Zakład Patomorfologii
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
tel. 42 675 76 25

OBOWIĄZUJE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Kliknij w nazwę zabiegu aby zobaczyć dodatkowe informacje

Zakład PatomorfologiiZwiń
Badanie histopatologiczne rutynowego materiału/1 blok/preparat 40,00 zł
Badanie histopatologiczne trepanobiopsji / jeden bioptat 150,00zł bez immunohistochemii
Cell blok (do optymalizacji) 75,00zł
Cytologia ginekologiczna 20,00zł
Cytologia nadesłanych rozmazów, płynów, biopsji 50,00zł
Doraźne 84,00zł
Histochemia 30,00zł
Histopatologia do autopsji 40,00zł + VAT
Immunofluorescencja 90,00zł
Immunohistochemia 90,00zł
Konsultacja 300,00zł
Mikroskopia elektronowa jedna siatka 600,00zł
Ocena histopatologiczna wycinka z mięśnia 200,00zł
Preparat półcienki bez oceny ME 180,00zł
Przechowywanie zwłok - 1 doba 100,00zł + VAT
Przygotowanie preparatów z wycinka mięśnia 40,00zł
Sekcja 750,00zł+VAT

Zakład Patomorfologii