ZP/12/2020

Data ostatniej modyfikacji: 27 lutego 2020, 13:50, Agnieszka Dominczyk

Dostawę produktu leczniczego do Programu Lekowego dla Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP / 11/2020

Data ostatniej modyfikacji: 24 lutego 2020, 12:18, Tomasz Miazek

„Przebudowa lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na  gabinety stomatologiczne dla potrzeb Filii Instytutu Stomatologii Centralne...

ZP/10/2020

Data ostatniej modyfikacji: 14 lutego 2020, 9:44, Krzysztof Dopierała

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa pomp insulinowych wraz z programem do sczytywania pamięci pompy na potrzeby Oddziałów i Poradni Diabetologicznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zamówienie obejmuje 4 pakiety.

ZP/02/2020

Data ostatniej modyfikacji: 21 lutego 2020, 15:27, Małgorzata Świtacz

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych  do diagnostyki laboratoryjnej....

ZP/109/2019

Data ostatniej modyfikacji: 31 stycznia 2020, 15:12, Tomasz Miazek

Dotyczy: dostawy sprzętu do wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinic...

ZP/09/2020

Data ostatniej modyfikacji: 21 lutego 2020, 7:58, Tomasz Miazek

„Przebudowa lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na  gabinety stomatologiczne dla potrzeb Filii Instytutu Stomatologii Centralne...

ZP/ 8 /2020

Data ostatniej modyfikacji: 17 lutego 2020, 13:58, Agnieszka Dominczyk

Świadczenie usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych i segregowanych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/04/2020

Data ostatniej modyfikacji: 20 lutego 2020, 12:56, Tomasz Miazek

Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego w ramach projektu „Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX...

ZP/7/2020

Data ostatniej modyfikacji: 19 lutego 2020, 13:05, Krzysztof Dopierała

Dostawa artykułów higienicznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/6/2020

Data ostatniej modyfikacji: 20 lutego 2020, 11:17, Agnieszka Andrzejczak

Dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego dla Działu Perfuzji Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi