄCZENIA PRZETOKI USTNO-ZATOKOWEJ-PŁO109A 145 145
PLASTYKA POŁĄCZENIA PRZETOKI USTNO-ZATOKOWEJ-PŁS109A 115 115
PLASTYKA POŁĄCZENIA USTNO-ZATOKOWEGO,JAKO NASTĘPSTWO-PŁ109B 265 115
PLASTYKA POŁĄCZENIA USTNO-ZATOKOWEGO,JAKO NASTĘPSTWO-PŁO109B 145 145
PLASTYKA POŁĄCZENIA USTNO-ZATOKOWEGO,JAKO NASTĘPSTWO-PŁS109B 115 115
PLASTYKA PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ Z PRZESZCZEPEM PŁL63A 1110 -
PLASTYKA PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ Z PRZESZCZEPEM-PŁO63A 1090 1090
PLASTYKA PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ.-PŁL63 365 -
PLASTYKA PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ.-PŁO63 365 365
PLASTYKA WĘDZIDEŁKA WARGI, POLICZKA.-PŁL62 265 110
PLASTYKA WĘDZIDEŁKA WARGI, POLICZKA.-PŁO62 160 160
PLASTYKA WĘDZIDEŁKA WARGI, POLICZKA.-PŁS62 110 110
PLASTYKA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO SZCZĘKI LUB CZ.ZĘBOD.-PŁL106 450 -
PLASTYKA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO SZCZĘKI LUB CZ.ZĘBOD.-PŁO106 445 445
PŁL_ODTWORZENIE FUNKCJI ŻUCIA PRZEZ NAPRAWĘ PROTEZY RUCHOMEJ 145 145
PŁL-PŁYTKA DIADNOSTYCZNA 90 90
PŁL_PODŚCIELENIE PROTEZY MATERIAŁEM ELASTYFIKOWANYM 330 330
PŁL_PROTEZA ROZSZCZEPOWA 990 870
PŁL_SZYNA CHIRURGICZNA 460 460
PŁO_ODTWORZENIE FUNKCJI ŻUCIA PRZEZ NAPRAWĘ PROTEZY RUCHOMEJ 145 145
PŁO_PODŚCIELENIE PROTEZY MATERIAŁEM ELASTYFIKOWANYM 330 330
PŁO_PROTEZA ROZSZCZEPOWA 870 870
PŁO_SZYNA CHIRURGICZNA 460 460
PŁO_SZYNA NAGRYZOWA 460 460
PŁS_ODTWORZENIE FUNKCJI ŻUCIA PRZEZ NAPRAWĘ PROTEZY RUCHOMEJ 145 145
PŁS-PŁYTKA DIADNOSTYCZNA 90 90
PŁS_PODŚCIELENIE PROTEZY MATERIAŁEM ELASTYFIKOWANYM 330 330
PŁS_PROTEZA ROZSZCZEPOWA 870 870
PŁS_SZYNA CHIRURGICZNA 460 460
PŁS_SZYNA NAGRYZOWA 460 460
PŁUKANIE KIESZONKI DZIĄSŁOWEJ I APLIKACJA LEKU - OBE-PŁL58 45 35
PŁUKANIE KIESZONKI DZIĄSŁOWEJ I APLIKACJA LEKU - OBE-PŁO58 45 45
PŁUKANIE KIESZONKI DZIĄSŁOWEJ I APLIKACJA LEKU - OBE-PŁS58 35 35
PŁYTA SCHWARZA GÓRNA I DOLNA APARATY DWUSZCZ.-STMJZ02 145 -
PŁYTKA NANCE'A-STMJZ25 325 -
PŁYTKA PODNOSZĄCA ZWARCIE, NAGRYZOWA ZDEJMOWANA, NAGRYZOWA LUTOWANA DO PIERŚCIENI 330 -
POBRANIE WYCISKÓW 45 -
PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA WARGI, JĘZYKA, POLICZKA LASEREM LUB NOŻEM CHIRURGICZNYM - PŁL_61A 265 -
PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA WARGI, JĘZYKA, POLICZKA.-PŁL61 75 55
PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA WARGI, JĘZYKA, POLICZKA.-PŁO61 65 65
PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA WARGI, JĘZYKA, POLICZKA.-PŁS61 55 55
PODCINANIE WĘDZIDEŁEK WARG I JEZYKA-PŁL190 385 -
PODCINANIE WĘDZIDEŁEK WARG I JEZYKA-PŁO190 385 385
PODNIESIENIE DNA ZATOKI METODĄ OTWARTĄ 2440 -
PODNIESIENIE DNA ZATOKI METODĄ ZAMKNIĘTĄ 1230 -
PODPARCIE SZKLANE 1230 -
PODPARCIE SZKLANE ZX27-STMJZ132 870 -
PODPARCIE SZKLANE-PŁL134 915 -
PODPARCIE SZKLANE-PŁO134 900 900
PODŚCIELENIE PROTEZY NA GORĄCO/REBAZACJA-STMJZ138 210 -
PODŚCIELENIE PROTEZY (NA ZIMNO)-STMJZ137 120 -
PODŚCIELENIE PROTEZY SZKIELETOWEJ Z ELEM.PRECYZYJN-STMJZ65 265 -
PODŚCIELENIE PROTEZY SZKIELETOWEJ-STMJZ62 265 -
PODŚCIELENIE PROTEZY-STMJZ59 265 -
POGŁĘBIENIE PRZEDSIONKA-PŁL71 295 -
POGŁĘBIENIE PRZEDSIONKA-PŁO71 290 290
POKRYCIE KOSZTÓW TECHNICZNYCH 505 -
POKRYCIE ŁĄCZNIKA CYRKONOWEGO CERAMIKĄ-STMJZ113 165 -
PORADA DERMATOLOGICZNA 70 -
PORADA LEKARSKA.-PŁL03 75 -
PORADA LEKARSKA.-PŁO_03 75 75
PORADA NEUROLOGICZNA (NEUROLOGICAL ) 265 -
POSTĘPOWANIE PRZY OBNAŻENIU I SKALECZENIU MIAZGI-PŁL30 90 65
POSTĘPOWANIE PRZY OBNAŻENIU I SKALECZENIU MIAZGI-PŁO_30 90 90
POSTĘPOWANIE PRZY OBNAŻENIU I SKALECZENIU MIAZGI-PŁS_30 65 65
POWIELENIE GIPSOWEGO MODELU SZCZĘKI LUB ŻUCHWY 1SZT. 45 -
POWIELENIE MODELI ORIENTACYJNYCH SZCZĘKA/ŻUCHWA 90 -
POWIELENIE MODELU-STMJZ53 45 -
PRACA INDYWIDUALNA Z PACJNTEM W PRACOWNI-STMJZ147 165 -
PRACA NA TELESKOPACH-STMJZ118 1355 -
PRF DO POPRAWIENIA GOJENIA DZIĄSŁA 75 -
PRF DO ZABIEGU REGENERACJI TKANEK 145 -
PROSTA NAPRAWA PROTEZY BEZ WYCISKU.-PŁL128A 110 100
PROSTA NAPRAWA PROTEZY BEZ WYCISKU.-PŁO128A 110 110
PROSTA NAPRAWA PROTEZY BEZ WYCISKU.-PŁS128A 100 100
PROSTA NAPRAWA PROTEZY Z WYCISKIEM.(ZA JEDEN ELEM.)-PŁL128B 145 120
PROSTA NAPRAWA PROTEZY Z WYCISKIEM.(ZA JEDEN ELEM.)-PŁO128B 145 145
PROSTA NAPRAWA PROTEZY Z WYCISKIEM.(ZA JEDEN ELEM.)-PŁS128B 120 120
PROTEZA AKRYLOWA BIOFUNKCYJNA ( ZĘBY WYSOKOGŁUZKOW-STMJZ127 870 -
PROTEZA AKRYLOWA (ZĘBY IVOCLAR W STANDARDZIE-STMJZ125 385 -
PROTEZA DZIECIĘCA CAŁKOWITA-PŁO154 790 790
PROTEZA DZIECIĘCA CAŁKOWITA-PŁS154 705 705
PROTEZA DZIECIĘCA CZĘŚCIOWA-PŁO153 650 650
PROTEZA DZIECIĘCA CZĘŚCIOWA-PŁS153 550 550
PROTEZA DZIECIĘCA -PŁL153 695 550
PROTEZA ELASTYCZNA 1230 -
PROTEZA OSIADAJACA WYKONANA METODĄ KALOTOWĄ 990 -
PROTEZA OVD W ŻUCHWIE NA 2 IMPLANTACH PŁL_949 3650 -
PROTEZA OVD W ŻUCHWIE NA 2 IMPLANTACH PŁL_950 4255 -
PROTEZA OVD W ŻUCHWIE NA 4 IMPLANTACH PŁL_951 5465 -
PROTEZA OVD W ŻUCHWIE NA 4 IMPLANTACH PŁL_952 7280 -
PROTEZA SZKIELETOWA Z ACETALU 1595 -
PROTEZY RUCHOME - SZKIELETOWA - PŁL116A 1750 1100
PROTEZY RUCHOME - SZKIELETOWA - PŁO116A 1660 1660
PROTEZY RUCHOME - SZKIELETOWA - PŁS116A 1100 1100
PROTEZY RUCHOME- SZKIEL. Z PRECYZYJNYMI ELEMENTAMI-PŁL116B 2025 1145
PROTEZY RUCHOME- SZKIEL. Z PRECYZYJNYMI ELEMENTAMI-PŁO116B 1960 1960
PROTEZY RUCHOME- SZKIEL. Z PRECYZYJNYMI ELEMENTAMI-PŁS116B 1145 1145
PRZELICOWANIE CERAMIKI (ZMIANA KOLORU)-STMJZ133 145 -
PRZESZCZEP DZIĄSŁA-PŁL70 695 -
PRZESZCZEP DZIĄSŁA-PŁO70 695 695
PRZESZCZEP ŁĄCZNOTKANKOWY BEZ MAT.W OBR.1 ZĘBA-PŁL65A 200 -
PRZESZCZEP ŁĄCZNOTKANKOWY BEZ MAT.W OBR.1 ZĘBA-PŁO65A 185 185
PRZESZCZEP ŁĄCZNOTKANKOWY PRZY JEDNYM ZĘBIE-PŁL_65C 870 -
PRZESZCZEP ŁĄCZNOTKANKOWY PRZY JEDNYM ZĘBIE-PŁO65C 870 870
PRZESZCZEP ŁĄCZNOTKANKOWY Z BIOMATERIAŁEM-PŁL65B 295 -
PRZESZCZEP ŁĄCZNOTKANKOWY Z BIOMATERIAŁEM-PŁO65B 295 295
PRZESZCZEP ŁĄCZNOTKANKOWY-PŁL65 1230 -
PRZESZCZEP ŁĄCZNOTKANKOWY-PŁO65 1220 1220
PRZYGOTOWANIE I WYPOZYCZENIE ZESTAWU' CENTROFIX"-STMJZ136 165 -
PRZYGOTOWANIE PLANU I KOSZTORYSU LECZENIA BEZ ANALIZY CEFALOMETRYCZNEJ 210 -
PRZYGOTOWANIE PLANU I KOSZTÓW LECZENIA Z ANALIZĄ CEFALOMETRYCZNĄ 330 -
PRZYKLEJENIE ELEMENTU (GUZICZEK,LIGATURA) NA ODSŁONIĘTY CHIRURGICZNIE ZĄB 265 -
PRZYKLEJENIE POJEDYNCZEGO ZAMKA (1SZT)-PŁO163 90 90
PRZYKLEJENIE POJEDYNCZEGO ZAMKA DODATKOWEGO , RURKI LUB PIERŚCIENIA,PONOWNE PRZYKLEJENIE ODKLEJONEGO ZAMKA , RURKI LUB PIERŚCIENIA 90 -
PRZYKLEJENIE POJEDYNCZEGO ZAMKA DODATKOWEGO KOSMETYCZNEGO LUB JĘZYKOWEGO,PONOWNE PRZYKLEJENIE ODKLEJONEGO ZAMKA KOSMETYCZNEGO LUB JĘZYKOWEGO 145 -
PUNKT METALOWY DO KORONY LUB MOSTU 145 -
RADIOWIZJOGRAFIA-PŁL15 55 55
RADIOWIZJOGRAFIA-PŁO_15 55 55
RADIOWIZJOGRAFIA-PŁS_15 55 55
REBAZACJA 145 -
REBAZACJA POWIERZCHNI ZGRYZOWYCH W DOWOLNYM ZDEJMOWALNYM APARACIE DWUSZCZĘKOWYM 185 -
REGENERACJA KOŚCI 3355 -
REGENERACJA KOŚCI (BEZ MATERIAŁÓW) 1960 -
REGULACJA ZGRYZU PRZEZ WYBIÓRCZE SZLIFOWANIE ZĘBÓW /-PŁL72 90 65
REGULACJA ZGRYZU PRZEZ WYBIÓRCZE SZLIFOWANIE ZĘBÓW /-PŁO_72 85 85
REGULACJA ZGRYZU PRZEZ WYBIÓRCZE SZLIFOWANIE ZĘBÓW /-PŁS_72 65 65
REJESTRACJA PRZY UŻYCIU ŁUKU TWARZOWEGO - PŁL_479 310 -
REJESTRACJA WEWNĄTRZUSTNA.-PŁL172 75 65
REJESTRACJA WEWNĄTRZUSTNA.-PŁO172 65 65
REJESTRACJA WEWNĄTRZUSTNA.-PŁS172 65 65
REJESTRACJA ZEWNĄTRZUSTNA - PŁL_172_A 100 -
RENTGENODIAGNOSTYKA-OPIS-PŁL08 55 45
RENTGENODIAGNOSTYKA-OPIS-PŁO_08 55 55
RENTGENODIAGNOSTYKA-OPIS-PŁS_08 45 45
REOTINER RUCHOMY-PŁO162 505 505
REOTINER STAŁY-PŁO161 505 505
REPLANTACJA ZĘBA-PŁL100 210 195
REPLANTACJA ZĘBA-PŁO100 205 205
REPLANTACJA ZĘBA-PŁS100 195 195
REPOZYCJA I UNIERUCHOMIENIE ZŁAM.FRAGMENTU WYROSTKA-PŁL93 145 145
REPOZYCJA I UNIERUCHOMIENIE ZŁAM.FRAGMENTU WYROSTKA-PŁO93 145 145
REPOZYCJA I UNIERUCHOMIENIE ZŁAM.FRAGMENTU WYROSTKA-PŁS93 145 145
REPOZYCJA I UNIERUCHOMIENIE ZWICHNIĘTEGO ZĘBA LUB GR-PŁL92 145 145
REPOZYCJA I UNIERUCHOMIENIE ZWICHNIĘTEGO ZĘBA LUB GR-PŁO92 145 145
REPOZYCJA I UNIERUCHOMIENIE ZWICHNIĘTEGO ZĘBA LUB GR-PŁS92 145 145
REPOZYCJA I UNIERUCHOMIENIE ZWICHNIĘTEJ ŻUCHWY.-PŁL97 120 120
REPOZYCJA I UNIERUCHOMIENIE ZWICHNIĘTEJ ŻUCHWY.-PŁO_97 120 120
REPOZYCJA I UNIERUCHOMIENIE ZWICHNIĘTEJ ŻUCHWY.-PŁS97 120 120
RESEKCJA KORZENI ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH-PŁL102A_1 695 -
RESEKCJA KORZENI ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH-PŁL102A_2 825 -
RESEKCJA KORZENI ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH-PŁL102A_3 1035 -
RESEKCJA KORZENI ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH-PŁO102A_1 690 690
RESEKCJA KORZENI ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH-PŁO102A_1_3 1055 1055
RESEKCJA KORZENI ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH-PŁO102A_2 825 825
RESEKCJA KORZENI ZĘBÓW TRZONOWYCH-PŁL102B_1 990 -
RESEKCJA KORZENI ZĘBÓW TRZONOWYCH-PŁL102B_2 1110 -
RESEKCJA KORZENI ZĘBÓW TRZONOWYCH-PŁL102B_3 1230 -
RESEKCJA KORZENI ZĘBÓW TRZONOWYCH-PŁL102B_4 1355 -
RESEKCJA KORZENI ZĘBÓW TRZONOWYCH-PŁO102B_1 990 990
RESEKCJA KORZENI ZĘBÓW TRZONOWYCH-PŁO102B_2 1110 1110
RESEKCJA KORZENI ZĘBÓW TRZONOWYCH-PŁO102B_3 1230 1230
RESEKCJA KORZENI ZĘBÓW TRZONOWYCH-PŁO102B_4 1355 1355
RESEKCJA KORZENIA ZĘBA Z WYPEŁNIENIEM WSTECZNYM.-PŁL102_1 450 -
RESEKCJA KORZENIA ZĘBA Z WYPEŁNIENIEM WSTECZNYM.-PŁL102_2 570 -
RESEKCJA KORZENIA ZĘBA Z WYPEŁNIENIEM WSTECZNYM.-PŁL102_3 705 -
RESEKCJA KORZENIA ZĘBA Z WYPEŁNIENIEM WSTECZNYM.-PŁO102_1 445 445
RESEKCJA KORZENIA ZĘBA Z WYPEŁNIENIEM WSTECZNYM.-PŁO102_2 570 570
RESEKCJA KORZENIA ZĘBA Z WYPEŁNIENIEM WSTECZNYM.-PŁO102_3 705 705
RESEKCJA KORZENIA ZĘBA Z WYPEŁNIENIEM WSTECZNYM.-PŁS102 425 425
RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA-DOTYCZY ZĘBÓW PRZEDNICH 625 -
RESORPCJA 265 -
RETAINER CZĘŚCIOWY-PŁL_162A 385 -
RETAINER RUCHOMY-PŁL162 625 -
RETAINER STAŁY-PŁL161 625 -
REVERSE-PULL HEADGER-PŁO170 825 825
RPE+BENESLIDER 2660 -
SET-UP (1 PKT)-STMJZ42 45 -
SIATKA WZMACNIAJĄCA W PROTEZIE POZŁACANA LUB SREBR-STMJZ140 175 -
SKALING PODDZIĄSŁOWY (NIE OBEJMUJE ZNIECZULENIA)-PŁL59 100 65
SKALING PODDZIĄSŁOWY (NIE OBEJMUJE ZNIECZULENIA)-PŁO_59 90 90
SKALING PODDZIĄSŁOWY (NIE OBEJMUJE ZNIECZULENIA)-PŁS59 65 65
SREBRO 0,5 GR 90 -
STERYLIZACJA KANAŁÓW-PŁL188 230 -
STERYLIZACJA KANAŁÓW-PŁO188 225 225
STOPIEŃ CERAMICZNY (60ZL) 90 -
SZABLON CHIRURGICZNY 750 -
SZABLON CHIRURGICZNY DO POZYCJONOWANIA IMPLANTU W -PŁL177_2 505 -
SZABLON CHIRURGICZNY DO POZYCJONOWANIA IMPLANTU WRAZ Z NAWIGACJĄ CT MGUIDE 2440 -
SZEROKI SKAN ŻUCHWY 14 CM 385 -
SZKIELET WTÓRNY NA BELKĘ FREZOWANA UMIESZCZONY POD-STMJZ108 430 -
SZKIELET WTÓRNY NA BELKĘ FREZOWANA Z MATERIAŁEM "F-STMJZ109 695 -
SZYNA CHIRURGICZNA 330 -
SZYNA NTI 505 -
SZYNA ŚRÓDOPERACYJNA 460 -
SZYNA ŚRÓDOPERACYJNA-STMJZ52 295 -
SZYNA ZGRYZOWA-ERGROPRESS-PŁL173B 165 165
SZYNA ZGRYZOWA-ERGROPRESS-PŁO173B 165 165
SZYNA ZGRYZOWA-ERGROPRESS-PŁS173B 165 165
SZYNA ZWARCIOWA Z DEPROGRAMATOREM NA ŁUKU TWARZOWYM 505 -
SZYNA ZWARCIOWA (ZGRYZOWA)-PŁL173A 385 310
SZYNA ZWARCIOWA (ZGRYZOWA)-PŁO173A 310 310
SZYNA ZWARCIOWA (ZGRYZOWA)-PŁS173A 310 310
SZYNOWANIE POJEDYNCZEGO ZĘBA MATERIAŁEM CHEMOUTWARDZ.-PŁL77 75 55
SZYNOWANIE POJEDYNCZEGO ZĘBA MATERIAŁEM CHEMOUTWARDZ.-PŁO77 75 75
SZYNOWANIE POJEDYNCZEGO ZĘBA MATERIAŁEM CHEMOUTWARDZ-PŁS77 55 55
SZYNOWANIE ZĘBÓW MATERIAŁEM KOMPOZYTOWYM CHEMOUTWARD.-PŁL73 295 230
SZYNOWANIE ZĘBÓW MATERIAŁEM KOMPOZYTOWYM CHEMOUTWARD.-PŁO73 295 295
SZYNOWANIE ZĘBÓW MATERIAŁEM KOMPOZYTOWYM CHEMOUTWARD-PŁS73 230 230
SZYNOWANIE ZĘBÓW U DZIECI PO URAZACH 210 -
SZYNOWANIE ZĘBÓW Z UŻ. TAŚM Z WŁÓKIEN SZKLANYCH (6 ZĘBÓW) 955 955
SZYNOWANIE ZĘBÓW Z UŻ.TAŚM Z WŁ. SZKL. ZA KAŻDY NASTĘPNY ZĄB 210 -
SZYNOWANIE ZĘBÓW Z UŻYCIEM TAŚM Z WŁÓKIEN SZKLANYCH(6 ZĘBÓW) 990 -
ŚR. DO ZAMYKANIA PRZESTRZENI-STMJZ33 55 -
ŚRUBA DO ZAMYKANIA ŁUKU-PŁO_215 110 110
ŚRUBA DO ZAMYKANIA PRZESTRZENI, ŚRUBA OTWARTA 110 -
ŚRUBA KABŁĄKOWA, MULLERA 90 -
ŚRUBA SEGMENTOWA 75 -
ŚRUBA SEGMENTOWA-PŁO_217 75 75
ŚRUBA TELESKOPOWA 75 -
ŚRUBA TELESKOPOWA-PŁO_216 75 75
ŚRUBA WEISEGO 220 -
ŚRUBA WELSSEGO-PŁO_214 200 200
ŚRUBA ZAWIASOWA, WACHLARZOWA, WG. PRZYLIPAKA 90 -
ŚRUBY BERTONIEGO - TRÓJKIERUNKOWA 165 -
ŚRUBY BERTONIEGO-PŁO_213 165 165
ŚRUBY FISCHER, FISCHER MINI 65 -
ŚRUBY FISCHERPŁO_212 65 65
TERAPEUTYCZNY MOST TYMCZASOWY 165 -
TEST - PŁL_TEST 145 80
TEST - PŁO_TEST 120 120
TRANSPORT MEDYCZNY STOMATOLOGIA - DOPŁATA - KIEROWCA - OBIE STRONY 120 -
TREPANACJA MARTWEGO ZĘBA Z ZAOPATRZENIEM UBYTKU OPAT.-PŁL42 75 70
TREPANACJA MARTWEGO ZĘBA Z ZAOPATRZENIEM UBYTKU OPAT.-PŁO42 75 75
TREPANACJA MARTWEGO ZĘBA Z ZAOPATRZENIEM UBYTKU OPAT.PŁS42 70 70
TYMCZASOWE ZAOPATRZENIE ZŁAMANEJ SZCZĘKI LUB ŻUCHWY.-PŁL94 145 65
TYMCZASOWE ZAOPATRZENIE ZŁAMANEJ SZCZĘKI LUB ŻUCHWY.-PŁO94 145 145
TYMCZASOWE ZAOPATRZENIE ZŁAMANEJ SZCZĘKI LUB ŻUCHWY.-PŁS94 65 65
UNIERUCHOMIENIE ZĘBA PO REPLANTACJI-PŁL101 90 65
UNIERUCHOMIENIE ZĘBA PO REPLANTACJI-PŁO101 90 90
UNIERUCHOMIENIE ZĘBA PO REPLANTACJI-PŁS101 65 65
UNIERUCHOMIENIE ZĘBÓW LIGATURĄ DRUCIANĄ, NYLONOWĄ.-PŁL64 65 55
UNIERUCHOMIENIE ZĘBÓW LIGATURĄ DRUCIANĄ, NYLONOWĄ.-PŁO64 65 65
UNIERUCHOMIENIE ZĘBÓW LIGATURĄ DRUCIANĄ, NYLONOWĄ.-PŁS64 55 55
UNIERUCHOMIENIE ZĘBÓW LIGATURĄ NYLONOWA-PŁL77A 90 -
UNIERUCHOMIENIE ZĘBÓW LIGATURĄ NYLONOWA-PŁO77A 85 85
USG: STAWÓW SKRONIOWO ŻUCHWOWYCH, ŚLINIANEK, TARCZYC-PŁL16 90 90
USG: STAWÓW SKRONIOWO ŻUCHWOWYCH, ŚLINIANEK, TARCZYC-PŁO_16 90 90
USG: STAWÓW SKRONIOWO ŻUCHWOWYCH, ŚLINIANEK, TARCZYC-PŁS_16 90 90
USTAWIENIE ZĘBÓW W PROTEZIE 110 -
USUNIĘCIE BLASZKI WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO 145 -
USUNIĘCIE GŁĘBOKO ZŁAMANEGO ZEWNĄTRZZĘBODOŁOWEGO-PŁL84B 200 165
USUNIĘCIE GŁĘBOKO ZŁAMANEGO ZEWNĄTRZZĘBODOŁOWEGO-PŁO84B 200 200
USUNIĘCIE GŁĘBOKO ZŁAMANEGO ZEWNĄTRZZĘBODOŁOWEGO-PŁS84B 165 165
USUNIĘCIE GŁĘBOKO ZŁAMANEGO ZĘBA-WEWNĄTRZZĘBOWEGO-PŁL84A 195 175
USUNIĘCIE GŁĘBOKO ZŁAMANEGO ZĘBA-WEWNĄTRZZĘBOWEGO-PŁO84A 200 200
USUNIĘCIE GŁĘBOKO ZŁAMANEGO ZĘBA-WEWNĄTRZZĘBOWEGO-PŁS84A 175 175
USUNIĘCIE IMPLANTU A 330 -
USUNIĘCIE IMPLANTU B 460 -
USUNIĘCIE JEDNEJ KORONY PROTETYCZNEJ/WKŁADU-PŁL1301 75 65
USUNIĘCIE JEDNEJ KORONY PROTETYCZNEJ/WKŁADU-PŁL1302 100 75
USUNIĘCIE JEDNEJ KORONY PROTETYCZNEJ/WKŁADU-PŁL1303 90 90
USUNIĘCIE JEDNEJ KORONY PROTETYCZNEJ/WKŁADU-PŁO1301 75 75
USUNIĘCIE JEDNEJ KORONY PROTETYCZNEJ/WKŁADU-PŁO1302 100 100
USUNIĘCIE JEDNEJ KORONY PROTETYCZNEJ/WKŁADU-PŁO1303 90 90
USUNIĘCIE JEDNEJ KORONY PROTETYCZNEJ/WKŁADU-PŁS1301 65 65
USUNIĘCIE JEDNEJ KORONY PROTETYCZNEJ/WKŁADU-PŁS1302 75 75
USUNIĘCIE JEDNEJ KORONY PROTETYCZNEJ/WKŁADU-PŁS1303 90 90
USUNIĘCIE KORONY LUB FRAGMENTU ZĘBA 90 -
USUNIĘCIE LUB LECZENIE 6-CIU DO 10-CIU ZĘBÓW-PŁO213 495 495
USUNIĘCIE LUB LECZENIE 11-TU DO 15-TU ZĘBÓW LUB ZABI-PŁL214- KOSZT ANESTEZJOLOGA PRZY ZNIECZULENIU OGÓLNYM - NIE WLICZONA KWOTA ZA USUNIĘCIA ZĘBA 695 -
USUNIĘCIE LUB LECZENIE 11-TU DO 15-TU ZĘBÓW LUB ZABI-PŁO214 695 695
USUNIĘCIE LUB LECZENIE 16-TU DO 20-TU ZĘBÓW LUB ZAB.-PŁL215 - KOSZT ANESTEZJOLOGA PRZY ZNIECZULENIU OGÓLNYM - NIE WLICZONA KWOTA ZA USUNIĘCIA ZĘBA 815 -
USUNIĘCIE LUB LECZENIE 16-TU DO 20-TU ZĘBÓW LUB ZAB.-PŁO215 815 815
USUNIĘCIE LUB LECZENIE 21 DO 25-CIU ZĘBÓW PŁL_216 - KOSZT ANESTEZJOLOGA PRZY ZNIECZULENIU OGÓLNYM - NIE WLICZONA KWOTA ZA USUNIĘCIA ZĘBA 870 -
USUNIĘCIE LUB LECZENIE 6-CIU DO 10-CIU ZĘBÓW-PŁL213 - KOSZT ANESTEZJOLOGA PRZY ZNIECZULENIU OGÓLNYM - NIE WLICZONA KWOTA ZA USUNIĘCIA ZĘBA 505 -
USUNIĘCIE LUB LECZENIE DO PIĘCIU ZĘBÓW-PŁL212 - KOSZT ANESTEZJOLOGA PRZY ZNIECZULENIU OGÓLNYM - NIE WLICZONA KWOTA ZA USUNIĘCIA ZĘBA 365 -
USUNIĘCIE LUB LECZENIE DO PIĘCIU ZĘBÓW-PŁO212 365 365
USUNIĘCIE SZWÓW - PŁL_477 45 -
USUNIĘCIE TORBIELI ŚLINOWEJ.-PŁL99 295 240
USUNIĘCIE TORBIELI ŚLINOWEJ.-PŁO99 295 295
USUNIĘCIE TORBIELI ŚLINOWEJ.-PŁS99 240 240
USUNIĘCIE ZĘBA JEDNOKOPRZENIOWEGO 90 -
USUNIĘCIE ZĘBA JEDNOKORZENIOWEGO MLECZNEGO.-PŁL82 90 -
USUNIĘCIE ZĘBA JEDNOKORZENIOWEGO.-PŁL82 210 90
USUNIĘCIE ZĘBA JEDNOKORZENIOWEGO.-PŁO82 110 110
USUNIĘCIE ZĘBA JEDNOKORZENIOWEGO.-PŁS82 90 90
USUNIĘCIE ZĘBA POPRZEZ DŁUTOWANIE 460 -
USUNIĘCIE ZĘBA WIELOKORZENIOWEGO MLECZNEGO.-PŁL83 100 -
USUNIĘCIE ZĘBA WIELOKORZENIOWEGO.-PŁL83 265 110
USUNIĘCIE ZĘBA WIELOKORZENIOWEGO.-PŁO83 120 120
USUNIĘCIE ZĘBA WIELOKORZENIOWEGO.-PŁS83 110 110
USUNIĘCIE ZĘBINIAKA Z KOMORY ZĘBA 265 -
USUNIĘCIE ZĘBÓW NADLICZBOWYCH - 1000 1210 -
USUNIĘCIE ZĘBÓW NADLICZBOWYCH - 400 485 -
USUNIĘCIE ZĘBÓW NADLICZBOWYCH - 500 605 -
USUNIĘCIE ZĘBÓW NADLICZBOWYCH - 600 725 -
USUNIĘCIE ZĘBÓW NADLICZBOWYCH - 700 845 -
USUNIĘCIE ZĘBÓW NADLICZBOWYCH - 800 970 -
USUNIĘCIE ZĘBÓW NADLICZBOWYCH - 900 1090 -
USUNIĘCIE ZŁOGÓW NAZĘBNYCH Z 1/2 ŁUKU ZĘBOWEGO-PŁS_24 65 65
USUNIĘCIE ZŁOGÓW NAZĘBNYCH Z 1/2ŁUKU ZĘBOWEGO-PŁL24 75 65
USUNIĘCIE ZŁOGÓW NAZĘBNYCH Z 1/2ŁUKU ZĘBOWEGO-PŁO_24 75 75
USUWANIE NADZIĄŚLAKÓW-PŁL195 230 -
USUWANIE NADZIĄŚLAKÓW-PŁO195 230 230
USUWANIE ZŁAMANYCH NARZĘDZI, WKŁADÓW KORONOWO KORZE.-PŁL49A1 385 -
USUWANIE ZŁAMANYCH NARZĘDZI, WKŁADÓW KORONOWO KORZE.-PŁL49A2 320 -
USUWANIE ZŁAMANYCH NARZĘDZI, WKŁADÓW KORONOWO KORZE.-PŁL49A3 440 -
USUWANIE ZŁAMANYCH NARZĘDZI, WKŁADÓW KORONOWO KORZE.-PŁO49A1 385 385
USUWANIE ZŁAMANYCH NARZĘDZI, WKŁADÓW KORONOWO KORZE.-PŁO49A2 320 320
USUWANIE ZŁAMANYCH NARZĘDZI, WKŁADÓW KORONOWO KORZE.-PŁO49A3 430 430
USUWANIE ZŁOGÓW NAZEBNYCH PRZY UZYCIU PIASKARKI (1/2-)PŁL24A 100 90
USUWANIE ZŁOGÓW NAZEBNYCH PRZY UZYCIU PIASKARKI (1/2)-PŁS_24 90 90
USUWANIE ZŁOGÓW NAZEBNYCH PRZY UZYCIU PIASKARKI(1/2)-PŁO_24A 100 100
USUWANIE ZMIAN Z BLONY ŚLUZOWEJ-PŁL191 330 -
USUWANIE ZMIAN Z BLONY ŚLUZOWEJ-PŁO191 330 330
UTRZYMYWACZ PRZESTRZENI AKRYLOWY-STMJZ43 65 -
UTRZYMYWACZ PRZESTRZENI LUTOWANY-STMJZ44 90 -
UZUPEŁNIENIE BRAKÓW ZĘBOWYCH 1-4 ZĘBY-PŁL115A 570 460
UZUPEŁNIENIE BRAKÓW ZĘBOWYCH 1-4 ZĘBY-PŁO115A 505 505
UZUPEŁNIENIE BRAKÓW ZĘBOWYCH 1-4 ZĘBY-PŁS115A 460 460
UZUPEŁNIENIE BRAKÓW ZĘBOWYCH 5-8 ZĘBY-PŁL115B 695 595
UZUPEŁNIENIE BRAKÓW ZĘBOWYCH 5-8 ZĘBY-PŁO115B 625 625
UZUPEŁNIENIE BRAKÓW ZĘBOWYCH 5-8 ZĘBY-PŁS115B 595 595
UZUPEŁNIENIE BRAKÓW ZĘBOWYCH WIĘCEJ NIŻ 8 ZĘBÓW-PŁL115C 815 625
UZUPEŁNIENIE BRAKÓW ZĘBOWYCH WIĘCEJ NIŻ 8 ZĘBÓW-PŁO115C 780 780
UZUPEŁNIENIE BRAKÓW ZĘBOWYCH WIĘCEJ NIŻ 8 ZĘBÓW-PŁS115C 625 625
UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCEGO ZĘBA PRZY UŻYCIU SZYNY Z WŁÓKNA SZKLANEGO 1230 -
UŻYCIE INNEGO RODZAJU NICI CHIRURGICZNYCH NIŻ CATGUT-PŁL89 55 55
UŻYCIE INNEGO RODZAJU NICI CHIRURGICZNYCH NIŻ CATGUT-PŁO89 55 55
UŻYCIE INNEGO RODZAJU NICI CHIRURGICZNYCH NIŻ CATGUT-PŁS89 55 55
WAX-UP 55 -
WAX-UP POD TYMCZASOWE KORONY-STMJZ135 45 -
WIZYTA ADAPTACYJNA (DZIECI DO 6-TEGO ROKU ŻYCIA)-PŁL07 65 55
WIZYTA ADAPTACYJNA (DZIECI DO 6-TEGO ROKU ŻYCIA)-PŁO_07 65 65
WIZYTA ADAPTACYJNA (DZIECI DO 6-TEGO ROKU ŻYCIA)-PŁS_07 55 55
WIZYTA KONTROLNA IMPLANTOLOGICZNA 110 -
WIZYTA KONTROLNA PRZEBIEGU LECZENIA APARATEM STAŁYM SAMOLIGATURUJĄCYM 265 -
WIZYTA KONTROLNA W PRZEBIEGU LECZENIA APARATEM STAŁYM CIENKOŁUKOWYM JĘZYKOWYM -PŁL154 695 705
WIZYTA KONTROLNA W PRZEBIEGU LECZENIA APARATEM STAŁYM KOSMETYCZNYM 265 -
WIZYTA KONTROLNA W PRZEBIEGU LECZENIA APAR.STAŁYM-PŁS158 145 145
WIZYTA KONTROLNA W PRZEBIEGU LECZENIA APATAREM STAŁYM METALOWYM CIENKOŁUKOWYM 240 70
WIZYTA KONTROLNA W PRZEBIEGU LECZENIA APATAREM STAŁYM-PŁO159 185 185
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY /METAL./ POJEDYNCZY-PŁL122 365 220
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY /METAL./ POJEDYNCZY-PŁO122 325 325
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY /METAL./ POJEDYNCZY-PŁS122 220 220
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY NA ZŁOCIE 625 -
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY Z WŁÓKIEN SZKLANYCH-PŁL123B 450 330
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY Z WŁÓKIEN SZKLANYCH-PŁO123B 385 385
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY Z WŁÓKIEN SZKLANYCH-PŁS123B 330 330
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY/METAL/ SKŁADANY-PŁL123 430 320
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY/METAL/ SKŁADANY-PŁO123 385 385
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY/METAL/ SKŁADANY-PŁS123 320 320
WOSKOWANIE DIAGNOSTYCZNE 55 -
WSTĘPNA KONSULTACJA ENDODONTYCZNA 70 -
WSZCZEPIENIE IMPLANTU 3045 -
WYBIELANIE ZĘBÓW MARTWYCH (JEDNA WIZYTA)-PŁL23 70 50
WYBIELANIE ZĘBÓW MARTWYCH (JEDNA WIZYTA)-PŁO_23 70 70
WYBIELANIE ZĘBÓW MARTWYCH (JEDNA WIZYTA)-PŁS_23 50 50
WYBIELANIE ZĘBÓW ŻYWYCH LAMPĄ - BT-COOL + MATERIAŁ -PŁL22B 560 560
WYBIELANIE ZĘBÓW ŻYWYCH LAMPĄ - BT-COOL-PŁL22A 485 485
WYBIELANIE ZĘBÓW ŻYWYCH LUB MARTWYCH Z UŻYCIEM SZYNY-PŁL22 295 230
WYBIELANIE ZĘBÓW ŻYWYCH LUB MARTWYCH Z UŻYCIEM SZYNY-PŁO_22 295 295
WYBIELANIE ZĘBÓW ŻYWYCH LUB MARTWYCH Z UŻYCIEM SZYNY-PŁS_22 230 230
WYCIĄG ZEWNĄTRZUSTNY JAKO INDYWIDUALNA METODA POSTĘP-PŁO164 365 365
WYCIĄG ZEWNĄTRZUSTNY Z PIERŚCIENIAMI 505 -
WYCIĘCIE KAPTURA DZIĄSŁOWEGO-PŁL_60A 145 -
WYCIĘCIE WŁÓKNIAKA,BRODAWCZAKA I INNEJ ZMIANY BŁONY ŚLUZOWEJ LASEREM LUB NOŻEM CHIRURGICZNYM - PŁL_474 265 -
WYCISK CZYNNOŚCIOWY Z USZCZELNIENIEM POBRZEŻA Z AKR.-PŁL133 90 65
WYCISK CZYNNOŚCIOWY Z USZCZELNIENIEM POBRZEŻA Z AKR.-PŁO133 90 90
WYCISK CZYNNOŚCIOWY Z USZCZELNIENIEM POBRZEŻA Z AKR.-PŁS133 65 65
WYCISK JEDNEJ SZCZĘKI DLA DIAGNOZY, PLANOWANIA I K.-PŁL141 90 60
WYCISK JEDNEJ SZCZĘKI DLA DIAGNOZY, PLANOWANIA I K.-PŁO141 70 70
WYCISK JEDNEJ SZCZĘKI DLA DIAGNOZY, PLANOWANIA I K.-PŁS141 60 60
WYCISKI I MODELE ORIENTACYJNE (G+D) 175 -
WYCISKI SZCZĘKI I ŻUCHWY DLA DIAGNOZY, PLANOWANIA I -PŁL171 100 90
WYCISKI SZCZĘKI I ŻUCHWY DLA DIAGNOZY, PLANOWANIA I -PŁO171 100 100
WYCISKI SZCZĘKI I ŻUCHWY DLA DIAGNOZY, PLANOWANIA I -PŁS171 90 90
WYDŁUŻENIE KORONY 295 -
WYKONANIE LABORATORYJNE ŁYŻKI PARAOKLUZYJNEJ 55 -
WYŁUSZCZENIE KAMIENIA Z PRZEWODU ŚLINIANKI.-PŁL98 220 -
WYŁUSZCZENIE KAMIENIA Z PRZEWODU ŚLINIANKI.-PŁO98 220 220
WYŁUSZCZENIE TORBIELI ZĘBOPOCHODNYCH-PŁL107 330 -
WYŁUSZCZENIE TORBIELI ZĘBOPOCHODNYCH-PŁO107 205 205
WYMIANA GŁÓWKI W ZAMKU CEKA 320 -
WYMIANA GUMEK W PROTEZIE (IMPLANTY) 145 -
WYMIANA MAGNESU W PROTEZIE 505 -
WYMIANA MATRYC TEFLONOWYCH W PRACACH OVD NA IMPLANTACH 210 -
WYMIANA MATRYC W PROTEZIE OVERDENTURE 210 -
WYMIANA MATRYCY TEFLONOWEJ-STMJZ120 90 -
WYMIANA TEFLONU 145 -
WYMIANA WKŁADKI TEFLONOWEJ W ELEMENCIE PRECYZYJNYM BREDENT 175 -
WYMIANA ZĘBÓW W PROTEZIE 330 -
WYMIANA ZĘBÓW W PRZYMIARCE-STMJZ130 90 -
WYPEŁNIENIE ROZLEGŁEGO U. 2 POW.-M.AMALGAMAT-PŁL35B 145 80
WYPEŁNIENIE ROZLEGŁEGO U. 2 POW.-M.AMALGAMAT-PŁO35B 145 145
WYPEŁNIENIE ROZLEGŁEGO U. 2 POW.-M.CHEMOUTWARDZALNY-PŁL38A 165 145
WYPEŁNIENIE ROZLEGŁEGO U. 2 POW.-M.CHEMOUTWARDZALNY-PŁO35A 145 145
WYPEŁNIENIE ROZLEGŁEGO U. 2 POW.-M.CHEMOUTWARDZALNY-PŁS35A 145 145
WYPEŁNIENIE ROZLEGŁEGO U.2 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁL35C2 185 -
WYPEŁNIENIE ROZLEGŁEGO U.2 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁL35C3 200 -
WYPEŁNIENIE ROZLEGŁEGO U.2 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁL35C5 185 -
WYPEŁNIENIE ROZLEGŁEGO U.2 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁO35C2 175 175
WYPEŁNIENIE ROZLEGŁEGO U.2 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁO35C3 175 175
WYPEŁNIENIE ROZLEGŁEGO U.2 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁO35C4 185 185
WYPEŁNIENIE ROZLEGŁEGO U.2 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁO35C5 175 175
WYPEŁNIENIE ROZLEGŁEGO U.2 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁO35C6 200 200
WYPEŁNIENIE U. 3 POW. - M.AMALGAMAT-PŁL36B 145 120
WYPEŁNIENIE U. 3 POW. - M.AMALGAMAT-PŁO36B 145 145
WYPEŁNIENIE U. 3 POW. - M.AMALGAMAT-PŁS_36B 120 120
WYPEŁNIENIE U. 3 POW. - M.CHEMOUTWARDZALNY-PŁL36A 145 140
WYPEŁNIENIE U. 3 POW. - M.CHEMOUTWARDZALNY-PŁO36A 145 145
WYPEŁNIENIE U. 3 POW. - M.CHEMOUTWARDZALNY-PŁS36A 140 140
WYPEŁNIENIE U. 3 POW. - M.ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁL36C2 185 -
WYPEŁNIENIE U. 3 POW. - M.ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁL36C3 200 -
WYPEŁNIENIE U. 3 POW. - M.ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁL36C4 185 -
WYPEŁNIENIE U. 3 POW. - M.ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁL36C5 210 -
WYPEŁNIENIE U. 3 POW. - M.ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁO36C1 175 175
WYPEŁNIENIE U. 3 POW. - M.ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁO36C2 185 185
WYPEŁNIENIE U. 3 POW. - M.ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁO36C3 200 200
WYPEŁNIENIE U. 3 POW. - M.ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁO36C4 185 185
WYPEŁNIENIE U. 3 POW. - M.ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁO36C5 210 210
WYPEŁNIENIE U. 3 POW. - M.ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁS_36C 145 145
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-1.M.AMALGAMAT-PŁS33A 110 110
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-M.AMALGAMAT-PŁL33B 110 110
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-M.AMALGAMAT-PŁO_33B 110 110
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-M.CHEMOUTWARDZALNY-PŁL_33A 145 115
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-M.CHEMOUTWARDZALNY-PŁO_33A 120 120
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-M.CHEMOUTWARDZALNY-PŁS33A 115 115
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁL33C3 155 120
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁL33C4 165 -
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁL33C5 175 -
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁL33C7 165 -
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁO33C2 155 155
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁO33C3 145 145
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁO33C4 155 155
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁO33C5 165 165
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁO33C6 155 155
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁO33C7 165 165
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁS33C_1 115 115
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁS33C_2 110 110
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 1 POW.-ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁS33C_3 120 120
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 2 POW.- M.CHEMOUTWARDZALNY-PŁL34A 175 120
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 2 POW.- M.CHEMOUTWARDZALNY-PŁO34A 145 145
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 2 POW.-1. M.AMALGAMAT-PŁS34B 120 120
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 2 POW.-M.AMALGAMAT-PŁL34B 145 120
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 2 POW.-M.AMALGAMAT-PŁO34B 120 120
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 2 POW-M.CHEMOUTWARDZALNY-PŁS34A 120 120
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 2 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁL34C 165 -
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 2 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁL34C2 175 -
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 2 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁL34C4 185 -
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 2 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁO34C1 145 145
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 2 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁO34C2 155 155
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 2 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁO34C3 165 165
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 2 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁO34C4 175 175
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 2 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁO34C5 185 185
WYPEŁNIENIE U. Z.STAŁEGO 2 POW.-M.ŚWIATŁOUTWARDZALNY-PŁS34C 120 120
WYPEŁNIENIE U.KORONY ZĘBA MLECZNEGO-AMALGAMAT-PŁL38B 110 90
WYPEŁNIENIE U.KORONY ZĘBA MLECZNEGO-AMALGAMAT-PŁO_38B 100 100
WYPEŁNIENIE U.KORONY ZĘBA MLECZNEGO-AMALGAMAT-PŁS_38B 90 90
WYPEŁNIENIE U.KORONY ZĘBA MLECZNEGO-M.CHEM.-PŁL38A 110 95
WYPEŁNIENIE U.KORONY ZĘBA MLECZNEGO-M.CHEM.-PŁO38A 105 105
WYPEŁNIENIE U.KORONY ZĘBA MLECZNEGO-M.CHEM.-PŁS38A 95 95
WYPEŁNIENIE U.KORONY ZĘBA MLECZNEGO-M.ŚWIAT.-PŁL38C 120 100
WYPEŁNIENIE U.KORONY ZĘBA MLECZNEGO-M.ŚWIAT.-PŁO38C 110 110
WYPEŁNIENIE U.KORONY ZĘBA MLECZNEGO-M.ŚWIAT.-PŁS38C 100 100
WZORNIK-STMJZ50 55 -
ZABEZPIECZENIE BRUZD LAKIEM SZCZELINOWYM 55 55
ZABEZPIECZENIE BRUZD LAKIEM SZCZELINOWYM 45 45
ZABEZPIECZENIE BRUZD LAKIEM SZCZELINOWYM -PŁL26 55 45
ZABIEGI CHIRURGICZNE Z UŻYCIEM LASERA CO2-PŁL104 385 -
ZABIEGI CHIRURGICZNE Z UŻYCIEM LASERA CO2-PŁO104 385 385
ZACEMENTOWANIE KORONY PROTETYCZNEJ LUB WKŁADU KORONOWO KORZENIOWEGO NA STAŁE -PŁO131A 65 65
ZACEMENTOWANIE KORONY PROTETYCZNEJ LUB WKŁADU KORONOWO KORZENIOWEGO NA STAŁE -PŁS131A 55 55
ZACEMENTOWANIE KORONY PROTETYCZNEJ TYMCZASOWO-PŁL131 55 50
ZACEMENTOWANIE KORONY PROTETYCZNEJ TYMCZASOWO-PŁO131 55 55
ZACEMENTOWANIE KORONY PROTETYCZNEJ TYMCZASOWO-PŁS131 50 50
ZACEMENTOWANIE KORONY PROTETYCZNEJLUB WKŁADU KORONOWO KORZENIOWEGO NA STAŁE -PŁL131A 65 55
ZAŁOŻENIE DRUCIANEJ SZYNY NAZĘBNEJ.-PŁL95 120 100
ZAŁOŻENIE DRUCIANEJ SZYNY NAZĘBNEJ.-PŁO95 120 120
ZAŁOŻENIE DRUCIANEJ SZYNY NAZĘBNEJ.-PŁS95 100 100
ZAŁOŻENIE OPATRUNKU CHIRURGICZNEGO. (ODDZIELNY ZABIEG)-PŁL90 65 65
ZAŁOŻENIE OPATRUNKU CHIRURGICZNEGO. (ODDZIELNY ZABIEG)-PŁO90 65 65
ZAŁOŻENIE OPATRUNKU CHIRURGICZNEGO. (ODDZIELNY ZABIEG)-PŁS90 65 65
ZAŁOŻENIE OPATRUNKU PERIODONTOLOGICZNEGO.3PRZESTRZ.ZEB-PŁL69 75 65
ZAŁOŻENIE OPATRUNKU PERIODONTOLOGICZNEGO.3PRZESTRZ.ZEB-PŁO69 75 75
ZAŁOŻENIE OPATRUNKU PERIODONTOLOGICZNEGO.3PRZESTRZ.ZEB-PŁS69 65 65
ZAMKNIĘCIE KIESZENI DZIĄSŁOWYCH-PŁL198 230 -
ZAMKNIĘCIE KIESZENI DZIĄSŁOWYCH-PŁO198 225 225
ZAMKNIĘCIE PERFORACJI OD STRONY KORONY ZĘBA-PŁL49B 330 -
ZAMKNIĘCIE PERFORACJI OD STRONY KORONY ZĘBA-PŁO49B 330 330
ZAMKNIĘCIE PERFORACJI OD STRONY WIERZCHOŁKA ZĘBA-PŁL49C 695 -
ZAMKNIĘCIE PERFORACJI OD STRONY WIERZCHOŁKA ZĘBA-PŁO49C 695 695
ZAMKNIĘCIE PRZETOKI WEWNĄTRZUSTNEJ-PŁL197 815 650
ZAMKNIĘCIE PRZETOKI WEWNĄTRZUSTNEJ-PŁO197 225 225
ZAOPATRZENIE BEZZĘBNEJ SZCZĘKI PROTEZĄ CAŁKOWITĄ W SZ-PŁL117 870 690
ZAOPATRZENIE BEZZĘBNEJ SZCZĘKI PROTEZĄ CAŁKOWITĄ W SZ-PŁO117 845 845
ZAOPATRZENIE BEZZĘBNEJ SZCZĘKI PROTEZĄ CAŁKOWITĄ W SZ-PŁS117 690 690
ZAOPATRZENIE BEZZĘBNEJ SZCZĘKI PROTEZĄ CAŁKOWITĄ W Ż-PŁL118 870 690
ZAOPATRZENIE BEZZĘBNEJ SZCZĘKI PROTEZĄ CAŁKOWITĄ W Ż-PŁO118 835 835
ZAOPATRZENIE BEZZĘBNEJ SZCZĘKI PROTEZĄ CAŁKOWITĄ W Ż-PŁS118 690 690
ZAOPATRZENIE WIERZCHOŁKA KORZENIA MATERIAŁEM MTA 330 -
ZAOPATRZENIE WIERZCHOŁKA KORZENIA MATERIAŁEM MTA 220 -
ZASUWA 505 -
ZASUWA INDYWIDUALNA 695 -
ZASUWA INYWIDUALNA \-STMJZ99 560 -
ZATAMOWANIE MASYWNEGO KRWAWIENIA W OBRĘBIE JAMY USTN.-PŁL105 100 -
ZATAMOWANIE MASYWNEGO KRWAWIENIA W OBRĘBIE JAMY USTN.-PŁO105 100 100
ZATRZASK 505 -
ZATRZASK 2L-MICRODENT 1355 -
ZATRZASK CEKA/ŁAMACZ 680 -
ZATRZASK CEKA-STMJZ121 485 -
ZATRZASK METALOWY/TEFLON(RHAIN,BREDENT,PRECI,LINE,-STMJZ119 385 -
ZATRZASK MICROTECHN. 530 -
ZATRZASK MIKROTECHNOR-STMJZ122 430 -
ZATRZASKI ZL-MIKRODENT(CENTRA,VENTRA,DUO-LOCK-STMJZ123 1090 -
ZAWIAS HERBSTA 1770 -
ZAWIAS HERBSTA + 4 PIERŚCIENIE + ŚRUBA HYRAX 2200 -
ZĄB MLECZNY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁL_223 185 -
ZĄB MLECZNY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁL_223A 145 -
ZĄB MLECZNY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁL_223B 165 -
ZĄB MLECZNY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁO_223 175 175
ZĄB MLECZNY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁO_223A 145 145
ZĄB MLECZNY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁO_223B 165 165
ZĄB STAŁY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁL_224 185 -
ZĄB STAŁY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁL_224B 200 -
ZĄB STAŁY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁL_224C 210 -
ZĄB STAŁY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁL_224D 145 -
ZĄB STAŁY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁL_224E 230 -
ZĄB STAŁY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁL_224F 240 -
ZĄB STAŁY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁL_224G 255 -
ZĄB STAŁY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁL_224H 265 -
ZĄB STAŁY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁO_224 175 175
ZĄB STAŁY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁO_224B 185 185
ZĄB STAŁY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁO_224C 200 200
ZĄB STAŁY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁO_224D 145 145
ZĄB STAŁY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁO_224E 230 230
ZĄB STAŁY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁO_224F 240 240
ZĄB STAŁY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁO_224G 255 255
ZĄB STAŁY 1 WYPEŁ. ŚWIATŁOUTWARDZ.-PŁO_224H 265 265
ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE PA+L NA FOLII CODONICS 115 -
ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE PA+L -PŁL13 100 100
ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE PA+L -PŁS_13 100 100
ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE PA+L Z OPISEM-PŁO_13 110 110
ZDJĘCIE CIENKOŁUKOWEGO/GRUBOŁUKOWEGO APARATU STAŁEGO 265 -
ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE NA FOLII CODIS PROGRAM SPORNA 75 -
ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE NA FOLII CODONICS 110 -
ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE -PŁL11 100 100
ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE -PŁS_11 100 100
ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE Z CD 105 -
ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE Z OPISEM 100 -
ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE Z OPISEM-PŁO_11 100 100
ZDJĘCIE SKRZYDŁOWO-ZGRYZOWE - PŁL_462 55 -
ZDJĘCIE SKRZYDŁOWO-ZGRYZOWE NB 45 -
ZDJĘCIE SS/WARSTWOWE/ Z OPISEM-PŁO_12 100 100
ZDJĘCIE SS/WARSTWOWE/-PŁL12 110 95
ZDJĘCIE SS/WARSTWOWE/-PŁS_12 95 95
ZDJĘCIE STAŁEGO APARATU RETENCYJNEGO 265 -
ZDJĘCIE STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO PRZY USTACH ZAMKNIĘTYCH 110 -
ZDJĘCIE SZYNY NAZĘBNEJ PRZY WYMIANIE LUB ZAKOŃCZENIU.-PŁL96 75 60
ZDJĘCIE SZYNY NAZĘBNEJ PRZY WYMIANIE LUB ZAKOŃCZENIU.-PŁO96 65 65
ZDJĘCIE SZYNY NAZĘBNEJ PRZY WYMIANIE LUB ZAKOŃCZENIU-PŁS96 60 60
ZDJĘCIE WARSTWOWE ZATOK NA FOLII CODONICS 120 -
ZDJĘCIE WARSTWOWE ZATOK -PŁL14 100 60
ZDJĘCIE ZĘBOWE NB 0 -
ZDJĘCIE ZĘBOWE-PŁL10A 55 -
ZDJĘCIE ZGRYZOWE NA FOLII CODONICS 65 -
ZDJĘCIE ZGRYZOWE-PŁL10 55 25
ZDJĘCIE ZGRYZOWE-PŁO_10 55 55
ZESPOLONIE KŁĄTKOWE (BELKA)-STMJZ105 145 -
ZĘBY IVOCLAR 145 -
ZŁOTO 0.5 GR 145 -
ZNIECZULENIE MIEJSCOWE LIGNOKAINĄ POWIERZCHNIOWE-PŁL_17 55 55
ZNIECZULENIE MIEJSCOWE LIGNOKAINĄ POWIERZCHNIOWE-PŁO_17 55 55
ZNIECZULENIE MIEJSCOWE LIGNOKAINĄ POWIERZCHNIOWE-PŁS_17 55 55
ZNIECZULENIE MIEJSCOWE NASIĘKOWE LIGNOKAINĄ.-PŁL18 45 45
ZNIECZULENIE MIEJSCOWE NASIĘKOWE LIGNOKAINĄ.-PŁO_18 45 45
ZNIECZULENIE MIEJSCOWE NASIĘKOWE LIGNOKAINĄ.-PŁS_18 45 45
ZNIECZULENIE OGÓLNE PŁL_370 570 -
ZNIECZULENIE PRZEWODOWE WEWNĄTRZUSTNE LIGNOKAINĄ-PŁL19 55 55
ZNIECZULENIE PRZEWODOWE WEWNĄTRZUSTNE LIGNOKAINĄ-PŁO_19 55 55
ZNIECZULENIE PRZEWODOWE WEWNĄTRZUSTNE LIGNOKAINĄ-PŁS_19 55 55
ost. modyfikacja: 2022.01.03 00:22 CEST