Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, którego organem tworzącym jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Naszym celem jest świadczenie usług medycznych, na wysokim specjalistycznym poziomie, zapewniając pacjentom oraz personelowi przyjazne i bezpieczne warunki leczenia, pobytu i pracy.

Cel ten wymaga od nas ciągłego doskonalenia w obszarze jakości świadczonych usług, dlatego  staramy się uwiarygodnić nasze działania poprzez uzyskiwanie certyfikatów od zewnętrznych instytucji poświadczających wysokie kompetencje naszych pracowników oraz zarządzanie przez jakość.

Wszystkie te starania zaowocowały uzyskaniem  m.in. Certyfikatu Akredytacyjnego nadawanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, certyfikatu  PN-EN ISO 9001:2015 Zarządzanie Jakością oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2017 Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji.