Dyrektor
dr n. med. Monika Domarecka
tel. 42 675-75-00         poczta@csk.umed.pl

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr Elżbieta Krawczyk
tel. 42 675-74-86         poczta@csk.umed.pl

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
mgr Maria Antosik
tel. 42 675-75-05         poczta@csk.umed.pl

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Ścieszko    
tel. 42 675-75-76        poczta@csk.umed.pl
tel. 42 617-79-05

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Psychiatrycznego
dr n. med. Małgorzata Zabrocka
tel. 42 675-72-72        biuro@csk.umed.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Pediatrycznego
dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska
tel. 42 617-79-04       sporna.sekretariat@csk.umed.pl

Z-ca Dyrektora ds. Medyczno-Organizacyjnych CKD
dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński
tel. 42 201-41-00      ckd@csk.umed.pl

Pełnomocnik  Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych CKD
mgr Krystyna Wargowiak
tel. 42 201-41-05


Naczelna Pielęgniarka
mgr Beata Smarzyk
tel. 42 201-41-20

Z-ca Naczelnej Pielęgniarki w Uniwersyteckim Centrum Pediatrycznym im. M. Konopnickiej
mgr Halina Gmaj-Budziarek
tel. 42 617-79-09

Z-ca Naczelnej Pielęgniarki
Kliniki Psychiatryczne
Zakład Medycyny Nuklearnej
Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii
mgr Danuta Wijata
tel. 42 675-73-50Pełnomocnik SZJ i Akredytacji
tel. 42 675-74-91

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel. 42 675-76-22

Dział Spraw Pracowniczych
tel. 42 675-75-54
tel. 42 675-75-74

Dział Finansowo-Księgowy
tel. 42 675-75-84
tel. 42 675-76-15
tel. 42 675-75-02
tel. 42 675-75-06

Sekcja Płac
tel. 42 675-75-66
tel. 42 675-75-08

Dział Zamówień Publicznych, Marketingu i Promocji
tel. 42 675-74-84
tel. 42 675-74-90
tel.42 675-74-89

Dział Organizacyjny
tel. 42 675-75-48
tel. 42 617-79-12

Dział Analiz i Planowania
tel. 42 675-75-07

Dział Administracyjno – Eksploatacyjny
tel. 42 675-75-47
tel. 42 675-74-90
tel. 42 675-75-56


Dział Aparatury Medycznej
tel. 42 675-74-88
tel. 42 617-79-21
tel. 42 201-41-32

Sekcja Zaopatrzenia Medycznego
tel. 42 201-41-33

Dział Inwentaryzacji i Kasacji
tel. 42 675-74-85

Dział Rozliczeń z Płatnikami i Monitorowania Świadczeń Medycznych
42 675-76-75
42 675-73-98
42 675-75-87
42 617-79-14

Dział Informatyki
42 675-72-05
42 675-74-53
42 201-44-96