ZP/43/2020

Data ostatniej modyfikacji: 07 sierpnia 2020, 15:02, Agnieszka Andrzejczak

Dostawy sprzętu medycznego i sprzętu jednorazowego na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/47/2020

Data ostatniej modyfikacji: 06 sierpnia 2020, 12:55, Agnieszka Andrzejczak

Dostawy urządzeń, sprzętu i narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

ZP/46/2020

Data ostatniej modyfikacji: 07 sierpnia 2020, 16:03, Małgorzata Świtacz

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych  do diagnostyki laboratoryjnej dla Zakładu Patomorfologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi...

ZP/48/2020

Data ostatniej modyfikacji: 06 sierpnia 2020, 9:54, Katarzyna Konopska

Dostawa i montaż mebli pod wymiar...

ZP/39/2020

Data ostatniej modyfikacji: 24 lipca 2020, 10:53, Agnieszka Dominczyk

Dostawa materiałów higienicznych dla pacjentów i personelu Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

ZP/41/2020

Data ostatniej modyfikacji: 24 lipca 2020, 10:08, Krzysztof Dopierała

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP / 44 / 2020

Data ostatniej modyfikacji: 05 sierpnia 2020, 14:07, Tomasz Miazek

PRZYGOTOWYWANIE CAŁODZIENNYCH POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZALECEŃ DIETETYCZNYCH ORAZ ICH DOSTARCZANIE DO CENTRALNEGO SZPITALA KLINIC...

ZP/45/2020

Data ostatniej modyfikacji: 28 lipca 2020, 13:24, Katarzyna Konopska

Dostawa urządzeń medycznych...

ZP/40/2020

Data ostatniej modyfikacji: 06 sierpnia 2020, 10:30, Katarzyna Konopska

Dostawa implantów ortopedycznych...

ZP/36/2020

Data ostatniej modyfikacji: 22 lipca 2020, 14:40, Anna Walczak

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i utensyliów do leków recepturowych dla Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi