Konkursy – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Lp. Data Treść przetargu
1 09-08-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
2 07-08-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
3 06-08-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii.
4 02-08-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
5 25-07-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii
6 16-07-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
7 11-07-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii.
8 28-06-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich na potrzeby Izby Przyjęć Centrum Kliniczno - Dydaktycznego.
9 27-06-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nefrologii - dializoterapii.
10 26-06-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
11 22-06-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii.
12 21-06-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac protetycznych
13 19-06-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w oddziale psychiatrycznym.
14 18-06-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń w zakresie badań genetycznych.
15 18-06-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżuru medycznego w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Oddechowego i Bezdechu Sennego, ul. Mazowiecka 6/8 w Łodzi.
16 18-06-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci.
17 12-06-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac protetycznych.
18 07-06-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń w zakresie badań genetycznych.
19 06-06-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
20 05-06-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy w zakresie psychiatrii.
21 29-05-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy w zakresie nefrologii.
22 28-05-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w oddziale psychiatrycznym.
23 24-05-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Pracowni Hemodynamiki.
24 17-05-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w oddziale psychiatrycznym.
25 16-05-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej.
26 14-05-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy w zakresie psychiatrii.
27 11-05-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Pracowni Hemodynamiki.
28 09-05-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
29 30-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
30 26-04-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci.
31 25-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w oddziale psychiatrycznym.
32 25-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy w zakresie psychiatrii.
33 24-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego
34 20-04-2018 Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich na Oddziale Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dzieci Starszych.
35 19-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
36 17-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich na potrzeby Izby Przyjęć Centrum Kliniczno - Dydaktycznego.
37 16-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii.
38 16-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
39 13-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
40 12-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nefrologii - dializoterapii.
41 11-04-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego zabezpieczenia potrzeb w zakresie wykonywania i opisów pełnego zakresu badań obrazowych (RTG,USG,CT,NMR – wielorzędowego tomografu komputerowego oraz tomografii rezonansu magnetycznego) w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.
42 09-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie znieczuleń ogólnych dla osób niepełnosprawnych w leczeniu stomatologicznym oraz na oddziale chirurgii stomatologicznej i szczękowo - twarzowej w zespole chirurgii jednego dnia oraz w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii realizowanych w Klinice Kardiochirurgii Centrum Kliniczno - Dydaktycznego.
43 05-04-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej.
44 28-03-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresie usług psychologicznych.
45 28-03-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej
46 12-03-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
47 08-03-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu elektroradiologii.
48 07-03-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diabetologii.
49 07-03-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
50 01-03-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich na potrzeby Izby Przyjęć Centrum Kliniczno - Dydaktycznego.
51 26-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej.
52 23-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z  zakresu leczenia stomatologicznego.
53 15-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortodoncji.
54 15-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.
55 13-02-2018 CSK/ADM/16/2018 Wydzierżawienie powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność gastronomiczną Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
56 13-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
57 13-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy w Zespole Pracowni Kardiologii Inwazyjnej.
58 12-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy w Stacji Dializ.
59 08-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych - nefrologii.
60 02-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii.
61 02-02-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy w zakresie psychiatrii.
62 31-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy
63 30-01-2018 CSK/ADM/9/2018 Wydzierżawienie powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność gastronomiczną Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
64 29-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.
65 22-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diabetologii.
66 22-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
67 18-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki pielęgniarzy w zakresie psychiatrii.
68 09-01-2018 CSK/ADM/1/2018 Wydzierżawienie powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność gastronomiczną Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
69 03-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.
70 03-01-2018 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich na potrzeby Izby Przyjęć Centrum Kliniczno - Dydaktycznego.
71 02-01-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań genetycznych
72 29-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac protetycznych na potrzeby filii w Bełchatowie i Skierniewicach.
73 28-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych lub nefrologii.
74 28-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny - pielęgniarki/pielęgniarzy.
75 21-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu elektrokardiologii.
76 14-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej.
77 13-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac ortodontycznych.
78 12-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diabetologii.
79 12-12-2017 Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2018-08-13 11:37:36
Zmianę wprowadził:Dorota Kwiatkowska