ZP/34/2020

Data ostatniej modyfikacji: 29 maja 2020, 15:04, Małgorzata Świtacz

Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Me...

ZP/32/2020

Data ostatniej modyfikacji: 28 maja 2020, 12:50, Anna Walczak

Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP / 35 / 2020

Data ostatniej modyfikacji: 02 czerwca 2020, 13:14, Tomasz Miazek

Dostawa i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Pankiewicza 16 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ...

ZP/33/2020

Data ostatniej modyfikacji: 02 czerwca 2020, 13:42, Anna Walczak

Dostawa produktu leczniczego do Programu Lekowego dla Kliniki Immunologii i Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/28/2020

Data ostatniej modyfikacji: 19 maja 2020, 13:55, Agnieszka Andrzejczak

Dostawy urządzeń, sprzętu i narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/23/2020

Data ostatniej modyfikacji: 12 maja 2020, 9:31, Agnieszka Dominczyk

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP / 27 /2020

Data ostatniej modyfikacji: 19 maja 2020, 14:14, Tomasz Miazek

Wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie zaprojektuj i wybuduj w wybranych pomieszczeniach budynku A-1 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyte...

ZP / 31/2020

Data ostatniej modyfikacji: 25 maja 2020, 13:45, Tomasz Miazek

Dostawa i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Pankiewicza 16 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ...

ZP/26/2020

Data ostatniej modyfikacji: 26 maja 2020, 13:16, Anna Walczak

Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki

ZP/30/2020

Data ostatniej modyfikacji: 12 maja 2020, 10:32, Katarzyna Konopska

Dostawa telefonów komórkowych wraz z usługą telekomunikacyjną...