Lp. Data Treść przetargu
1 16-06-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny.
2 09-06-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej.
3 02-06-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie usług zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
4 31-05-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii.
5 31-05-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci w Ośrodku Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej.
6 31-05-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradni reumatologicznej
7 23-05-2017 Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej dla uczestników szkoleń w ramach realizacji Projektu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
8 19-05-2017 Usługa cateringowa podczas szkoleń specjalistycznych z zakresu chorób i zaburzeń psychicznych w ramach realizacji Projektu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
9 17-05-2017 Wykonanie oraz dostawę materiałów szkoleniowych, biurowych i promocyjnych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zamówienie realizowane będzie w ramach realizacji Projektu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
10 11-05-2017 Postępowanie konkursowe na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii
11 11-05-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii
12 04-05-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
13 11-04-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny pielęgniarki/pielęgniarzy
14 13-03-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii.
15 01-03-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii
16 14-02-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej
17 13-02-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
18 08-02-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny pielęgniarki/pielęgniarzy.
19 03-02-2017 Zapytanie  ofertowe na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu przygotowanego w ramach Konkursu zamkniętego nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016.
20 03-02-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii.
21 31-01-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii
22 16-01-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny pielęgniarki/pielęgniarzy.
23 09-01-2017 Konkurs na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, serologii transfuzjologicznej oraz obsługę banku krwi w Ośrodku Pediatrycznym im. M. Konopnickiej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
24 29-12-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
25 21-12-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżuru medycznego w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Oddechowego i Bezdechu Sennego, ul. Mazowiecka 6/8 w Łodzi
26 02-11-2016 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.
27 25-05-2016 PRZETARG NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
28 25-05-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii
29 18-05-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-06-26 11:56:15
Zmianę wprowadził:Agnieszka Kaczmarek