ZP/01/2020

Data ostatniej modyfikacji: 13 stycznia 2020, 13:50, Tomasz Miazek

Świadczenie usług całodobowego transportu sanitarnego specjalistycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi...

ZP / 111 / 2019

Data ostatniej modyfikacji: 17 stycznia 2020, 15:10, Tomasz Miazek

Dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi...

ZP/108/2019

Data ostatniej modyfikacji: 20 grudnia 2019, 11:09, Agnieszka Dominczyk

Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii i Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/105/2019

Data ostatniej modyfikacji: 19 grudnia 2019, 10:43, Agnieszka Dominczyk

Świadczenie usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych i segregowanych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

ZP/106/2019

Data ostatniej modyfikacji: 10 stycznia 2020, 13:03, Agnieszka Andrzejczak

Dostawy produktów żywienia medycznego oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/93/2019

Data ostatniej modyfikacji: 07 stycznia 2020, 14:36, Krzysztof Dopierała

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zamówienie obejmuje 24 pakiety: Pakiet nr 1 - Worki stomijne Pakiet nr 2 - Dreny do pompy artroskopowej Pakiet nr 3 - Dreny do klatki piersiowej typu Thorax (kardiochirurgia) Pakiet nr 4 - Zestawy do punkcji opłucnej z igłą Veressa Pakiet nr 5 - Kaniule nosowe [SPORNA - Czechosłowacka] Pakiet nr 6 - Wzierniki jednorazowe do nosa, ucha Pakiet nr 7 - Elektrody do EKG, prób wysiłkowych [ ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ] Pakiet nr 8 - Akcesoria do spirometru firmy MES [ALERGOLOGIA] Pakiet nr 9 - Kołnierz ortopedyczny SHANTZA Pakiet nr 10 - Katetery, cewniki i filtry UCP [SPORNA] Pakiet nr 11 - Elektrody jednorazowe do aparatu AED DEFI MAX [CSK] Pakiet nr 12 - Ustniki do alkomatu AlcoSense Pakiet nr 13 - Dreny do podawania tlenu dla dzieci i noworodków [SPORNA] Pakiet nr 14 - Końcówki do odsysania pola operacyjnego UCP [SPORNA] Pakiet nr 15- Strzykawki Pakiet nr 16- Kasetki histopatologiczne Pakiet nr 17- Kubki jednorazowego użycia Pakiet nr 18- Kieliszki do leków Pakiet nr 19- Akcesoria endoskopowe do Pracowni Endoskopii CKD Pakiet nr 20- Pętla do polipektomii, marker endoskopowydo Pracowni Endoskopii CKD Pakiet nr 21- System do wykonywania zespoleń proksymalnych na aorcie Pakiet nr 22- Szwy chirurgiczne Gore-tex do naprawy zastawki mitralnej Pakiet nr 23- Igły hepar do kaniulacji żyły odpiszczelowej Pakiet nr 24- Biokondiut aortalny

ZP/107/2019

Data ostatniej modyfikacji: 20 grudnia 2019, 12:40, Katarzyna Konopska

DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH...

ZP/103/2019

Data ostatniej modyfikacji: 09 stycznia 2020, 11:04, Agnieszka Dominczyk

Świadczenie usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z działalności służb medycznych oraz związanych w nimi badań dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

ZP / 102 /2019

Data ostatniej modyfikacji: 23 grudnia 2019, 12:10, Tomasz Miazek

Dostawa gazów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251....

ZP/104/2019

Data ostatniej modyfikacji: 09 grudnia 2019, 14:47, Katarzyna Konopska

Dostawa urządzeń medycznych...