Aby zostać dawcą szpiku należy:

Zgłosić się bezpośrednio do Ośrodka Dawców Szpiku w jego lokalizacji lub zarejestrować się do bazy dawców niespokrewnionych podczas akcji plenerowych organizowanych przez ODS lub inne instytucje  we współpracy z ODS.

Łódzki Ośrodek Dawców Szpiku działa przy Klinice Immunologii Reumatologii i Alergii CSK UM przy ulicy Pomorskiej 251 – Budynek C5, pokój 67, 70

 Kandydatów na dawców szpiku kostnego przyjmujemy
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:00
Wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy!
Telefon: 42 675-73-88;  e-mail: szpik@csk.umed.pl

Ważne:  Potencjalny dawca szpiku może zgłosić się tylko do jednego ODS. W poszukiwaniu dawcy niespokrewnionego dla konkretnego chorego przeszukiwana jest baza światowa obejmująca wszystkie istniejące rejestry. Dodanie tej samej osoby do 2 lub 3 rejestrów dawców szpiku powoduje przekłamanie w wynikach przeszukiwania.

W Ośrodku Dawców Szpiku przeprowadzona zostanie kwalifikacja na podstawie Ankiety stanu zdrowia potencjalnego dawcy szpiku, wypełnionej przez kandydata na dawcę. Konieczne będzie także wypełnienie Karty Ewidencyjnej Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej w zakładce Pliki do pobrania i wypełnić wcześniej albo wypełnić je na miejscu w Ośrodku.

Po pozytywnej kwalifikacji medycznej pobrana zostanie krew (ok. 5 ml) na badanie antygenów zgodności tkankowej. Do pobrania krwi nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie, nie trzeba być na czczo – wskazane wcześniejsze spożycie lekkiego posiłku.

Na tym etapie od dawców nie pobiera się komórek krwiotwórczych, a cała procedura jest właściwie bezbolesna i szybka – trwa ok. 20 minut.

Po zakończeniu badań ich wyniki oraz dane osobowe potencjalnego dawcy zostaną przekazane i zarejestrowane (z zachowaniem rygorów ustawy o ochronie danych osobowych) w ogólnopolskim Centralnym Rejestrze Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, a następnie przekazane zostaną do ogólnoświatowej bazy BMDW.

W przypadku zmiany danych teleadresowych podanych w Karcie ewidencyjnej prosimy o ich zgłoszenie do Ośrodka (pocztą elektroniczną lub tradycyjną, faksem lub telefonicznie) przy użyciu formularza Deklaracji zmiany danych osobowych – dostępnego w zakładce Zmiana danych osobowych. Dane kontaktowe Ośrodka dostępne są w zakładce Kontakt.

Aktualizacja danych teleadresowych ma ogromne znaczenie – umożliwia ona szybkie dotarcie do dawcy w przypadku znalezienia odpowiadającego mu biorcy. Sprawna komunikacja może pomóc uratować ludzkie życie!

Szczegółowy opis procedur związanych z honorowym dawstwem szpiku opisany jest w zakładce Procedury.