ZP/75/2019

Data ostatniej modyfikacji: 18 września 2019, 15:13, Tomasz Miazek

Świadczenie usług całodobowego transportu sanitarnego specjalistycznego dla Centralnego SzpitalaKlinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi...

ZP/74/2019

Data ostatniej modyfikacji: 18 września 2019, 13:48, Agnieszka Andrzejczak

Dostawy produktów żywienia medycznego, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz smoczków dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/18/2019

Data ostatniej modyfikacji: 18 września 2019, 12:16, Ewa Twardowska

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych  do diagnostyki laboratoryjnej....

ZP/76/2019

Data ostatniej modyfikacji: 17 września 2019, 15:12, Tomasz Miazek

Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby przebudowywanego Oddziału IX oraz dla pomieszczeń wspólnych Oddziałów IX i X (świetlica, kuchnia oddz...

ZP/71/2019

Data ostatniej modyfikacji: 04 września 2019, 15:27, Tomasz Miazek

„Przebudowa i rozbudowa Kliniki Psychiatrii oraz Dostosowanie kompleksu budynków Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii do aktualnych wymogów p.poż w...

ZP/73/2019

Data ostatniej modyfikacji: 17 września 2019, 12:24, Katarzyna Konopska

Dostawa implantów ortopedycznych...

ZP/72/2019

Data ostatniej modyfikacji: 18 września 2019, 14:06, Agnieszka Dominczyk

Świadczenie usług kontraktu serwisowego na potrzeby Centralnego Laboratorium  Genetycznego w onkologii Dziecięcej „OnkoLab im. WOŚP” dla Cent...

ZP/70/2019

Data ostatniej modyfikacji: 13 września 2019, 13:22, Tomasz Miazek

Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby przebudowywanego Oddziału IX oraz dla pomieszczeń wspólnych Oddziałów IX i X (świetlica, kuchnia oddz...

ZP/68/2019

Data ostatniej modyfikacji: 03 września 2019, 13:56, Tomasz Miazek

  Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251....

ZP/64/2019

Data ostatniej modyfikacji: 13 września 2019, 15:05, Tomasz Miazek

PRZYGOTOWYWANIE CAŁODZIENNYCH POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW  Z UWZGLĘDNIENIEM ZALECEŃ DIETETYCZNYCH ORAZ ICH DOSTARCZANIE DO CENTRALNEGO SZPITALA KLI...