ZP / 02 / 2022

Data ostatniej modyfikacji: 18 stycznia 2022, 14:28, Tomasz Miazek

Dostawa aparatów do monitorowania i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łod...

ZP/01/2022

Data ostatniej modyfikacji: 18 stycznia 2022, 12:14, Małgorzata Świtacz

Dostawy odczynników, sprzętu oraz urządzeń na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi....

ZP/4/2022

Data ostatniej modyfikacji: 17 stycznia 2022, 12:20, Agnieszka Dominczyk

Świadczenie usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych i segregowanych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP / 98 / 2021

Data ostatniej modyfikacji: 05 stycznia 2022, 16:33, Tomasz Miazek

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Łódzkie Centrum Toksykologii   Informujemy, że dokumentacja przetargu udostępniona jest na stronie ...

ZP/97/2021

Data ostatniej modyfikacji: 29 grudnia 2021, 7:35, Katarzyna Konopska

Dostawa produktów leczniczych...

ZP/93/2021

Data ostatniej modyfikacji: 22 grudnia 2021, 11:05, Agnieszka Dominczyk

ZP/93/2021- Dostawa środków ochrony indywidualnej do stosowania przy chorych zakażonych wirusem SARS –Cov-2 dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/90/2021

Data ostatniej modyfikacji: 13 grudnia 2021, 15:29, Agnieszka Andrzejczak

  Dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi...

ZP/88/2021

Data ostatniej modyfikacji: 06 grudnia 2021, 11:06, Agnieszka Andrzejczak

Dostawy sprzętu medycznego, specjalistycznego na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dla Central...