Lp. Data Treść przetargu
1 13-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac ortodontycznych.
2 12-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diabetologii.
3 12-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
4 12-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nefrologii.
5 11-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
6 08-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
7 08-12-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej.
8 08-12-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rynochirurgii i operacji endoskopowych nosa i zatok przynosowych.
9 06-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń w zakresie badań genetycznych.
10 05-12-2017 Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii.
11 04-12-2017 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych (usług farmaceutycznych) z zakresu przygotowania leków w dawkach indywidualnych dla pacjentów Ośrodka Pediatrycznego im. Marii Konopnickiej.
12 29-11-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej
13 28-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
14 24-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu elektroradiologii.
15 24-11-2017 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii dziecięcej.
16 24-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii klasycznej.
17 22-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac protetycznych.
18 15-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nefrologii - dializoterapii.
19 10-11-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
20 23-10-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.
21 17-10-2017 Publikacja ogłoszeń prasowych o realizowanych szkoleniach w celach rekrutacyjno-promocyjnych projektu pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
22 10-10-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii.
23 04-10-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
24 15-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
25 15-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
26 13-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
27 13-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nefrologii - dializoterapii.
28 05-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego
29 04-09-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej.
30 22-08-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
31 22-08-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.
32 02-08-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradni diabetologicznej.
33 06-07-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.
34 04-07-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
35 09-06-2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej.
36 23-05-2017 Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej dla uczestników szkoleń w ramach realizacji Projektu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
37 19-05-2017 Usługa cateringowa podczas szkoleń specjalistycznych z zakresu chorób i zaburzeń psychicznych w ramach realizacji Projektu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
38 17-05-2017 Wykonanie oraz dostawę materiałów szkoleniowych, biurowych i promocyjnych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zamówienie realizowane będzie w ramach realizacji Projektu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0080/16-00. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
39 03-02-2017 Zapytanie  ofertowe na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu przygotowanego w ramach Konkursu zamkniętego nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016.
40 09-01-2017 Konkurs na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, serologii transfuzjologicznej oraz obsługę banku krwi w Ośrodku Pediatrycznym im. M. Konopnickiej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
41 29-12-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
42 21-12-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżuru medycznego w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Oddechowego i Bezdechu Sennego, ul. Mazowiecka 6/8 w Łodzi
43 25-05-2016 PRZETARG NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
44 25-05-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii
45 18-05-2016 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2017-12-13 15:11:17
Zmianę wprowadził:Dorota Kwiatkowska