Adres: Pomorska 251
tel.: 42 201 43 80
fax.:42 201 43 81
e-mail: agatalaz@csk.umed.pl
link do strony Kliniki: http://diabfarmklin.umed.lodz.pl/

ZESPÓŁ KLINIKI

Kierownik Klinik
p.o. Kierownika Kliniki
dr. n. med. Jacek Kasznicki

Asystenci, Adiunkci
lek.med. Joanna Grabarczyk-Trzeciak
dr med. Melania Mikołajczyk-Solińska
lek. med. Anna Środa- Bociąga
lek. med. Sylwia Wenclewska
lek. med. Janusz Zrobek

Rezydenci
lek. med. Katarzyna Bauer
lek. med. Mariusz Bunk
lek. med. Karolina Leończyk
lek. med. Adam Włodarski
lek. med. Dominik Wojtczak

Pielęgniarka Oddziałowa
Magdalena Kowalczyk

Sekretariat
Zenona Pewca
mgr Agata Łazarczyk