Klinika Immunologii i Alergii

pon, 2018-09-03 Joanna Barden

92-213 Łódź ul. Pomorska 251

 

Struktura organizacyjna i zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych:

 • Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii:
  • porady alergologiczne
  • diagnostyka alergologiczna (nieżyt nosa, astma, alergia na pokarmy i leki)
  • badania czynnościowe układu oddechowego
 • Poradnia Reumatologii Klinicznej
  • porady reumatologiczne
 • Poradnia Immunologii Klinicznej
  • porady immunologiczne
 • Oddział Jednodniowych Procedur Alergologicznych
 • immunoterapia jadami owadów błonkoskrzydłych
 • nieswoiste wziewne próby prowokacyjne
 • swoiste próby prowokacyjne z lekami i alergenami

 

Klinika realizuje świadczenia zdrowotne w myśl przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pacjenci są przyjmowani do Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii, Poradni Reumatologii Klinicznej i Poradni Immunologii Klinicznej na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, ponadto obowiązani są przedstawić ważny dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

Oddział Jednodniowych Procedur Alergologicznych realizuje świadczenia w ramach krótkotrwałych hospitalizacji planowych pacjentów kierowanych z Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii.

Ponadto kierownik Kliniki sprawuje merytoryczny nadzór nad Zespołem Pracowni Diagnostyki Immunologicznej będącego częścią Działu Diagnostyki laboratoryjnej CSK. W skład zespołu wchodzą następujące pracownie:

 1. Pracownia Immunologii Transplantacyjnej, tel. 42 675 73 88
 2. Pracownia Immunoreumatologii, tel. 42 675 73 61
 3. Pracownia Immunoserologii, tel. 42 675 73 62
 4. Pracownia Cytometrii Przepływowej, tel 42 675 73 61

Zespół wykonuje badania laboratoryjne na zlecenie lekarzy Klinki w ramach realizowanych przez nich świadczeń zdrowotnych, a także na podstawie skierowań innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego oraz odpłatnie.

Strona internetowa Kliniki

Oddział alergologiczny - przyjęcia planowe

Przejdź

Poradnia Immunotransplantologii Klinicznej

Przejdź

Zespół Pracowni Diagnostyki Immunologicznej

Przejdź

Poradnia Immunologii Klinicznej

Przejdź

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii

Przejdź