ZP/79/2018

Data ostatniej modyfikacji: 17 października 2018, 15:41, Ewa Twardowska

Dostawa odczynników i sprzętu wraz dzierżawą urządzeń na potrzeby laboratoriów dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Sprawa nr ZP/77/2018

Data ostatniej modyfikacji: 17 października 2018, 15:14, Tomasz Miazek

Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego w ramach projektu „Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

ZP/67/2018

Data ostatniej modyfikacji: 22 października 2018, 13:01, Marta Mariańska

Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach i na terenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Me...

ZP/75/2018

Data ostatniej modyfikacji: 22 października 2018, 13:41, Ewa Walkowiak-Dziubich

Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/76/2018

Data ostatniej modyfikacji: 22 października 2018, 13:43, Ewa Walkowiak-Dziubich

Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego dla Działu Perfuzji Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

ZP/78/2018

Data ostatniej modyfikacji: 15 października 2018, 9:39, Katarzyna Konopska

Dostawy generatorów/radiofarmaceutyków/zestawów do znakowania technetem

ZP/74/2018

Data ostatniej modyfikacji: 15 października 2018, 9:31, Agnieszka Dominczyk

Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych wraz z kalibracją, walidacją, legalizacją i wymianą akumulatorów w aparaturze medycznej na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/65/2018

Data ostatniej modyfikacji: 17 października 2018, 14:21, Krzysztof Dopierała

Dostawa urządzeń i produktów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  ...

ZP/68/2018

Data ostatniej modyfikacji: 17 października 2018, 14:06, Tomasz Miazek

Przebudowa pomieszczeń Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi...

ZP/73/2018

Data ostatniej modyfikacji: 12 października 2018, 14:12, Ewa Twardowska

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia na potrzeby Oddziału X Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w L...