ZP / 56 / 2020

Data ostatniej modyfikacji: 23 października 2020, 15:41, Tomasz Miazek

DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ORAZ MEBLI DO INDYWIDUALNEGO MONTAŻU DLA PRZEBUDOWYWANEGO ODDZIAŁU XI KARDIOLOGII W UNIWERSYTECKIM CENTRUM PEDIATRII ...

ZP/63/2020

Data ostatniej modyfikacji: 23 października 2020, 12:45, Agnieszka Dominczyk

Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej wraz z obsługą szatni w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

ZP/57/2020

Data ostatniej modyfikacji: 23 października 2020, 12:08, Anna Walczak

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/69/2020

Data ostatniej modyfikacji: 23 października 2020, 14:24, Katarzyna Konopska

Dostawa i montaż urządzeń medycznych...

ZP/65/2020

Data ostatniej modyfikacji: 16 października 2020, 15:05, Katarzyna Konopska

Dostawy generatorów/radiofarmaceutyków/zestawów do znakowania technetem...

ZP/62/2020

Data ostatniej modyfikacji: 26 października 2020, 11:44, Tomasz Miazek

Dostawa stentów na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii  Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ...

ZP/61/2020

Data ostatniej modyfikacji: 07 października 2020, 12:23, Katarzyna Konopska

Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych...

ZP/55/2020

Data ostatniej modyfikacji: 26 października 2020, 11:56, Małgorzata Świtacz

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych  do diagnostyki laboratoryjnej dla Zakładu Patomorfologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi...

ZP / 58 / 2020

Data ostatniej modyfikacji: 13 października 2020, 14:51, Tomasz Miazek

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu diagnostyki zakażeń wirusami oddechowymi dla Centralnego Szpitala K...

ZP/53/2020

Data ostatniej modyfikacji: 13 października 2020, 10:17, Krzysztof Dopierała

Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi