ZP/40/2019

Data ostatniej modyfikacji: 15 maja 2019, 15:05, Agnieszka Dominczyk

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/36/2019

Data ostatniej modyfikacji: 14 maja 2019, 9:48, Marta Mariańska

Dostawę jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki...

ZP/40/2019

Data ostatniej modyfikacji: 17 maja 2019, 9:12, Katarzyna Konopska

Dostawa drukarek oraz sprzętu teleinformatycznego i sieciowego...

ZP / 33 / 2019

Data ostatniej modyfikacji: 16 maja 2019, 12:07, Ewa Twardowska

Roboty budowlane wraz z wymianą stolarki okiennej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w lokalizacjach ul. Pomorska 251,...

ZP/37/2019

Data ostatniej modyfikacji: 29 kwietnia 2019, 13:17, Tomasz Miazek

Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego w ramach projektu „Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX...

ZP/32/2019

Data ostatniej modyfikacji: 16 maja 2019, 14:58, Ewa Walkowiak-Dziubich

Dostawa sprzętu medycznego, narzędzi i odczynników na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii, Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

ZP/34/2019

Data ostatniej modyfikacji: 17 maja 2019, 11:56, Katarzyna Konopska

Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu...

ZP/29/2019

Data ostatniej modyfikacji: 17 maja 2019, 11:12, Ewa Twardowska

Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi....

ZP/31/2019

Data ostatniej modyfikacji: 10 maja 2019, 7:27, Krzysztof Dopierała

Usługi pralnicze dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/30/2019

Data ostatniej modyfikacji: 16 maja 2019, 10:16, Agnieszka Dominczyk

Dostawa specjalistycznych sprzętów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi