ZP/72/2021- „Dostawa wyposażenia medycznego – mebli medycznych na potrzeby Poradni Audiologii i Foniatrii UCP ul. Pankiewicza 16” dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

Data ostatniej modyfikacji: 14 października 2021, 16:07, Kinga Miśkiewicz

ZP/72/2021- „Dostawa wyposażenia medycznego – mebli medycznych na potrzeby Poradni Audiologii i Foniatrii UCP ul. Pankiewicza 16” dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

ZP/43/2021

Data ostatniej modyfikacji: 12 października 2021, 11:30, Małgorzata Świtacz

Dostawy odczynników, sprzętu oraz urządzeń na potrzeby Pracowni Diagnostyki Toksykologicznej oraz koncentratów do dializ dla Centralnego Szpitala...