Lp. Data Treść przetargu
1 19-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
2 17-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich na potrzeby Izby Przyjęć Centrum Kliniczno - Dydaktycznego.
3 16-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii.
4 16-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
5 13-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
6 12-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nefrologii - dializoterapii.
7 11-04-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego zabezpieczenia potrzeb w zakresie wykonywania i opisów pełnego zakresu badań obrazowych (RTG,USG,CT,NMR – wielorzędowego tomografu komputerowego oraz tomografii rezonansu magnetycznego) w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.
8 09-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie znieczuleń ogólnych dla osób niepełnosprawnych w leczeniu stomatologicznym oraz na oddziale chirurgii stomatologicznej i szczękowo - twarzowej w zespole chirurgii jednego dnia oraz w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii realizowanych w Klinice Kardiochirurgii Centrum Kliniczno - Dydaktycznego.
9 05-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej.
10 28-03-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresie usług psychologicznych.
11 28-03-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej
12 12-03-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
13 08-03-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu elektroradiologii.
14 07-03-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diabetologii.
15 07-03-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
16 01-03-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich na potrzeby Izby Przyjęć Centrum Kliniczno - Dydaktycznego.
17 26-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej.
18 23-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z  zakresu leczenia stomatologicznego.
19 15-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortodoncji.
20 15-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.
21 13-02-2018 CSK/ADM/16/2018 Wydzierżawienie powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność gastronomiczną Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
22 13-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
23 13-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy w Zespole Pracowni Kardiologii Inwazyjnej.
24 12-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy w Stacji Dializ.
25 08-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych - nefrologii.
26 02-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii.
27 02-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy w zakresie psychiatrii.
28 31-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
29 30-01-2018 CSK/ADM/9/2018 Wydzierżawienie powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność gastronomiczną Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
30 29-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.
31 22-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diabetologii.
32 22-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
33 18-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki pielęgniarzy w zakresie psychiatrii.
34 09-01-2018 CSK/ADM/1/2018 Wydzierżawienie powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność gastronomiczną Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
35 03-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.
36 03-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich na potrzeby Izby Przyjęć Centrum Kliniczno - Dydaktycznego.
37 02-01-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań genetycznych
38 29-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac protetycznych na potrzeby filii w Bełchatowie i Skierniewicach.
39 28-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych lub nefrologii.
40 28-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
41 21-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu elektrokardiologii.
42 14-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej.
43 13-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac ortodontycznych.
44 12-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diabetologii.
45 12-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-04-19 08:54:02
Zmianę wprowadził:Dorota Kwiatkowska