Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.Polityka jakości naszej placówki znana jest wszystkim pracownikom. Lekarze, pielęgniarki oraz pozostały personel realizują usługi zgodnie ze swoimi kompetencjami i uprawnieniami, wynikającymi z przepisów prawnych.Naszym celem jest świadczenie usług medycznych, na wysokim specjalistycznym poziomie, zapewniając pacjentom oraz personelowi przyjazne i bezpieczne warunki leczenia, pobytu i pracy.Wszystkie starania o podnoszenie jakości usług medycznych zaowocowały uzyskaniem Certyfikatu ISO 9001:2015. Przyczyniło się to do zwiększenia zaufania i zadowolenia naszych pacjentów.Zapewniamy, iż wszystkie czynności związane z funkcjonowaniem Szpitala są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi i etycznymi.

Pragniemy, aby wszyscy pacjenci, którzy powierzyli nam swoje życie i zdrowie mieli pełne poczucie bezpieczeństwa.Na podnoszenie jakości systemu ochrony zdrowia wpływają także wysokie kwalifikacje przyszłych pracowników służby zdrowia.Praktyki akademickie w naszym Szpitalu to dla studentów szansa na doskonalenie umiejętności zawodowych uzyskanych w toku realizacji studiów pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry specjalistów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.