ZP/32/2023 - „Usługa Psychologa, który będzie Członkiem Zespołu Badawczego na potrzeby badania klinicznego „LAMAinDiab” - lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 - randomizowane krzyżowe badanie kliniczne”

Data ostatniej modyfikacji: 28 marca 2023, 13:55, Kinga Miśkiewicz

ZP/32/2023 - „Usługa Psychologa, który będzie Członkiem Zespołu Badawczego na potrzeby badania klinicznego „LAMAinDiab” - lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 - randomizowane krzyżowe badanie kliniczne”

ZP/24/2023

Data ostatniej modyfikacji: 22 marca 2023, 8:17, Katarzyna Konopska

  Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dla Pracowni Diagnostyki Toksykologicznej, Medycznego Laboratorium Diagnostycznego CKD oraz ...

ZP/26/2023 - „Usługa Psychologa, który będzie Członkiem Zespołu Badawczego na potrzeby badania klinicznego „LAMAinDiab” - lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 - randomizowane krzyżowe badanie kliniczne”

Data ostatniej modyfikacji: 28 marca 2023, 12:10, Kinga Miśkiewicz

ZP/26/2023 - „Usługa Psychologa, który będzie Członkiem Zespołu Badawczego na potrzeby badania klinicznego „LAMAinDiab” - lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 - randomizowane krzyżowe badanie kliniczne”