Centrum Zdrowia Psychicznego

wt, 2018-11-13 Joanna Barden

Koordynator: mgr Urszula Godos

u.godos@csk.umed.pl

Dane do kontaktu świadczeniobiorcy z Punktem Zgłoszeniowo- Koordynacyjnym ( PZK):

pzk-czp@csk.umed.pl

tel. PZK w Poradni CSK UM – 42 675- 72-25

tel. PZK w Poradni Multimed – 42 212-22-46

 

Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) utworzone zostało w oparciu o Narodowy Program Zdrowia Psychicznego. Celem CZP jest koordynacja działań leczniczych  i pomocniczych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla dorosłych mieszkańców dzielnicy Łódź Widzew. Koordynacja świadczeń oznacza, że dla pacjentów objętych programem  opracowane zostaną indywidualne, dostosowane do potrzeb plany terapii i zdrowienia, a nad ich realizacją czuwał będzie koordynator opieki.  Do CZP może zgłosić się każda osoba znajdująca się w kryzysie psychicznym, jak również krewni, czy osoby trzecie, dla których nie jest obojętny los osoby potrzebującej profesjonalnego wsparcia. Do CZP nie jest wymagane skierowanie.

W skład CZP wchodzą komórki organizacyjne udzielające świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej :

  • poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych
  • zespół leczenia środowiskowego (domowego)
  • oddział dzienny
  • oddział całodobowy

zlokalizowane w CSK Łódź,  ul. Czechosłowacka 8/10 bud. B-1,  oraz :

  • poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych
  • zespół leczenia środowiskowego (domowego)

zlokalizowane w Poradni Multimed,  Łódź, ul. Przędzalniana 1/3

Strukturą, która została powołana w celu ułatwienia pacjentom skorzystanie z  właściwej formy pomocy są działające w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne funkcjonujące w powyżej wskazanych lokalizacjach. Punkty Zgłoszeniowo- Koordynacyjne działają w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 18.00.  Pracownik PZK, po dokonaniu oceny potrzeb zdrowotnych,  w porozumieniu z pacjentem, określi wstępny plan postępowania oraz ustali termin udzielenia kolejnego świadczenia. W przypadkach ocenionych jako pilne, zapewni interwencję medyczną nie później, niż w ciągu 72 godzin. PZK udziela również informacji o możliwościach uzyskania wsparcia poza medycznego, a także miejscach  udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej.