Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej

śr, 2018-10-03 Joanna Barden

Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej
91-738 Łódź, ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50)
centrala: 42 617 77 77
sekretariat dyrekcji: 42 617 79 00
email sporna.sekretariat@csk.umed.pl

 

 

SOR - Szpitalny Oddział Ratownictwa Medycznego z Działem Przyjęć

Przejdź

Poradnie Specjalistyczne - Sporna

Przejdź

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci

Przejdź

Oddział okulistyki dziecięcej

Przejdź

Oddział Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej

Przejdź

Oddział otolaryngologii, audiologii i foniatrii dziecięcej

Przejdź

Oddział pediatrii, onkologii i hematologii dzieci młodszych

Przejdź

Oddział pulmonologiczny

Przejdź

Oddział pediatrii, onkologii i hematologii dzieci starszych

Przejdź

Oddział pediatrii, endokrynologii, diabetologii i nefrologii

Przejdź

Oddział pediatrii, alergologii, gastroenterologii i żywienia klinicznego

Przejdź

Oddział patologii noworodka i chorób metabolicznych kości

Przejdź

Pracownia Fizjoterapii Pediatrycznej

Przejdź

Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej

Przejdź

Oddział leczenia oparzeń, anomalii naczyniowych oraz chirurgii noworodka

Przejdź

Oddział chirurgii onkologicznej i gastroenterologicznej, urologii i traumatologii dziecięcej

Przejdź

Ośrodek leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych

Przejdź

Zakład diagnostyki patomorfologicznej

Przejdź

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Przejdź