zatrudnimy pielęgniarki

SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny zatrudni pielęgniarki do pracowni endoskopowej. Kontakt pod nr 42 6757588.

CSK UM zatrudni pracownika gospodarczego

Dyrekcja SP ZOZ CSK UM w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko: Robotnik gospodarczy Wymagania: – sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków; – umiejętność samodzielnego rozwiązywania…

Specjalista ds. inwestycji i remontów

Dyrekcja CSK UM w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista ds. inwestycji i remontów  Wymagania: Wykształcenie minimum średnie techniczne, wskazane wyższe techniczne; Znajomość przepisów branżowych,…

CSK UM zatrudni Inspektora ds. zamówień publicznych

Zakres obowiązków obejmuje w szczególności: kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych jak i na podstawie wewnętrznego…