Wyłączeniu czasowemu lub całkowitemu podlegają osoby, u których stwierdza się występowanie następujących kryteriów wykluczających:

Przeciwwskazania bezwzględnie dyskwalifikujące dawcę:

 • zakażenie wirusem HIV lub przynależność do grupy zwiększonego ryzyka zarażenia tym wirusem;
 • obecność antygenu HBS, przeciwciał anty-HCV przy obecności HCV RNA
 • przebyty zawał serca, choroba wieńcowa, zabiegi naczyniowe na sercu i inne schorzenia wymagające ciągłego podawania leków;
 • alergia atopowa ze względu na możliwość przeniesienia atopii;
 • aktywna astma wymagająca podawania leków sterydowych;
 • cukrzyca – jeżeli wymaga podawania leków, tj. jeśli jest insulino zależna;
 • łuszczyca;
 • hemofilia i inne choroby krwi;
 • anemia i inne choroby krwi;
 • kiła.
 • choroby autoimmunologiczne (m. in. choroby tarczycy)
 • choroby nowotworowe
 • choroby psychiatryczne

 

Przeciwwskazania czasowo wykluczające dawcę:

 • ciąża – ciąża i laktacja są kryterium bezwzględnie dyskwalifikującym dawcę na okres około 1,5 roku;
 • tatuaż, zabiegi operacyjne, przekłucie uszu lub innych części ciała – dyskwalifikuje dawcę czasowo na okres 12 miesięcy
 • okres pobytu w zakładzie karnym lub poprawczym  i okres 6 miesięcy od jego opuszczenia;
 • masa ciała poniżej 50 kg.

 

Przeciwwskazania względne, jednak niedyskwalifikujące dawcy
(dawca może zostać wpisany do rejestru, w razie konieczności oddania komórek krwiotwórczych decyzję podejmuje lekarz kwalifikujący):

 • aktywna astma – jeśli kandydat nie miał napadu astmy przez ostatnie 5 lat i nie przyjmuje leków, może zostać zakwalifikowany;
 • padaczka – jeżeli padaczka występuje w wywiadzie, ale kandydat nie zażywa leków p/padaczkowych i w ciągu minionego roku nie wystąpił więcej niż jeden napad, może zostać zakwalifikowany;
 • łuszczyca (akceptowalna, jeżeli występuje w postaci łagodnej, wymagającej tylko miejscowego leczenia)
 • nadciśnienie tętnicze – jeżeli jest utrzymane w prawidłowym zakresie przez leki, kandydat może być zakwalifikowany;
 • zaburzenia rytmu oraz wypadanie płatka zastawki dwudzielnej (mitralnej) niewymagające leczenia są akceptowane;
 • stosowanie leków hormonalnych wymaga konsultacji z lekarzem Poradni Przeszczepowej.

 

Należy jednak pamiętać, że zawsze decyzję o kwalifikacji do pobrania podejmuje lekarz. Wstępna kwalifikacja odbywa się przy zgłoszeniu do rejestru, a ponowna przy ewentualnym dawstwie komórek krwiotwórczych.